Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013

NUMMER 27/28 KYRKANS TIDNING TORSDAG 4 JULI 2013 25 Familjeannonser Beställ på tel 090-71 15 00 info@display-umea.se TJÄNSTER I KYRKAN Tjänster i kyrkan redigeras i samarbete med Svensk Pastoraltidskrift (SPT) och publiceras parallellt i Kyrkans Tidning och Svensk Kyrkotidning. Notiser om lediga vigningstjänster och tillsättningar av präster diakoner (och andra förändringar av tjänsteinnehavare, tjänstestruktur med mera) sänds direkt till: Marianne Petersson, e-post: spt.tjanster@gmail.com Manusstopp måndagar klockan 12.00. Kontakt på Kyrkans Tidning: Svante Fregert 010-199 34 54. PLATSANNONSER Nina Boström • tel 090-71 15 10 fax 090-13 00 23 • e-post platsannons@kyrkanstidning.se - Lediga tjänster UPPSALA STIFT Kmtj i Uppsala, tvåspråkig, sökes till Finska församlingsgruppen i Uppsala senast 23/8. LINKÖPINGS STIFT Kmtj i Nykil-Gammalkil o Ulrika, vik 60 %, sökes senast 9/7. Kmtj i blivande Södra Vedbo past sökes senast 12/8. Tre kmtj, församlingsherdar, i Folkungabygdens past sökes senast 15/8. Khtj i Åkerbo sökes senast 18/8. SKARA STIFT Kmtj i Amnehärad-Lyrestad sökes senast 26/7. Kmtj i Töreboda sökes senast 15/8. Kmtj i Alingsås, Hemsjö, utlyses efter sommaren. Diakontj i Karlsborg, vik, sökes senast 1/8. STRÄNGNÄS STIFT Fem kmtj i Örebro, arbetsledande, sökes senast 16/8. Khtj i Salem utlyses efter sommaren. Diakontj i Turinge-Taxinge sökes senast 20/8. VÄSTERÅS STIFT Kmtj i Västanfors-Västervåla sökes senast 1/8. Khtj i Gränge-Säfsnäs sökes senast 9/8. Två kmtj i Kungsör sökes senast 10/8. Diakontj i Orsa sökes senast 17/7. Diakontj i Falun sökes senast 30/8. VÄXJÖ STIFT Kmtj i Borgholm sökes senast 22/7. Kmtj i Barkeryd-Forserum sökes senast 2/8. Kmtj, alt diakontj, i Göteryd 50 100% sökes senast 5/8. Diakontj i Burseryd 50 % sökes senast 1/8. LUNDS STIFT Kmtj i Helsingborg sökes senast 1/8. Kmtj i Helsingborg, vik, sökes senast 1/8. Kmtj i Dalby sökes senast 16/8. Kmtj i Västra Bjäre past utlyses i aug. Diakontj i S:t Staffans förs sökes senast 1/8. GÖTEBORGS STIFT Kmtj i Hök sökes senast 12/8. Diakontj i Falkenberg Skrea, vik 65%, sökes senast 2/8. KARLSTADS STIFT Vik km i Västerstrand sökes senast 1/8. Khtj i Åmål sökes senast 15/8. Khtj i Fryksände utannonseras i sept. HÄRNÖSANDS STIFT Kmtj i Hedebygden sökes senast 28/7. Kmtj i Tännäs-Ljusnedal sökes 28/7. Kmtj i Nordingrå 50 % sökes senast 15/8. Diakontj i Hudiksvall, skoldiakon, sökes senast 29/7. LULEÅ STIFT Kmtj, församlingsherde, i Lycksele sökes senast 7/7. Khtj i Norrfjärden sökes senast 15/7. Khtj i Haparanda sökes senast 15/7. Kmtj i Malå sökes senast 22/7. Kmtj i Sorsele sökes senast 22/7. Kmtj i Luleå domkyrko, sverigefinskt arbete, sökes senast 29/7. Kmtj i Umeå Maria, vik, sökes senast 29/7. Kmtj i Holmsund sökes senast 19/8. Kmtj i Holmsund, samarbetskyrka EFS, sökes senast 19/8. Khtj i Kiruna sökes senast 31/8. Diakontj i Malå, viss förutsättn, sökes senast 22/7. STOCKHOLMS STIFT Kmtj i Årsta, vik, sökes senast 25/7. Kmtj i Danderyd sökes senast 26/7. Kmtj i Engelbrekt sökes senast 16/8. Khtj i S:t Matteus sökes senast 19/8. Khtj i Ljusterö-Kulla sökes senast 31/8. Kmtj i Enskede-Årsta, vik, sökes senast 1/10. Khtj i Sollentuna utannonseras snart. Kmtj i Ekerö utlyses i augusti. Diakontj i S:t Matteus sökes senast 19/8. KYRKOKANSLIET I UPPSALA Tj som chef för Svenska kyrkans utbildningsinstitut sökes senast 5/7. CREDO Tj som generalsekreterare i Credo sökes senast 15/8. ÖVRIGT Tj som skolpräst på Edelviks fhsk sökes senast 31/7. Tillsättningar och andra förändringar UPPSALA STIFT Vik km i Bollnäs-Rengsjö 8/4 2013 – 1/8 2014: km Marianne Blomberg, Norrbärke. LINKÖPINGS STIFT Avliden 23/3: f kh i Mjölby Per Svae, Österbymo, f 1913. STRÄNGNÄS STIFT Kh i Tunaberg fr 1/9: km Ulla Schönberg Berfenfeldt, Nyköpings S:t Nicolai. Km i Östertälje, Hagaberg, fr 2/9: km Karen Martens, förs. Avgått med pension 30/9 2012: kh Kjell Granrot, Tunaberg. Avgår med pension 1/9: km Knut Fischer, Östertälje. VÄSTERÅS STIFT Kh i Husby fr 1/6: VDM Gunnel Wigg Bergquist, Bromma. Tf kh i Västerås Lundby 1/7 – 31/12: km Sven Eriksson, förs. Förklarade obehöriga att utöva ämbetet som diakon: Ingevald Ögren, Falun, och Karin Sahlén, Strömsholm. Har lämnat Svenska kyrkan. VÄXJÖ STIFT Diakon i Norrahammar fr 12/8: Marianne Johansson, Huskvarna. LUNDS STIFT Km i Helsingborgs Maria, sjömanskyrkan,fr 1/4:kh Torkil Nilson, Slottsstaden. Km i Helsingborgs Maria, arbetsledande, fr 1/7: km Björn Kjellström, förs. Diakon i Helsingborgs Maria fr 1/3: Margareta Holmström, Boxholm. Avliden 15/6: f kadj i Ronneby, senior cleri, Sören Ahltoft, BräkneHoby, f 1908. LULEÅ STIFT Km i Jörn-Boliden fr 1/6: pa Adam Wahlberg, förs. Avliden 19/6: kh Alf Lindh, Bjurholm, f 1946. VISBY STIFT Km i Visby domkyrkoförs fr 12/8: vik km Katrin Molander, Othem-Boge. Km i Visby domkyrkoförs fr 1/9: km Karen Holm, Motala. STOCKHOLMS STIFT Km i Täby fr 12/8: vik km Niklas Utterhall, Sofia. Kh i Boo fr 26/8: vik km Henrik Roos, Huddinge. Km i Sundbyberg fr 2/9: km Anders Rune, Ulrika Eleonora förs London. Senior cleri är nu f kh i Kungshamn Carl-Otto Westerhäll, Uddevalla, f 1909. - - Attmars församling söker Fryksände pastorat i Karlstads stift Inför juni 2014 söker vi ny Barn och ungdomsledare 50% I Attmar finns 1800 församlingsbor. Kyrkan ligger naturskönt vid Marmens strand. Här ligger också församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Attmars kyrka ligger två mil väster om Sundsvalls centrum. Församlingen har en ung befolkning därför har vi beslutat att inrätta en tjänst som församlingspedagog/ barn- och ungdomsledare. Vi söker Dig som är öppen och positiv och som vill vara med att utveckla barn och ungdomsverksamheten. Vi vill också att du utvecklar kontakterna med skolan och samhället. Vi vill att du har en församlingspedagogutbildning eller annan utbildning som kan bedömas vara likvärdig. kyrkoherde Under september kommer tjänsten att utannonseras. I vänta på det, läs mer om vårt pastorat på www.svenskakyrkan.se/fryksande I Dalby vill vi satsa på barn, ungdomar och familjer! Präst 100% Dalby är en växande församling i Lunds kommun Vi söker dig som trivs med ungdomar har visioner för barn- och ungdomsarbete kan inspirera och bygga team ser andras möjligheter Se mer om tjänsten på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/dalby Välkommen med din ansökan senast 16 augusti I Attmars församling får Du möta: • En aktiv öppetkyrkisgrupp • En stor juniorgrupp • En KU-grupp som vi hoppas du kan utveckla • Positiva församlingsbor och ett engagerat kyrkoråd • Vårt arbetslag som består av duktiga, flexibla medarbetare Upplysningar om tjänsten lämnas av: Kyrkorådets ordförande Mats Lindblad telefon 060-255 54 (bostad) eller 070-211 37 13 Kyrkoherde Torsten Häggström telefon 070-766 05 09, 060-250 15 eller 060-252 24 (bostad) Välkommen med din ansökan och de meriter du önskar åberopa samt löneanspråk senast den 1 augusti 2013 till: Attmars församling Attmarby 131 864 92 Matfors

  Sid 2 - 26 TORSDAG 4 JULI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 27/28 PLATSANNONSER PLATSANNONSER  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.