Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 21 2013

32 TORSDAG 23 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 21 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Begreppet mission är ganska svårt att förstå eftersom vi tolkar det på så många olika sätt. EWA BÅNKESTAD, församlingspedagog i Torshälla församling, som inlett ett medarbetarutbyte mellan Strängnäs stift och Truro stift i Storbritannien. Syftet är att fokusera på mission. JONAS LÖHNN, stiftsadjunkt i Växjö stift för flykting- och asylfrågor, som i höstas tog initiativ till skapandet av nätverket ”Under regelverket”, genom att inbjuda folk från myndigheter och idéburna organisationer som arbetar med nykomna. Hur gick det? 3 FRÅGOR TILL Viktigt vara äkta – och lite rolig därtill Engagemang, passion, aktion och uthållighet. Det är några ledord för lyckad opinionsbildning. Och att ha hjärtat med sig. Det anser de tre opinionsbildarna Johan Wester från Hipphipp-gänget, biskop Antje Jackelén och Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör på Sydsvenskan som diskuterade opinionsbildning på ett seminarium i Lund i förra veckan. Johan Wester, som har lång erfarenhet av kreativa processer, pratade om vikten av att göra saker utifrån känsla och passion och om att våga slänga sig ut och sätta igång, agera. – Jag gillar att göra saker IRL, In Real Life, att vara fysisk och ta på folk, sådant går mer på djupet. Man kan säga att jag använder sociala medier, fast väldigt analogt. Och humor funkar i stort sett i alla sammanhang. – Det blev väldigt kreativa samtal och uteslutande positiva kommentarer. Det verkar som om många ser nyttan av breda nätverk för att göra bättre insatser. Nästan 150 personer kom, ganska jämt fördelade på de tre olika länen. Vi tar in anmälningar till att delta i nätverket nu efteråt, så att det blir människor som verkligen känner engagemang som knyter sig till varandra, oavsett om de jobbar i myndighet eller ideellt. Vad händer nu i nätverken? – Nu finns en kontaktlista för varje län där man delger varandra sina kompetenser och hur man når varandra. Stiftskansliet har projektanställt Emma Johansson som ser till att alla som vill vara med hittar till kontaktlistan på internet och skriver in sig på rätt sätt. Planer för framtiden? – Vill du väcka mitt engagemang måste det ligga passion i botten. Det är viktigare än att formulera sig välslipat, säger Sydsvenskans ekonomiske krönikör, Thomas Frostberg. Här i mitten, flankerad av biskop Antje Jackelén och humoristen Johan Wester. – Vi hoppas att nätverket växer och kommer till användning till exempel när man behöver hjälpa någon akut. Det hela ska fungera så självgående som möjligt och kanske kan det också sprida sig till andra stift. – Kommuner som samverkar med idéburna organisationer kan söka statliga medel för att inrätta ”flyktinglotsar”. Det finns tankar på att från stiftet ge stöd till församlingar som går in i sådana samarbeten, så att man i tvåårsprojekt har en kommunalt projektanställd som använder församlingen som social mötesplats för nyanlända och som bygger upp lokala nätverk av ideella krafter. LARSERIK TOBIASSON samhällsskeende i positiv riktning. – Tja, inom till exempel lagstiftning kanVI MÄNNISKOR vill ske humor Humor i ju i regel ha lite inte är så kombination kul. Jag tycker att gångbart. humor funkar med ödmjukhet, det är Men politiker som bäst när man bra att kunna skoja om kan skämta, med hjälp av den om det görs i kan flytta blicken sig själv – det går hem. rätt mängd, och se saker ur man får ju olika perspektiv, sa Johan Wes- inte heller överdosera och ter. skämta om allting. Humor i Han fick frågan om han trodde kombination med ödmjukhet, att humorn kunde mana på ett det är bra att kunna skoja om sig själv – det går hem. Kan humor till och med användas inom kyrkan? ● FAKTA Seminariet ”How to influence public opinion” arrangerades för informationschefer och kommunikatörer/informatörer av EACD European Association of Communication Directors . Lunds stifts informationschef Claus Grue var moderator tillsammans med Anette Orheim, kommunikationschef, Medicon Village. – Javisst, själv försöker jag att alltid få in någon humor i mina predikningar. När folk skrattar får jag respons på att det funkar. Humor är alltid verksamt, sa biskop Antje Jackelén. Goda opinionsbildare enligt panelen. Johan: Buddha. Antje: Nina Björk och Desmond Tutu, Thomas: Barack Obama. ANDREA KOLLMANN 1. HUR ARBETAR NI MED OPINIONSBILDNING I DIN ORGANISATION? 2.NÄMN EN GOD OPINIONSBILDARE! PAMELA GARPEFORS, kontrakts- prost KarlskronaRonneby, kyrkoherde Karlskrona-Aspö. – Vi har en stor räckvidd där vi når människor öga till öga, mun till mun, genom berättande, föredrag, social medier, lokaltidningar, lokalradio, lokaltv, bloggar, hemsida, med mera. –Magnus Walan, lobbyansvarig på biståndsorganisationen Diakonia, är en opinionsbildare av enorm betydelse för den svenska biståndsdebatten. Arbetet mot svensk vapenexport, globala handelsfrågor och biståndsbudgeten är centrala frågor. CHRISTINA FRÖJD, projektkommunikatör, Lunds Energikoncern. –Energi för framtida generationer är en hjärtefråga för oss. Opinionsbildning är ett långsiktigt arbete, det är viktigt för oss att ta fram tydliga budskap och hålla oss till dem. – Allan Larsson är en fantastisk förebild. Han har arbetat envist och uthålligt i många år för att genomföra stora och svåra projekt som kräver samordning mellan många olika parter. KATRIN STÅHL, kommunikatör Medicinska fakulteten Lunds uni- versitet. – Vi arbetar såväl övergripande som specifikt, till exempel avseende olika forskningsområden. – Jane Goodall har upptäckt och lyft fram hotet mot schimpanser och skogarna de lever i och verkar outtröttligt som global miljöambassadör. ANDREA KOLLMANN Årets viktigaste böcker om Svenska kyrkan Efter folkkyrkan | patrik hagman »Teologin måste tillbaka på banan. Äntligen!« Barbro Matzols, Kyrkans Tidning 19/2013 Danskt band 267 s, 280:- Erbjudande 224:- Brev om hopp i en uppbruten tid | biörn fjärstedt Ur flödet från den äldsta kristenheten börjar en ny kyrkosyn långsamt framträda. Danskt band 120 s, 151:- Erbjudande 120:- www.artos.se info@artos.se

  Sid 2 - TORSDAG 23 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 21 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.