Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift nr 22 2013

TORSDAG 30 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 22 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 19, Fax: 018-12 45 25 per.hardafsegerstad@svenskakyrkan.se Vissa är pilgrimer till fots. Andra använder motorcykel. Oavsett om du vandrar, paddlar eller åker skateboard får du tid till att tänka de viktiga tankarna under en pilgrimsfärd. Färden behöver heller inte vara lång, det viktiga är vad du tar med dig dit och hem. PER HÅRD AF SEGERSTAD STIFTSREDAKTÖR Modern pilgrim på mc Motorcykeln är supermodern. Men resan som Curth Andersson snart ska företa är mycket gammal. På midsommardagen startar han sin röda mc igen, som ledare av pilgrimsresan från Uppsala till Trondheim. 150 mil tur och retur. Så långt är det till Nidarosdomen, Nordens svar på S:t Jakobs led i Spanien som har Santiago de Compostela som mål. Den väldiga kyrkan i Norge byggdes till minne av Olav Haraldsson som gick från Selånger till Stiklestad år 1030 och som efter sin död blev helgonförklarad. Varför blev det just mc? KALENDER Stiftorganisationens kurser och fortbildningar • Intranätet Sedan en tid tillbaka finns stiftsorganisationens kurs- och fortbildningskatalog på intranätets helt öppna del. – Vi arbetar hela tiden med att renodla våra informationskanaler så att rätt information enkelt ska nå rätt person, säger Per Hård af Segerstad, intranätsredaktör på stiftkansliet i Uppsala. UPPSALA STIFT PÅ INTRANÄTET hittar du på: http://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift • Andlig vägledning enligt Ignatius. Uppsala stift inbjuder till en grundläggande utbildning i att ge andlig vägledning i ignatiansk anda på Stiftsgården Breidagård. Utbildningen pågår 2014–2016. Utbildningen syftar till att ge kunskap och erfarenhet för att bland annat ge andlig vägledning i ignatiansk anda. Utbildningen har även ett mera teoretiskt syfte: att fördjupa förståelsen av den ignatianska spiritualiteten, denna traditions katolska ursprung och dess relation till och möjliga integration med en evangelisk-luthersk tradition. MER INFORMATION om utbildningen hittar du på Uppsala stifts intranät. http://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift – Jag har alltid haft motorcykel. Och jag har länge levt med en personlig tro. Så det var naturligt att jag ordnade resan förra året. – Jag tänkte, varför ska jag göra det här själv? Jag måste locka med mig några stycken. Sökande människor som är öppna för Svenska kyrkan var vad Curth letade efter. – Jag slår dem inte i huvudet med Bibeln eller så. DE FLESTA SOM följde med på pil- grimsresan förra året hade inte kyrkvana. Det behöver man inte ha, menar Curth. – Man måste gå varligt fram, men den här resan har självklart ett andligt innehåll. Delandet är en central del i pilgrimsfärden, en av de sju nyckelorden. De andra är frihet, långsamhet, enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad och andlighet. En lång yttre resa, men kanske en mycket längre inre resa. Pilgrimsfärder kan väcka starka känslor, och då är delandet en viktig del. – Att prata om det man har upplevt utan att bli avbruten eller ifrågasatt är viktigt. När Curth Andersson i Uppsala åker mc till Nidarosdomen i Trondheim. 180 hästkrafter är det i hans röda sportcykel. Han bloggar också under resans gång: blogg. svenskakyrkan. se/ mcpilgrim FOTO: KATARINA FORSBERG man sitter där på sin mc, är man i en bubbla. Varje dag får deltagarna ett ledord att fundera kring. Curth sköter, i brist på en medföljande präst, den andliga samlingen såsom böner. Men nattvarden får han inte dela ut eftersom han inte är prästvigd. Curth, som i grunden är ingenjör inom energiområdet, tänkte dock vid en tidpunkt i livet bli präst. – Jag var för gammal för att få studiemedel, så det blev inte så. HAN HAR ALLTID velat ändra på det ● PERSONLIGT Curth Andersson Ålder: 67 år. Familj: Frun Berit och tre utflugna barn. Bor: På gamla Ulleråkerområdet i Uppsala. Gör: Driver en egen firma inom energiområdet. Info om pilgrimsresan: Mejla till Curth på info@gruppen.se Kuriosa: Curth har Sveriges största samling av termosar, 450 stycken. långt på motorcykel, och vi hade några incidenter förra året. Men vi fick en fantastisk gemenskap på en gång. CURTH ANDERSSON tycker att Svenska kyrkan borde ta tillvara intresset för pilgrimsfärderna. – Just nu är det de enskilda församlingarna som ordnar resor, det är väldigt splittrat. Intresset är så stort, och det finns pengar att hämta för exempelvis turistnäringen, så någon annan kommer definitivt att göra det i annat fall. Själv kommer han att fortsätta köra pilgrimsfärderna. – Min vision är att vi vid samma tidpunkt någongång ska göra pilgrimsresor från alla domkyrkor, säger Curth Andersson. Gemensam värdegrund ska beslutas UNDERSVIK Arbetet med en gemensam värdegrund och en vision för Uppsala stifts arbete har pågått sedan våren 2012 och nu ligger ett förslag för beslut på stiftsfullmäktiges sammanträde i maj. Beslutet har föregåtts av en bred process där anställda och förtroendevalda i stiftsorganisationen samt representanter för Uppsala stifts församlingar har ingått. Efter intensiva samtal har en vision formulerats och tre värdeord har tagits fram som ledord för stiftsorganisationens arbete. Värdeorden är lyhördhet, samspel och framtidsansvar och visionen lyder ”Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa.” Herre, visa mig din väg, och gör mig villig att vandra den. Birgittas bön, och alla pilgrimers bön faktum att motorcyklar kopplas till kriminella mc-gäng och har i flera års tid anordnat mc-gudstjänster, både i Uppsala och i Örnsköldsvik där han bodde i många år. – De flesta mc-burna är snälla rebeller i svarta kläder, som jag brukar säga. På midsommardagen är det dags igen, då välsignas deltagarna vid avfärden från domkyrkan. – Visst är det tufft att åka så KATARINA FORSBERG Humanist Hjälpen Humanist Aid Sweden Plusgiro 90 02 79-1 Bankgiro 900-2791 www.humanisthjalpen.se kansli@humanisthjalpen.se Vem hjälper du idag? Genom HumanistHjälpen kan du hjälpa medmänniskor som utsätts för våld och förtryck. Socialt uteslutna mödrar med barn i Marocko, häxanklagade barn i Nigeria, kvinnor drabbade av hedersrelaterat våld, även i Sverige. Du kan rädda drabbade till liv, hälsa och sociala rättigheter samt bidra till att skapa opinion. Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon! Hjälp någon idag! Ge en donation som gåva vid livets höjdpunkter! Se vår hemsida för Gåvobevis.

Sid 1 - 28 TORSDAG 30 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 22 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter   Sid 3 - 28 TORSDAG 30 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 22 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.