Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 33 2013

32 TORSDAG 15 AUGUSTI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 33 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Det utbildas för få kyrkomusiker för att täcka det framtida behovet. Antalet sökande till utbildningarna har sjunkit våldsamt mycket. Med orgelskolan hoppas vi kunna öka intresset. Musikkonsulent Staffan Plantin, Lunds stiftskansli Mariagården i Alla Helgona församling i Nyköping, som tilldelats Nyköpings kommuns integrationspris på 10 000 kronor för sitt engagerade arbete i det mångkulturella bostadsområdet Brandkärr. Grattis! Hur känns det att ha fått priset? 4 FRÅGOR TILL PATRIK INGEMANSSON NAMN, präst i Religion och identitet blev ett under kriget Darko Maric, numera lärare på Hjo folkhögskola, tvingades fly från sin hemby under Bosnienkriget på 1990-talet. Orsaken: Han är bosnienkroat och katolik. I byn Bjelavici i centrala Bosnien är runt 60 personer samlade till söndagsmässa. Inlevelsen i psalmsången är stark. Kapellet ligger på en kulle omgärdad av fruktträd och är samlingspunkten för bosnienkroaterna i trakten. Det var här som Darko Maric växte upp. MEN DEN 13 JUNI 1993 flydde han och de andra byborna undan den framryckande bosniska armén. Kapellet och krucifixet utanför ingången blev utsatta för angrepp. – När de anstormande soldaterna närmade sig kapellet sköt de emot korset och kastade stenar, säger Darko Maric. Samtidigt som Bjelaviciborna flydde bort såg de hur fiendesoldaterna kom från andra hållet och började ringa i kyrkklockan. Sedan kapade de klockans upphängning och lät den rulla ner för kyrkbacken. Därefter vandaliserades kyrkan. – Det gjorde de för att förnedra och förolämpa dem som håller detta högt, säger Darko Maric. I BOSNIEN HÄNGER religion starkt – Tack. Det känns alltid roligt att ett arbete blir uppmärksammat och får uppskattning. Hur ser integrationsarbetet ut på Mariagården? – Ganska skiftande. Allt från styrda möten mellan kultur och religion och samtal om svenska samhället samt utbyte av erfarenheter, till spontana insatser för enskilda och familjer. I grunden handlar det om respekt och nära möten i en öppen och varm miljö, människa mot människa. Hur samarbetar ni kring dessa frågor med kommunen? Hjoläraren Darko Maric vid det lagade krucifixet utanför kapellet i hembyn Bjelavci. Här växte han upp men tvingades fly 1993 när den bosniska armén belägrade byn. FOTO: HENRIK DAMMBERG – Bra kontakter med skola, vård, omsorg, socialtjänsten samt Minimedborgarkontoret här i Brandkärr. Det är bra med goda kontakter och förtroende och att vi hjälps åt snarare än konkurrerar. Vi arbetar ju med samma människor. Hur ser framtiden ut för integrationsarbetet? – Integrationsarbetet utmanar ständigt att tänka nytt och annorlunda. Mycket går in i vartannat, mestadels i diakonin. Vår resa tillsammans med kommunen och stiftet till Leicester gav också många nya tankar och vi planerar hur vi ska gå vidare med dem. – Integration får bli ett givande och tagande och vårt svenska samhälle behöver också på ett sätt integreras och lära av varandra för att skapa ömsesidig respekt och förståelse. ANNA MENZIES ihop med de olika folkgruppernas identiteter. Bosnienkroaterna är kristna katoliker, bosniakerna är muslimer och bosnienserberna är ortodoxt kristna. Därför blev religiösa byggnader ofta måltavlor under kriget. – Bosniakerna förstörde kyrkor och serberna förstörde moskéer. Det hände även att kroater förstörde moskéer, berättar Darko Maric. De religiösa identiteterna förstärktes till och med under kriget, även bland bosnienkroaterna. Det var en frukt av den nationalism som gjorde att kriget startade. – Det blev viktigare att skydda sin egen grupp gentemot de Darko Maric andra, säger Darko Maric. Så gott som alla bosnienkroater flydde när kriget kom till Bjelavici. De blev flyktingar i länder som Kanada, Kroatien, Tyskland, Sverige och Österrike. Idag är de muslimska bosniakerna i stor majoritet här i området, och man kan se en ganska nybyggd moské från kapellet. BLAND DE BOSNIENKROATER som har flyttat tillbaka är en hög andel pensionärer. – Det som behövs är jobb, jobb och åter jobb, säger bybon Neevenka Vazgec. Utanför kapellet berättar några bybor att arbetslösheten på 45 procent är det stora problemet i Bosnien. Få unga vill flytta tillbaka. Det har inte hållits något barndop i kapellet i år. Under förra året hölls ett. – När den åldrande befolkningen dör kommer bosnienkroaterna att försvinna härifrån, om inget väldigt radikalt inträffar, säger Darko Maric. VI ÅKER VIDARE någon mil norrut, ● BAKGRUND Nationalism är som ett gift I två artiklar har Darko Maric, numera lärare vid stiftets folkhögskola i Hjo, berättat om när kriget kom till hans hemby i Bosnien för 20 år sedan. Han säger att nationalismen är som ett gift som förblindar både hjärnan, ögonen och hjärtat. I Hjo undervisar han i kyrkohistoria och etik på kyrkans grundkurs samt idrott, etik och internationella konflikter på den polisförberedande inriktningen på allmän kurs. till klostret Kraljeva Sutjeska, som grundades redan på 1300talet. Klostret är en jättebyggnad i stort behov av renovering. Före kriget bodde elva Franciskanermunkar här, idag är de bara fyra. En av byborna säger pessimistiskt att inom några år kommer Kraljeva Sutjeska att vara ett museum. En av klostrets bröder, Stjephan Duvnjak, berättar att flera av de katolska kyrkorna i området används sparsamt, kanske bara ett par gånger om året. Något som ytterligare kan påskynda utflyttningen av bosnienkroater från Bosnien är grannlandet Kroatiens nya medlemskap i EU. Bosnienkroaterna har oftast dubbelt medborgarskap, både i Bosnien och Kroatien. Fler kan komma att flytta i jakten på jobb när EU:s fria arbetsmarknad öppnar sig. – Det har aldrig varit lätt att vara katolik i Bosnien, konstaterar Stjephan Duvnjak. HENRIK DAMMBERG Ny bok av MAGNUS MALM Är det möjligt att behålla kontakten med Gud i ett splittrat vardagsliv? Hur ber man när själen känns som ett kaotiskt internetflimmer? Även om man inte alltid tänker på det så finns det trots allt kännetecken på Guds närvaro mitt i vår splittrade vardag, tecken som kan ansluta oss till livets källa. Att upptäcka och följa dessa kan bli nycklar för vår dagliga bön. Magnus Malm | Kännetecken Att söka Guds närvaro i en kaotisk tid Inbunden 214 s, inkl böneband 359:Erbjudande 269:- www.artos.se info@artos.se

  Sid 2 - TORSDAG 15 AUGUSTI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 33 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.