Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 23 2013

28 ONSDAG 5 JUNI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 23 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Bland de fattigaste av fattiga hittade Juliao Muremba Gud. En av de centrala personserna i Västerås vänstift i Moçambique har dött bara 43 år gammal,. Om sitt engagemang för de allra fattigaste har han skrivit i boken Hela världen under rubriken, ”Dolda skatter på en soptipp”. Ett svek mot barnen Den lilla flickan försöker att gå med den nya protesen. Hon är bara en av många flyktingar som finner en fristad på Alsike kloster utanför Uppsala. UPPSALA STIFT – Det är barnen och kvinnorna som drabbas av vår nuvarande lagstiftning, säger syster Karin. Den är ett bedrägeri och ett svek mot dem. Enligt Amnestys senaste rapport är 214 miljoner människor just nu på flykt i världen. Alsike kloster utanför Uppsala har sedan länge tagit hand om flyktingar i nöd. Klostret ligger vidunderligt vackert vid en vik av Mälaren. Helgeandssystrarna, som den evangeliska väckelserörelsen kallas, är ett kloster inom Svenska kyrkan och känt för att trotsa staten och hjälpa flyktingar som ska utvisas. Hur många vill syster Marianne och syster Karin inte svara på. – Nej, men vi har många barn för tillfället. Alltifrån 10 månader till 18 år, säger syster Marianne. Trycket är stort, det ökar hela tiden. Vi har ungefär fem fall varje vecka. PAPPERSLÖSA flyktingar som fått JAN KJELLSTRÖM, engelsk språkig präst och studentpräst i Lunds domkyrkoförsamling. Varför firar ni gudstjänst på engelska? 5 FRÅGOR TILL – I Lund finns många engelskspråkiga studenter, forskare och anställda på ESS och de stora företagen. Det finns ett stort behov av social gemenskap . Våra gudstjänster fungerar som kitt för sammanhang och samhörighet. Hur ser gudstjänsten ut? – Vissa moment följer den svenska kyrkohandboken, men inte alla, det är lite blandat. Vi använder den amerikanska metodistkyrkans psalmbok. Vem kommer? definitivt avslag på sin asylsökan kan i dag få vänta fyra år innan de kan söka på nytt. Att hålla sig undan är oftast enda alternativet. Klostret, som drivs av gåvor från allmänheten, har ett team av experter knutna till sig. – Myndigheterna har inte den kunskap som krävs när det gäller barnen. Ett barn som får sin tillit krossad kräver ett speciellt omhändertagande, säger syster Karin. Det går inte att få allting ur ett barn vid ett enda samtal. Kvinnorna och barnen far mest illa av Sveriges flyktingpolitik, hävdar systrarna. – Att barnen och kvinnornas ofta svåra situation inte är ett skäl för att få uppehållstillstånd måste ändras. Om man inte kan överleva i sitt eget land måste det vara ett skäl att få stanna här, säger syster Karin. – Det är okunskap som ligger bakom, säger syster Marianne. Om en kvinna blivit våldtagen, som ju ofta sker i krigssituationer, så tar oftast hela familjen avstånd. De blir parior i samhället. Just den problematiken är Syster Karin och syster Marianne vid Alsike kloster som är en fristad för flyktingar. ”Trycket ökar från dem som vill komma hit”, säger de. FOTO: KATARINA FORSBERG – Under terminstid brukar vi vara 40–50 personer, under sommaren något färre. De kommer från många olika trossamfund, presbyterianer, reformerta, katoliker och till och med en och annan buddist och muslim. Alla världsdelar är representerade. När man delar ut nattvarden har man hela världsvida kyrkan framför sig. Var och hur ofta är det? vanlig på Alsike, och ingenting syster Karin. Det har snarare som myndigheterna anser vara gjort så att de andra partierna har varit tvungna att spotta upp någon ömmande omständighet. – Det ligger ett fruktansvärt li- sig. Sen kan man ju ha synpunkdande bakom. Förutom själva ter på hur svenska folket röstar. övergreppet så tar familjen och Det nya Sverige är redan här, det bygemenskapen avstånd. Man- går inte att stoppa. – Ja, vad är egentligen nen anses också som en odugling som inte har kunnat skydda svenskt, jag kom hit på 1600talet, min kvinnan från över”Det är barnen släkt är full greppet, säger sysoch kvinnorna av valloner. ter Karin. som drabbas av vår nu- Vi är så DEN TJOCKA katten rädda för Zacharias lägger varande lagstiftning” att förlora sig på bänken i den det vi har, värmande vårsolen, och vore det den höga standarden. Vi ska ha inte för att man vet att här göm- bil, villa, tv, dator, iphone och mer sig många skrämda männis- ipad och swimmingpool. Men kor så skulle det verkligen vara det nya Sverige med människor den idyll det ser ut att vara. på flykt finns hela tiden vid sidan Har Sverigedemokraternas intåg om, fortsätter syster Karin. i riksdagen påverkat situationen – Men om svenskarna möter till det sämre? lidande ansikte mot ansikte, då – Nej, inte egentligen, säger vill de hjälpa till, det är vår erfa- renhet, säger Marianne. – Det verkar bara som om vi måste ha någon att skylla på, säger syster Karin. Det tar på krafterna att möta så mycket lidande. Därför planeras nu en ekologisk klosterby vid Alsike kloster. För även om det alltid kommer att finnas människor på flykt, så ska klostret kunna erbjuda en motvikt. – Vi behöver större lokaler. Men vi ska också ha odlingar, ett litet kafé och ett retreathus förhoppningsvis. Det ska bli en mötesplats för människor som vill få frid, säger syster Marianne. Dessutom kommer det att finnas mycket att göra, och finns det någon bättre rehabilitering än trädgårdsskötsel? KATARINA FORSBERG – Söndagar klockan 17 i domkyrkans dopkapell, året runt. Kontinuiteten är viktig, det skapar gemenskap trots att hela församlingen i princip byts ut en gång om året när gamla studenter försvinner och nya tillkommer. Hur skapar ni församlingskänsla? – Efter gudstjänsten har vi kyrkkaffe. Frivilliga har startat söndagsskola. Många som träffas här umgås ofta också på fritiden. Engagemanget är stort, folk ställer alltid upp när det behövs. Det är en dröm att få vara präst med ett sådant engagemang. ANDREA KOLLMAN Lunds stift

  Sid 2 - ONSDAG 5 JUNI 2013 KYRKANS TIDNING Lunchfundering När jag skrivit de här raderna  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.