Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013

TORSDAG 18 JULI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 29/30 VÄXJÖ STIFT Box 527, 351 06 Växjö, besöksadress: Östraboliden Tel: 072-701 77 79 larserik.le.tobiasson@svenskakyrkan.se Sån ska jag aldrig bli! Så tänkte jag efter att ha hört i radion om gamla föräldrar som var bortglömda av sina barn. Fast jag insåg inte att min mor och far redan var gamla, det bara var i mitt huvud som de förblev femtio och for runt på sina cyklar. Det blev en upptäckt som jag nu försöker leva efter. LARSERIK TOBIASSON, STIFTSREDAKTÖR Konfirmandläger utan ledare Jo, rubriken är en rejäl överdrift, så som tidningsrubriker kan vara. För vuxna ledare finns förstås även i Långemåla. Men i stället för unga ledare låter man fjolårets konfirmander delta som kamrater. Namnändringen kan tyckas hårfin, men uttrycker en förändrad syn på ungt ledarskap. Idén föddes häromåret när man i Nybro pastorat hade uppföljning efter konfirmationslägret. Prästen Niklas Holmsten och diakonen Mårten Gustafsson frågade vilka som kunde tänka sig att ställa upp som ledare nästa år, men möttes inte av särskilt många handuppräckningar. – Det är ju ett ansvar som man inte är mogen att behöva ta när man bara är ett år äldre, säger Niklas. – Men när vi erbjöd alla att vara med i Kamraterna så var det fler som ville. DE SOM VILLE fick åka med på en Kamraterna kommer! Vid en lunch är de plötsligt fjorton stycken som radar upp sig i matsalen. resa till Taizé. Och tillsammans med årets lägerkonfirmander gjordes en resa till Helsingfors i höstas som utgjorde själva starten. Där man besökte många spännande kyrkor och lärde känna varandra. Lägret i Långemåla har i år 24 deltagare och är lägerkonfirmationen för dem som väljer den formen i hela Nybro pastorat. Ledningen utgörs av en liten grupp av präster, diakoner och kantorn Vanja från Örsjö som ansvarar för maten. Men i övrigt görs allt praktiskt av arbetsgrup- per som består av både kon���rmander och kamrater tillsammans: matgrupp, städgrupp, att vara kyrkvärdar och så vidare. TJUGO KAMRATER ställer upp under veckorna. Några hela perioden, andra behöver passa in med sina sommarjobb. – Det handlar om att dela livet, att mötas och lära av varandra, säger Niklas. Nu är vi inte beroende av ledare som städar och lagar mat, för alla delar på ansvaret. – När vi började med detta infann sig en mer avslappnad stämning, för det finns inga vi och dom. Att det är en uppfattning som delas av ungdomarna märker jag när jag pratar med dem. Gemenskap, gudstjänst och samtal är hörnstenarna. Varje dag läser var och en ur Markusevangeliet, tyst, för sig själva. Sen samtalar man i smågrupper, konfirmander och kamrater tillsammans. LARSERIK TOBIASSON Stiftskalendern förnyas med vidgat innehållet Johan Alberius är ny redaktör för Växjö Stiftskalender. En traditionstyngd uppgift för en bok som snart kommer med sin 104:e årgång. Fram till den 102:e hette den Växjö Stifts Hembygdskalender, och kändes länge igen från alla kyrkors bokbord som en röd skrift med Växjö domkyrka på omslaget. Som vanlig kyrkobesökare märkte man knappt att den var ny varje år. Men även en institution som denna måste stundom moderniseras, och nu passar det för Johan Alberius att efterträda sin namne Thelin efter dennes tio år på redaktörsstolen med varsam förnyelse; båda två har verkat för kyrklig förnyelse i olika sammanhang och här görs det i datorprogrammet Word. JOHAN ALBERIUS är präst i Två systrars församling i Kalmar. – Jag tänker mig stiftskalendern som en inblick i stiftet och den lokala församlingen, säger han. Och jag hoppas vi kan skapa en bok som människor känner har relevans och ger inspiration och glädje. Av tradition har det skrivits om kungar i historieböcker och om präster i stiftskalendrar. Men Johan Alberius tänker sig en viss nyordning: – Vi vill även hitta andra människor som kan ge gestalt åt detta att vara en kristen människa i vardag och församling. ÅRETS UPPLAGA trycks i 4 500 exemplar och kommer i oktober. Bland de spännande ämnena märks artiklar om kyrkan i ITsamhället (man kan numer skaffa Tidegärden som app!), själavård per telefon, konfirmandarbete. Och det blir även en del blickar utanför stiftet med Jan Hjärpe som skriver om Abrahams barn och Daniel Braw om kyrkan i Mellanöstern. I BIBLIOTEK i Två systrars kapell är den äldsta årgången av kalendern från 1944. I den hittar vi ett kapitel med rubriken ”Från Värends fromhetsliv i forna dagar”. Och vi säger oss, att i sinom tid blir även årets upplaga en rapport från forna dagar, hur rykande aktuell den än må vara i oktober. LARSERIK TOBIASSON Johan Alberius leder en 104åring. GUSTAF WINGREN – Klassiskt verk i en volym Trots att det har gått mer än ett halvt sekel sedan texterna i denna volym första gången gick i tryck, och trots att författaren själv hade den uttryckliga intentionen att de skulle samlas i ett verk, så har denna bok faktiskt aldrig tidigare utkommit. Först nu har Gustaf Wingrens två böcker från 1958 och 1960 – som tillsammans bildar en helhetsframställning av den kristna tron, en dogmatik – samlats i en volym. Boken utges med ett nyskrivet förord av Bengt Kristensson Uggla. Danskt band 536 s, 389:- Erbjudande 298:- www.artos.se info@artos.se

  Sid 2 - LUNDS STIFT Stiftskansliet, Box 32, 221 00 Lund Tel: 046-15 55 00 E-POST: andrea.kollmann@svenskakyrkan.se  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.