Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 36 2013

TORSDAG 5 SEPTEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 36 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 19, Fax: 018-12 45 25 per.hardafsegerstad@svenskakyrkan.se Vilken start på höstterminen! Först lyckat präst- och diakonmöte, inom kort nomineringsval för att vaska fram kandidater till ny ärkebiskop, och så kyrkoval på det! Diskutera gärna de senare på nätet genom #äbval och #kyrkovalet. Och rösta, för 17! PER HÅRD AF SEGERSTAD STIFTSREDAKTÖR Trosviss ledare tar över Uppsala stift har en ny stiftsdirektor sedan 1 juni. Hon heter Solveig Ininbergs och kommer senast från posten som stiftsdirektor i Luleå stift. Hennes engagemang inom Svenska kyrkan har tagit henne till så skilda delar av världen som Bryssel och Lidingö. Själv ser hon dock tiden som föreståndare på lägergården Munkviken i Västerbotten som det viktigaste hon gjort. – Jag fick skapa förutsättningar för kristen tro bland barn och unga. När jag blev föreståndare där 1996 började de viktigaste åren i mitt yrkesliv, säger hon. – Det var viktigt för mig att få bidra i olika kyrkliga sammanhang, säger hon och hänvisar till tiderna som förtroendevald i Kyrkomötet och Sveriges Kristna Råd. Posten som stiftsdirektor i Luleå stift tillträdde hon 2010, och nu tar hon alltså över Uppsala stift efter Gunnar Sjöberg. MED EN BARNDOM i en jordbrukar- Fest för unga och engagerade Oavsett om du är kyrkvärd, ung ledare, fadder eller förtroendevald är du varmt välkommen till Våga Vara Viktig i Bollnäs den 19 oktober 2013. Vi vill att unga ledare, funktionärer och förtroendevalda i vårt stift känner sig uppskattade och att nya relationer och möten uppstår. Med Våga Vara Viktig vill vi tillsammans förmedla hur viktiga och betydelsefulla ni unga volontärer är. Tillsammans uttrycker vi kyrkans glädje och tacksamhet för ert arbete och engagemang! Anmäl er idag! Läs mer på: svkyr.se/uppsalastift/vagavaraviktig ● FAKTA Detta gör en stiftsdirektor Stiftsdirektorn är chef över stiftsorganisationen, som består av personalstaben på stiftskansliet, de två stiftsgårdarna Breidagård och Undersvik, samt prästlönetillgångarna. Stiftsdirektorn arbetar nära biskopen, leder arbetet i ledningsgruppen och är föredragande tjänsteman i stiftsstyrelsen. lingen, vilket betyder att medarbetarna varken får veta om det går bra eller om det går dåligt. – En organisation behöver alltid utvecklas eftersom vi är människor som arbetar här, säger Solveig och ler. En chefs uppgift är tredelad, konstaterar hon. ORGANISATIONEN SKA fungera, verksamheten ska utvecklas och medarbetarna ska utvecklas. En chef kan inte bara jobba med organisationen och inte med innehållet, och det går inte att arbeta med medarbetarna om inte de två andra benen finns med i tankarna, menar hon. – En organisation utan medarbetare som får goda förutsättningar, det blir ju ingenting, säger hon. – Jag har inga färdiga lösningar för det här arbetet, men jag har med mig ett grundläggande tankesätt från mina tidigare arbetsplatser. Även om vi sysslar med olika saker internt, som skog och stiftsgårdar och sådant, så ska vi tillsammans stötta och hjälpa församlingarna. Så vill jag tänka, avslutar Solveig på klingande västerbottniska. Grundkurs för konfirmandledare Den här kursen vill ge kunskap om konfirmationens historia och identitet, mål och innehåll, pedagogik och metodik i syfte att ge redskap för medveten reflektion om hur vi planerar och genomför konfirmandtiden. Kursen riktar sig till dig som är nybörjare i konfirmandarbetet eller som inte arbetat med konfirmander under en längre tid, andra engagerade i konfirmandarbetet som inte har någon kyrklig grundutbildning och blivande präster och diakoner, fritidsledare och pedagoger. Läs mer på intranätet. familj i Västerbotten kom Solveig in i kyrkliga sammanhang via söndagsskolan. Sin tro hittade hon i tonåren och hon ser den som grundpelaren i hennes liv. Efter skolan gick hon en tid på Johannelunds bibelskola, men blev inte präst utan förskollärare. Hon har fyra barn, fyra barnbarn och en examen i pedagogik som hon nu passar på att utveckla på masternivå vid Uppsala universitet. Solveig är öppen och rak som person, och hon har med sig trygghet, stabilitet och en känsla för jämställt ledarskap ända sedan barnsben. – Vi var en liten familj, jag, min bror och mina föräldrar, som drev ett litet jordbruk, och det var inte förrän jag blev väldigt vuxen som jag insåg att folk har olika förväntningar på flickor FOTO: MAGNUS ARONSON och pojkar. Jag fick samma ”coaching” som min bror fick, och jag upplevde att jag hade precis samma förväntningar på mig. När jag fick upp ögonen för de här frågorna om att göra skillnad på folk på grund av kön så beslutade jag att bidra i arbetet för jämställdhet. – Det tog sig uttryck bland annat i mitt engagemang i Sveriges Kristna Råd. SOLVEIG HAR EN tydlig bild av hur hon vill arbeta vidare med det arbete med struktur, vision och värdegrund som inletts i stiftsorganisationen. – En platt organisation behöver inte vara otydlig, säger hon. Långtgående delegationer med tydliga mandat är receptet för att lyckas. Självklart måste det till resurser till det också, förtydligar hon. – Jag vill därför arbeta mycket En organisation behöver alltid utvecklas eftersom vi är människor. med till exempel verksamhetsplaner, så det blir tydligt vad man ska göra, och varför man ska göra det. Och vi ska också jobba mer med uppföljningar. Som medarbetare behöver man veta vad man ska göra, och man behöver kunna påverka det. –Men man behöver också få återkoppling på det man gör. Om det går bra, kör på! Men om det går dåligt så måste verksamheten ses över och andra vägval göras. Hon poängterar att i en otydlig organisation så får medarbetarna inte den här återkopp- Välbesökt prästoch diakonmöte Under tre dagar samlades 400 präster och diakoner från hela stiftet i Uppsala. Temat för dagarna var ”liv i försoning”, och att döma av deltagarnas glada uppsyner var det uppskattat. Den gemensamma middagen på onsdagen hölls på V-Dala nation, och hela mötet avslutades med en sändningsmässa i Uppsala domkyrka. En längre artikel om präst- och diakonmötet kommer inom kort. PER HÅRD AF SEGERSTAD WEBBEN ➦ LÄS EN LÄNGRE VERSION av En platt organisation behöver inte vara otydlig. intervjun på Uppsala stifts webbplats: svkyr.se/uppsalastift. Mötesplats, rastplats och växtplats! Hos oss är det lätt att mötas, samla tankarna och fatta kloka beslut. Till din hjälp har du goda luncher och middagar, vacker miljö och behagligt boende. Varmt välkommen! Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se

  Sid 2 - 32 TORSDAG 5 SEPTEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 36 SKARA STIFT Stiftskansliet,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.