Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 24 2013

32 TORSDAG 13 JUNI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 24 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. En pilgrimsvandring är ens egen, även när man går i grupp, och vandraren måste få den tid till sig själv som han inte finner i vardagen. Ulf Krantz, som invigningsvandrade en delsträcka av Helgonleden, i Uppsala stift. 5 FRÅGOR TILL CHRISTOFER LUNDGREN, stiftsdirektor. Varför har barnen blivit så viktiga? Diakonicentrum skapas i Växjö I januari 2014 öppnar Diakonicentrum i Skogslyckans församlingshem i Växjö. Här koncentrerar vi oss på de mest utsatta, säger diakonen Martin Johansson. VÄXJÖ STIFT Behovet var att samla resurser och kompetens för kyrkans arbete med människor i svåra omständigheter. Att det blev en så radikal lösning, som att bygga om ett fungerande församlingshem till mötesplats även för dem som inte tillhör den mest lyckade delen av stadens befolkningen, har flera skäl. Verksamheter har funnits länge, inte alltid så samordnade och ibland beroende av eldsjälar. RIA har ekonomiska bekymmer och alla anställda varslades om uppsägning – trots att människorna som har lokalen som hem finns kvar. Och Den Öppna Dörren har lagt ner. Från Skogslyckans församling inspirerades man av vänstiftet i Costa Rica, och funderade kring hur deras sätt att vara kyrka tillsammans de utsatta kunde tillämpas hemma. – Vi kände att kyrkan måste gå till handling, säger Lars Björksell, kyrkoherde i Skogslyckan. Vi är bra på att lyssna och prata, men att hjälpa människor att – Barn har alltid varit viktiga i kyrkan, Jesus håller fram barnet som föredöme. I vår egen kyrka har det länge pågått en utveckling som grundas i en syn på barn som egna, fullvärdiga personer med erfarenheter, känslor, tankar, rättigheter och möjlighet till tro. – I kyrkoordningen finns en skrivning om att barnen har en särställning i kristen tro och att de därför behöver uppmärksammas särskilt i Svenska kyrkans verksamhet. Vad innebär det beslut som Kyrkomötet fattade i höstas? – Det innebär att det i kyrkoordningen införs regler om att konsekvenserna av ett beslut alltid ska analyseras ur barnens perspektiv innan beslutet tas. Det gäller på alla nivåer i Svenska kyrkan. Vad är en barnkonsekvensanalys? Diakonerna Hanna Näverbrant, Martin Johansson och Sara Marklund (saknas på bilden) tillsammans med kyrkoherde Lars Björksell framför den solbelysta våning av församlingshemmet där Diakonicentrum ska hålla till. komma vidare har vi inte alltid varit så bra på. Ibland har vi dessutom velat hålla problemmänniskorna på lite avstånd. ATT SVENSKA KYRKAN i Växjö vid årsskiftet blir ett stort pastorat för alla församlingar i kommunen underlättade. Diakonicentrum (DC) blir nu en angelägenhet för hela kyrkan och därmed stabilare, och det underlättar i kontakter med andra, inte minst frikyrkorna som varit djupt en- –Det är att systematisk gå igenom möjliga konsekvenser av beslut som ska fattas, såväl i det löpande arbetet som vid strategiska beslut. Hur gör man? –Det finns en handbok för barnkonsekvensanalys på Svenska kyrkans hemsida. Stiftet kommer också att erbjuda utbildningar, bland annat genom ett seminarium i ”En himla massa rum” i augusti. Varför ska vi lägga energi på detta? Om något år kanske något annat ska fokuseras? gagerade under RIA:s 40-åriga historia i stan och vill fortsätta med det. Svenska kyrkan blir huvudman, men samarbetet med andra kommer att vara kvar. – Vi kommer att kunna ge bredare hjälp, säger diakonen Hanna Näverbrant som idag jobbar på RIA. DC ska bli ett centrum och utgångspunkt – men ingen isolerad ö. Här finns kopplingar till Pax Kafé, till integrationsarbetet på Panncentralen med mera. De tre diakonerna på DC ska jobba delar av sin tid med annat i församlingarna, och en del församlingsdiakoner kommer att ha en dag i veckan på DC. Allt medan verksamheten fortsätter som vanligt ute i församlingarna. Men i Skogslyckan pågår en intensiv planering. Barnverksamheten ska ge plats åt Diakonicentrum. Och samlingssalen för stora sällskap och konferenser får lämna över till barnen. LARSERIK TOBIASSON Dalfolk stegade till Rom Efter ett års promenerande med stegräknare har församlingsbor i Leksand och Rättvik nu kommit fram till Rom. VÄSTERÅS STIFT En grupp på elva personer reste till sitt mål i slutet på maj. Där träffade de Ulla Gudmu nsson, ambassadör vid den Heliga Stolen (Vatikanen), som berättade om sitt arbete och om den nya Påven Franciskus. Vandringen till Rom har gått i Heliga Birgittas fotspår och gruppen fick en rundvisning på Birgittaklostret av syster MarjaLisa. Hon visade även de två rum som Heliga Birgitta bodde i under sin tid i Rom och fram tills hon dog år 1373. Ett besök gjordes hos Svenska kyrkan i Rom där kyrkoherde Krister Stenberg höll en mässa i Katarinakapellet. DET BLEV många steg (mellan 65 000 och 83 000) under de fyra dagarna i Rom med besök i Vatikanmuseet, Sixtinska kapellet, S:t Peterskyrkan, Colosseum, Spanska trappan och Fontana di Trevi. Under söndagsförmiddagen var det så dags att besöka Petersplatsen där Påven – Det är viktigt att gå från ord till handling och vi kan behöva metoder för att se vårt arbete med nya glasögon. Om vi kan förändra Svenska kyrkan till att i större utsträckning påverka samhället så att det blir bättre för barn, så är det något som är bra. MIRIAM ARREBÄCK Strängnäs stift Franciskus talade från sitt fönster och vinkade till cirka 35 000 åhörare. Man kunde även se honom på storbilds-tv på torget. Drottning Kristina har en gata uppkallad efter sig, där hon bodde under sin tid, i stadsdelen Trastevere. Här finns även en av Roms medeltida kyrkor Santa Maria, med fantastiska mosaiker. Hälsoprojektet att gå med stegräknare har gett deltagarna mersmak och nu planeras ännu en vandring som kommer att ske till Spanien. Även den i Heliga Birgittas fotspår. MONICA JONES Inger Axelros, Nils o Britt Saras, Per-Olof Lif, Birgitta Lagestam, Lillemor Ström, Rosita HalvarsBorum, och Ingegerd Ljunggren på Petersplatsen. FOTO: MONICA JONES Cilla Hector äntligen tillbaka med ny CD Beställ på www.talkingmusic.se eller 036-13 17 90. Finns också digitalt på Itunes och Spotify. 149:-

  Sid 2 - TORSDAG 13 JUNI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 24 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.