Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 22 2013

28 TORSDAG 30 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 22 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. FOTO: PETER WÄRNLUND Ofta är det tryck från allmänheten som får politiker att ändra sig i en fråga, menade Ellen Einebrandt. Vi har ju kyrkornas påskuppror för några år sedan som ett tydligt exempel. Ellen Einebrandt från Westanders fortbildade informatörer i Västerås stift. Modern pilgrim på mc Motorcykeln är supermodern. Men resan som Curth Andersson snart ska företa är mycket gammal. På midsommardagen startar han sin röda mc igen, som ledare av pilgrimsresan från Uppsala till Trondheim. UPPSALA STIFT 150 mil tur och retur. Så långt är det till Nidarosdomen, Nordens svar på S:t Jakobs led i Spanien som har Santiago de Compostela som mål. Den väldiga kyrkan i Norge byggdes till minne av Olav Haraldsson som gick från Selånger till Stiklestad år 1030 och som efter sin död blev helgonförklarad. Varför det blev just mc? Installation i Ålem VÄXJÖ STIFT Emil Jörgensen installeras 9 juni som kyrkoherde i Ålems församling. Då är det andra söndagen efter trefaldighet och har gått exakt åtta år sedan han prästvigdes av dåvarande biskop Anders Wejryd. Ursprungligen från Jönköping inledde han sin gärning som pastorsadjunkt i Tofteryds pastorat. Och blev därefter komminister i Ljungby Maria, den unga, engagerade församling som skapades 2002 då staden växte åt öster. NU KOMMER Emil Jörgensen till Ålems församling som en av de yngsta kyrkoherdarna i stiftet, han fyller 36 år strax före installationen. – Det är en stabil miljö att få utvecklas i, säger han. – Den gudstjänstfirande församlingen är basen för allt som sker i kyrkan, och i Ålem är det väl utvecklat med engagerade gudstjänstgrupper. EMIL JÖRGENSEN har redan haft – Jag har alltid haft motorcykel. Och jag har länge levt med en personlig tro. Så det var naturligt att jag ordnade resan förra året. – Jag tänkte, varför ska jag göra det här själv? Jag måste locka med mig några stycken. Sökande människor som är öppna för Svenska kyrkan var vad Curth letade efter. – Jag slår dem inte i huvudet med Bibeln eller så. DE FLESTA SOM följde med på pil- en månad på sig att bli lite varm i kläderna. Att lära känna sina medarbetare, sitt kyrkoråd, de tre samhällena Blomstermåla, Timmernabben och Ålem med sin jättelika kyrka som rymmer tusen personer. När Kyrkans tidning ringer har han just haft en begravning. – När man kommer som ny är förrättningsgudstjänsterna otroliga nycklar till människorna i trakten, säger han. Långsamt växer det fram kopplingar till allt fler. LARSERIK TOBIASSON grimsresan förra året hade inte kyrkvana. Det behöver man inte ha, menar Curth. – Man måste gå varligt fram, men den här resan har självklart ett andligt innehåll. Delandet är en central del i pilgrimsfärden, en av de sju nyckelorden. De andra är frihet, långsamhet, enkelhet, bekymmerslöshet, tystad och andlighet. En lång yttre resa, men kanske en mycket längre inre resa. Pilgrimsfärder kan väcka starka känslor, och då är delandet en viktig del. – Att prata om det man har upplevt utan att bli avbruten eller ifrågasatt är viktigt. När Curth Andersson i Uppsala åker mc till Nidarosdomen i Trondheim. 180 hästkrafter är det i hans röda sportcykel. Han bloggar också under resans gång: blogg. svenskak yrkan.se/mcpilgrim FOTO: KATARINA FORSBERG man sitter där på sin mc, är man i en bubbla. Varje dag får deltagarna ett ledord att fundera kring. Curth sköter i brist på en präst den andliga samlingen, såsom böner. Men nattvarden får han inte dela ut eftersom han inte är prästvigd. Curth, som i grunden är ingenjör inom energiområdet, tänkte dock vid en tidpunkt i livet bli präst. – Jag var för gammal för att få studiemedel, så det blev inte så. HAN HAR ALLTID velat ändra på det ● PERSONLIGT Curth Andersson Ålder: 67 år. Familj: Frun Berit och tre utflugna barn. Bor: På gamla Ulleråkerområdet i Uppsala. Gör: Driver en egen firma inom energiområdet. Info om pilgrimsresan: Mejla till Curth på info@gruppen.se Kuriosa: Curth har Sveriges största samling av termosar, 450 stycken. långt på motorcykel, och vi hade några incidenter. Men vi fick en fantastisk gemenskap på en gång. CURTH ANDERSSON tycker att Svenska kyrkan borde ta tillvara intresset för pilgrimsfärderna. – Just nu är det de enskilda församlingarna som ordnar resor, det är väldigt splittrat. Intresset är så stort, och det finns pengar att hämta för exempelvis turistnäringen, så någon annan kommer definitivt att göra det i annat fall. Själv kommer han att fortsätta köra pilgrimsfärderna. – Min vision är att vi vid samma tidpunkt ska göra pilgrimsresor från alla domkyrkor, säger Curth Andersson. Herre, visa mig din väg, och gör mig villig att vandra den. Birgittas bön, och alla pilgrimers bön faktum att motorcyklar kopplas till kriminella mc-gäng och har i flera års tid anordnat mc-gudstjänster, både i Uppsala och i Örnsköldsvik där han bodde i många år. – De flesta mc-burna är snälla rebeller i svarta kläder, som jag brukar säga. På midsommardagen är det dags igen, då välsignas deltagarna vid avfärden från domkyrkan. – Visst är det tufft att åka så KATARINA FORSBERG Humanist Hjälpen Humanist Aid Sweden Plusgiro 90 02 79-1 Bankgiro 900-2791 www.humanisthjalpen.se kansli@humanisthjalpen.se Vem hjälper du idag? Genom HumanistHjälpen kan du hjälpa medmänniskor som utsätts för våld och förtryck. Socialt uteslutna mödrar med barn i Marocko, häxanklagade barn i Nigeria, kvinnor drabbade av hedersrelaterat våld, även i Sverige. Du kan rädda drabbade till liv, hälsa och sociala rättigheter samt bidra till att skapa opinion. Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon! Hjälp någon idag! Ge en donation som gåva vid livets höjdpunkter! Se vår hemsida för Gåvobevis.

  Sid 2 - TORSDAG 30 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 22 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.