Sidan 1 i Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013

NUMMER 29/30 KYRKANS TIDNING TORSDAG 18 JULI 2013 25 med huvudansvarsområde som gällde hela Skandinavien. REDAN TIDIGT under sin stu- MINNESORD TJÄNSTER I KYRKAN Tjänster i kyrkan redigeras i samarbete med Svensk Pastoraltidskrift (SPT) och publiceras parallellt i Kyrkans Tidning och Svensk Kyrkotidning. Notiser om lediga vigningstjänster och tillsättningar av präster diakoner (och andra förändringar av tjänsteinnehavare, tjänstestruktur med mera) sänds direkt till: Marianne Petersson, e-post: spt.tjanster@gmail.com Manusstopp måndagar klockan 12.00. Kontakt på Kyrkans Tidning: Svante Fregert 010-199 34 54. dietid åtog han sig att besöka flyktingförläggningar dit nyanlända ungerska medborgare kom. Det hade en oerhörd stor betydelse att komma till ett nytt land och få en andlig hemvist i den ungerska församlingen. Vid sidan av regelbundna gudstjänster och bibelstudierna kom hans arbetsuppgifter också att rymma hembesök, besök på sjukhem, fängelser där han gav socialt stöd under en tid då många saknade information om det nya samhället. FÖRSAMLINGSGÅRDEN Bengt Frostmo ✦ Bengt Frostmo, 62 år, Ystad, har avlidit efter en tids sjukdom. Han sörjes närmast av hustrun Anita, dottern Cecilia och sonen Daniel. Bengt hade mycket kvar att ge men det blev inte så. BENGT VAR en gedigen Lediga tjänster UPPSALA STIFT Kmtj i Uppsala, tvåspråkig, sökes till Finska församlingsgruppen i Uppsala senast 23/8. Kmtj i Knivsta, vik, sökes. LINKÖPINGS STIFT Kmtj i blivande Södra Vedbo past sökes senast 12/8. Tre kmtj, församlingsherdar, i Folkungabygdens past sökes senast 15/8. Khtj i Åkerbo sökes senast 18/8. SKARA STIFT Kmtj i Amnehärad-Lyrestad sökes senast 26/7. Kmtj i Töreboda sökes senast 15/8. Kmtj i Alingsås, Hemsjö, utlyses efter sommaren. Diakontj i Karlsborg, vik, sökes senast 1/8. STRÄNGNÄS STIFT Fem kmtj i Örebro, arbetsledande, sökes senast 16/8. Kmtj i Almby, samarbetskyrka, sökes. Khtj i Salem utlyses efter sommaren. Diakontj i Turinge-Taxinge sökes senast 20/8. VÄSTERÅS STIFT Kmtj i Västanfors-Västervåla sökes senast 1/8. Khtj i Köping sökes senast 5/8. Khtj i Gränge-Säfsnäs sökes senast 9/8. Två kmtj i Kungsör sökes senast 10/8. Diakontj i Falun sökes senast 30/8. VÄXJÖ STIFT Kmtj i Borgholm sökes senast 22/7. Kmtj i Barkeryd-Forserum sökes senast 2/8. Kmtj, alt diakontj, i Göteryd 50 - 100 % sökes senast 5/8. Kmtj i Moheda sökes senast 9/8. Två kmtj i Tingsryd sökes senast 16/8. Kmtj i Torsås sökes senast 30/8. Diakontj i Burseryd 50 % sökes senast 1/8. Diakontj i Ljungarum sökes senast 15/8. Diakontj i Torsås sökes senast 30/8. LUNDS STIFT Kmtj i Helsingborg sökes senast 1/8. Kmtj i Helsingborg, vik, sökes senast 1/8. Kmtj i Dalby sökes senast 16/8. Kmtj i Kristianstad, samarbetspräst, sökes senast 20/8. Kmtj i Västra Bjäre past utlyses i aug. Diakontj i S:t Staffans förs sökes senast 1/8. GÖTEBORGS STIFT kmtj i Hök sökes senast 12/8. Diakontj i Falkenberg Skrea, vik 65 %, sökes senast 2/8. KARLSTADS STIFT Vik km i Västerstrand sökes senast 1/8. Khtj i Åmål sökes senast 15/8. Khtj i Fryksände utannonseras i sept. HÄRNÖSANDS STIFT Kmtj i Hedebygden sökes senast 28/7. Kmtj i Tännäs-Ljusnedal sökes 28/7. Kmtj i Nordingrå 50 % sökes senast 15/8. Diakontj i Hudiksvall, skoldiakon, sökes senast 29/7. LULEÅ STIFT Kmtj i Malå sökes senast 22/7. Kmtj i Sorsele sökes senast 22/7. Kmtj i Luleå domkyrko, sverigefinskt arbete, sökes senast 29/7. Kmtj i Umeå Maria, vik, sökes senast 29/7. Kmtj i Holmsund sökes senast 19/8. Kmtj i Holmsund, samarbetskyrka EFS, sökes senast 19/8. Khtj i Kiruna sökes senast 31/8. Kmtj i Lycksele sökes. Kmtj i Södra Lapplands past, Vilhelmina Dorotea, sökes. Diakontj i Malå, viss förutsättn, sökes senast 22/7. Diakontj i Södra Lapplands past, Stensele Vilhelmina, sökes. VISBY STIFT Tre kmtj i Norra Gotlands past sökes senast 2/9. Två diakontj i Norra Gotlands past sökes senast 2/9. STOCKHOLMS STIFT Kmtj i Årsta, vik, sökes senast 25/7. Kmtj i Danderyd sökes senast 26/7. Kmtj i Engelbrekt sökes senast 16/8. Khtj i S:t Matteus sökes senast 19/8. Khtj i Ljusterö-Kulla sökes senast 31/8. Kmtj i Enskede-Årsta, vik, sökes senast 1/10. Khtj i Sollentuna utannonseras snart. Kmtj i Ekerö utlyses i augusti. Diakontj i S:t Matteus sökes senast 19/8. CREDO Tj som generalsekreterare i Credo sökes senast 15/8. ÖVRIGT Tj som skolpräst på Edelviks fhsk sökes senast 31/7. Tillsättningar och andra förändringar SKARA STIFT Vik km i Sandhult 5/8 2013 – 31/7 2014: km Ingrid Joelsson, Backa. Kontraktsprost i Vadsbo ktr fr 1/9: kh Jan Wahn, Lugnås-Ullervad. Kontraktsprost i Skara-Barne ktr 1/9 2013 – 31/8 2019: utn dompr Carl Sjögren, Skara. Kontraktsprost i Redvägs ktr fr 1/9: kh Bo Hellsmark, Redväg. Kh i Borås nybildade pastorat fr 1/1 2014: kh Stefan Hiller, Ljungskile. Diakon i Skövde fr 9/9: Annica Svensson, Karlsborg. STRÄNGNÄS STIFT Kh i Lerbäck-Snavlunda fr 1/8: kh Kent Karlson, Mjölby. Kh i Torshälla fr 1/8: km Pernilla Parenmalm, Linköpings Ryd. Avgår med pension 1/12: kh Sven Björkborg, Stigtomta-Vrena. VÄXJÖ STIFT Vik km i Dörby-Hossmo 1/9 2013 – 28/2 2014: km Oskar Lilja, Skatelöv. Km i Värnamo fr 1/11: km Martin Lennartsson, Ljungby Maria. LUNDS STIFT Km i Sösdala fr 1/8: vik km Sara Månsson, Kristianstad. Kpr i Frosta ktr fr 1/8: kh Mikael Johansson, Höör. Km i Svalövsbygden fr 9/9: vik km Katrin Gunnarsson, Hörby. Kh i nybildade Eslövs pastorat fr 1/1 2014: VDM Cerny Ericson, Kivik. Kh i det nya Svalövsbygdens pastorat fr 1/1 2014: kh Kjell Thorsson, Svalövsbygden o Billeberga-Sireköpinge. Avgår med pension 30/6: kh Johan Svanbom, Hörby. GÖTEBORGS STIFT Diakon i Istorp, 75 %, fr 1/8: Lena Hansson, Veddige. KARLSTADS STIFT Kh i Eda-Köla fr 1/1 2014: km Mia Brodin, Eda. HÄRNÖSANDS STIFT Km i Skön fr 1/7: vik km Kenneth Ahlenius, förs. Km i Timrå fr 1/8: kh Bruce Bringerud, Ramsele-Edsele. STOCKHOLMS STIFT Vik km i Färingsö 6/5 2013 – 31/3 2014, 80 %: VDM Jeanette Frenkman, Bromma. Tångagärde i Skara stift hade kommit till genom Lutherhjälpens försorg. Den blev centrum inte bara för konferenser för vuxna utan även för barn och unga. Det hade funnits en nära vänskap med professor Vilmos Vajta, vilket kom att påverka Rezsös arbete; det kännetecknades av öppenhet och förståelse för olika religiösa traditioner. Det bidrog till ett rikt barn- och ungdomsarbete i samverkan med katolska kyrkans representanter. Sommarlägren och scoutarbete kom att få oerhört stor betydelse för nyanlända flyktingar långt in på 90-talet. Då flyktingströmmen från forna Jugoslavien och från Rumänien kulminerade, fanns behov av fler medarbetare. Jag fick möjligheten att bli medarbetare, dels på deltid och dels under en kort period på heltid i den Ungerska protestantiska församlingen. Rezsö, min prästkollega, kom att bli en av mina förebilder genom sitt sätt att tjäna Kristi kyrka. Han brann för sin uppgift, var en utomordentlig predikant, var aldrig beredd att kompromissa om det som var kärnan i tron. Han hade en förmåga att inge hopp hos människor där hoppet tycktes tryta. Det är med stor tacksamhet jag ser tillbaka på de år vi samarbetat och han lämnar en tom plats i mångas hjärtan. ILONA KELLNER BERGLUND f d stiftsadjunkt och präst i Svenska kyrkan medarbetare i vårt kyrkliga och politiska arbete, klok, samvetsgrann, hjälpsam och orädd. I Lunds stiftsfullmäktige, i stiftsstyrelsen och kanske främst med uppgifter kring stiftets kursgård, Åkersberg betydde Bengt mycket. I stiftsgården var Bengt arbetande ordförande – gården har i dag en ökad betydelse – och de senare månaderna har planer på ett utökat samarbete med S Hoka ungdomsgård ökat arbetsintensiteten. Bengt var med om att föra dessa frågor ända fram till beslut i stiftsstyrelse och fullmäktige. Några av de sista samtal vi hade handlade om idéer som Bengt hade om stiftsgårdarna och om vår kyrkogrupps verksamhet – Bengt såg alltid framåt. Bengt var ordförande i kyrkorådet i Ystad, ombud i Svenska kyrkans arbetsgivarförening och ordförande i Lilla kyrkogruppen (S) i Skånes Sdistrikt. Han var anställd på arbetsförmedlingen Kultur i Skåne sen många år men gick i förtida pension för ett år sedan för att i stället ägna sig åt sina politiska uppdrag – det nödvändiga bakgrundsarbete som är nödvändigt för att driva en effektiv verksamhet. Vi minns Bengt med tacksamhet … allt är givet människan som lån”. För många genom PLATSANNONSER TILL DIG SOM VILL ANNONSERA! För att du med större säkerhet ska få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar). BÖRJE HENRIKSSON, gruppledare för S-gruppen i stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen, andre vice ordf i stiftsstyrelsen. Komminister 100% - Barn, ungdom, föräldrar, familj, gudstjänstutveckling Engelbrekts församling läs mer på: www.svenskakyrkan.se/engelbrekt

  Sid 2 - 26 TORSDAG 18 JULI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 29/30 PLATSANNONSER PLATSANNONSER  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.