Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 22 2013

NUMMER 22 KYRKANS TIDNING TORSDAG 30 MAJ 2013 21 FOLK&FAMILJ MINNESORD SKICKA MINNESORD till familj@kyrkanstidning.se Familj, Kyrkans Tidning, Box 22543, 104 22 Stockholm Minnesord får vara max 1 800 tecken (inkl mellanslag). Astor Ärenskog ✦Diakon Astor Ärenskog blev 70 år. Han avled den 1 maj i samband med en eldsvåda i sitt hem. Astor växte upp i Kättilstorp någon mil söder om Växjö och var denna plats trogen hela sitt liv. Efter att i unga år ha ägnat sig åt lantbruk blev han som engagerad och kreativ ungdomsledare i hemförsamlingen Vederslöv snart omtyckt och uppskattad för sitt vinnande sätt och en utstrålning som väckte både respekt och engagemang. Efter diakonala studier vid Samariterhemmet i Uppsala vigdes han 1978 till diakon av Växjöbiskopen Sven Lindegård. I Tingsås församling hade han sin längsta tjänstgöring med ansvar för konfirmandarbetet och församlingsdiakonin. I tjänsten ingick också att predika. Astor hade många gåvor. Många har i mötet med honom fått ett handfast råd och en praktisk hjälpande hand. Många kan vittna om möten som varit livsavgörande. I predikan ville han alltid tala om den uppståndne Kristus med både allvar och glädje, både lag och evangelium. Sedan barnsben fostrad i småländsk gammalkyrklighet bar han på ett förtjänstfullt sätt arvet in i vår tid. Förmåga att visa livsglädje och att dela med sig av den var hans signum. Väl insatt i kyrkan väsen och liturgi levde han med glädje ut det så kallade li- turgiska diakonatet. Han bar gärna dalmatika i högtidliga sammanhang. Semestrarna tillbringade han ofta med att förkunna i norrländska bygder. Det blev naturligt för honom genom hans helhjärtade engagemang som ordförande i Svenska Kyrkans pastorsdiakonala förbund 1987–2005. Han var också redaktör för förbundets tidskrift. Förbundet är i dag upplöst. Många saknar Astor. Några nära vänner till honom summerar livsgärningen: ”Oförtröttlig har han varit i sin nit att vara till tjänst. Med sin gröna diakonskjorta har han medvetet signalerat livslångt uppdrag och identitet.” Vi tackar Gud för Hans tjänare Astor. Vila i frid i väntan på uppståndelsens dag. ANDERS FALL diakon Så skriver du minnesord En runa ska vara saklig och kortfattad, högst 1 800 tecken (inkl mellanslag) och inriktad på sammanfattande fakta och levnadshistoria. Den ska innehålla uppgifter om den avlidnas ålder, bostadsort samt närmast anhöriga. Anonymt insända minnesord publiceras inte. Önskvärt är att författaren anger i vilken egenskap han/hon skriver. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. Mejla din text och bild (helst i jpg-format) till familj@kyrkanstidning.se eller skicka till Familj, Kyrkans Tidning, Box 22543, 104 22 Stockholm PLATSANNONSER TILL DIG SOM VILL ANNONSERA! För att du med större säkerhet ska få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar). TJÄNSTER I KYRKAN Tjänster i kyrkan redigeras i samarbete med Svensk Pastoraltidskrift (SPT) och publiceras parallellt i Kyrkans Tidning och Svensk Kyrkotidning. Notiser om lediga vigningstjänster och tillsättningar av präster diakoner (och andra förändringar av tjänsteinnehavare, tjänstestruktur med mera) sänds direkt till: Marianne Petersson, e-post: spt.tjanster@gmail.com Manusstopp måndagar klockan 12.00. Kontakt på Kyrkans Tidning: Svante Fregert 010-199 34 54. Om Compassion: Compassion är en global fadderorganisatio med över 1,3 miljoner barn i fadderorganisation on 26 länder. Vårt budskap är tydligt: Compassion befr barn från fattigdom i ompassion befriar Jesu namn. Compassions arbete är fokuserat på varj e varje enskilt barn och dess individuella rje utveckling. Genom att arbeta integrerat med varje barn möts de andliga, t v ekonomiska, sociala samt fysiska behoven och alla bar en barnen får en chans att gå in i vuxenlivet som hela, kristna människor. . Compassion Sverige söker: Country Director Dir irector Huvuduppgifter: Huvuduppgifter: ft - Etablera Compassion som ett välkänt varumär i Sverige varumärke arumärke - Ansvara fö tillväxten och bygga en solid g Ansvara för gga grund med många sponsorer och givare - Bygga ett nätverk av kyrkor, trossamfund, näringsliv och ambassadörer kyrkor, r, , när - Vara proaktiv på marknaden och skapa positivt mediain Va apa mediaintresse - Coacha och leda de anställda i Sverige - Föra barnens talan Kvalikationer: - Marknadsinriktad - Stort och brett nätverk - Erfarenhet av frivilligorganisationer är meriterande tioner mer - Goda kunskaper om det kyrkliga landskapet i S apet Sverige - Entreprenöriell - Goda kunskaper i engelska - Erfarenhet av ledarskap Compassion International etablerar sig nu i Skandinavien. Vi erbj et erbjuder bjuder spännande utmaningar i en av världens största hjälpor örsta hjälporganisationer med ett väl utvecklat arbetssätt För mer information kontakta Leif Ingvald S Skaug, Compassion Scandinavia: +47 47021200 eller lsk lskaug@compassion.com ompassion.c Anställning snarast. Lediga tjänster UPPSALA STIFT Kmtj i Håbo sökes senast 6/6. Diakontj i Gävle Heliga Trefaldighet sökes senast 31/5. Diakontj i Uppsala Domkyrkoförs sökes senast 10/6. LINKÖPINGS STIFT Khtj i nybildade Södra Tjusts past sökes senast 14/6. Diakontj i Finspång sökes senast 30/5. SKARA STIFT Kmtj i Ullervad sökes senast 31/5. Khtj i nybildade Södra Kållands past sökes senast 2/6. Kmtj i Borås Caroli, vik, sökes senast 7/6. Sadjtj i Skara stift, barn o ungdom, sökes senast 10/6. Kmtj i Mariestad sökes senast 20/6. Khtj i nybildade Ulricehamns past sökes senast 24/6. Diakontj i Skövde sökes senast 7/6. STRÄNGNÄS STIFT Khtj i Salem utlyses efter sommaren. Diakontj/diakoniass i Salem, vik, sökes senast 2/6. Diakontj i Frustuna sökes senast 20/6. VÄSTERÅS STIFT Kmtj i Falun sökes senast 31/5. Kmtj i Linde bergslags förs sökes senast 24/6. Kmtj i Hallstahammar-Kolbäck sökes. Diakontj i Gagnef-Mockfjärd-Floda sökes senast 10/6. VÄXJÖ STIFT Khtj i Hyltebruk sökes senast 31/5. Kmtj på Nordöland sökes senast 31/5. Kmtj i Rydaholm sökes senast 5/6. Khtj i Gnosjö sökes senast 30/6. Kmtj i Gnosjö, 50-100 %, sökes senast 30/6. LUNDS STIFT Kmtj i Husie och Södra Sallerup, vik, sökes senast 3/6. Kmtj i Ystad-Sövestadsbygden, sjukhuspräst, sökes senast 16/6. Diakontj i Klippan sökes senast 24/6. GÖTEBORGS STIFT Kmtj i Jörlanda sökes senast 4/6. Khtj på Tjörn sökes senast 10/6. Khtj i Fritsla-Skephult sökes senast 10/6. Khtj i Lundby sökes. Diakontj i Tölö-Älvsåker sökes senast 5/6. KARLSTADS STIFT Kmtj i Steneby sökes senast 31/5. Khtj i Åmål sökes senast 15/8. HÄRNÖSANDS STIFT Kmtj i Hässjö, Ljustorp o Tynderö sökes senast 30/5. Khtj i Strömsund sökes senast 2/6. Kmtj i Indal sökes senast 7/6. Kmtj i Östersund sökes senast 14/6. LULEÅ STIFT Kmtj i Överkalix sökes senast 31/5. Kmtj i Malå sökes senast 24/6. Kmtj i Sorsele sökes senast 24/6. Khtj i Haparanda sökes senast 15/7. Diakontj i Malå, viss förutsättn, sökes senast 24/6. STOCKHOLMS STIFT Kmtj i Lidingö sökes senast 30/5. Kmtj i Nacka sökes senast 31/5. Kmtj i Huddinge, skolpräst, sökes senast 11/6. Kmtj i Ljusterö-Kulla sökes senast 30/6. Kmtj i Årsta, vik, sökes senast 25/7. Khtj i Ljusterö-Kulla sökes senast 31/8. Khtj i Sollentuna utannonseras snart. Diakontj i Österåker-Östra Ryd sökes senast 11/6. Diakontj i Botkyrka sökes senast 14/6. EFS Tj som distriktsförest i EFS i Västsverige sökes senast 24/5. ÖVRIGT Tj som präster för insatsuppdrag i Försvarsmakten sökes senast 25/6. Diakontj i Diakonins hus Uppsala, 50 %, sökes senast 1/6. Diakontj hos Uppsala Stadsmission sökes senast 3/6. SKARA STIFT Km i Karlsborg 75 % fr 10/10 2012: km Marie Möllergren, Hallstahammar-Kolbäck. Vik km i Skövde 11/6 2013 – 28/2 2014: pa Anna Torbrand, förs. Km i Skövde fr 19/8: km Sami Kaukonen, Tibro. Km i Borås fr 26/8: km Kimmo Kling, Mariestad. STRÄNGNÄS STIFT Kh i Bettna fr 15/9: km Maria Eby Notini, Högalid. VÄXJÖ STIFT Vik kh i Högsby 22/4 – 31/12: pr Leif Norrgård, Oskarshamn. Avgår med pension 1/7: kh Gunnar Folkegård, Högsby. STOCKHOLMS STIFT Stiftsdiakon fr 1/8: diakon Lena Burman Holmgren, Ekerö. Avliden 18/5: f km i Skarpnäck Lars Skantz, Stockholm, f 1942. Tillsättningar och andra förändringar UPPSALA STIFT Vik kh i Veckholm vid sidan av ordinarie tj 1/6 – 31/12: kh Anders Grape, Enköping. Vik km i Veckholm 1/6 – 31/12: f km Thomas Laghé, Enköping. Avgår med pension 1/8: kh Torbjörn Bolander, Veckholm. LINKÖPINGS STIFT Vik km i Eksjö fr 10/6: vik km Karolina Bäckström, Töreboda. Vik km i Söderköping S:t Anna fr 11/6: pa Margareta Hagberg, förs. Km i Boxholm fr 1/7: km Mariann Syllner Gustafsson, Kisa. Avliden 30/3: f kh i Gärdserum Claes-Göran Rosén, Åtvidaberg, f 1927. PÅ NYA POSTER HAR DU FÅTT NYTT JOBB? Låt andra få veta. Skriv 50 ord om dig själv och tjänsten. Införandet är gratis! Skicka in bild och text snarast efter tillsättningen till: annons@berlingpress.se eller Kyrkans Tidning, Box 22543, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”På nya poster”. Läsnytta! r Kyrkans tidning ge lösningar 845 rera! kr (e tt helt år) Pren ume www.kyrkanstidning.se

  Sid 2 - 22 TORSDAG 30 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 22 PLATSANNONSER PLATSANNONSER • Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.