Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 20 2013

TORSDAG 16 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Egentligen ska man städa och vädra en orgel regelbundet för att få bort damm och mögel. Anders Johnsson, sakkunning för den stora orgelinventering som nu pågår i Lunds stift. FOTO: PER HÅRD AF SEGERSTAD 5 FRÅGOR TILL EMMA STENE, ny ordförande för Svenska kyrkans unga i Lunds stift, SKUL. Grattis, du är ny ordförande, vad mer nytt är på gång? Lars-Åke Skagegård visar upp ett urval av biblar i utställningen i Gamla Uppsala kyrka. Medsols från vänster: världens minsta bibel, en torahrulle och Bibeln som tidning. – Styrelsen beslöt senast i helgen att vi ska arbeta mer med Hbtq-frågor i stiftet, det ser vi som viktigt och vi vill skapa dialog kring det. Sedan kommer vi att arbeta vidare med barnkonsekvensanalysen. Vilken är Skul:s viktigaste uppgift? Sedan den 7 april pågår en stor och unik utställning i Gamla Uppsala kyrka. Temat är Bibeln, och basen för utställningen är Bibelsällskapets samling. Fram till söndag 15 september har besökarna chansen att ta del av utställningen, författaraftnar, bibelvandringar och specialgudstjänster. UPPSALA STIFT – Varje år har vi ett tema här i Gamla Uppsala, berättar Lars-Åke Skagegård som är turist- och pilgrimsansvarig i församlingen. För två år sedan var vi på bokmässan och blev inspirerade till att ha ett litteraturtema i år. Det blev sedermera tema Bibeln, vilket ju passar bra här, fortsätter han. – Vi kontaktade då Svenska bibelsällskapet som har en jättestor bibelutställning. Vi visar ungefär en tredjedel av deras samling här, mer får vi tyvärr inte plats med. Det kom nitton banankartonger fulla med biblar från världens alla hörn, säger han med ett leende. BIBELSÄLLSKAPETS samling består Böckernas bok i Gamla Uppsala av allt från judisk historia, via frimärken med bibliska motiv, till ett exemplar av världens minsta bibel som ryms i en liten glasburk. – Det här tycker människor är intressant, svarar Lars-Åke på frågan om de har fått någon respons på utställningen. När vi tar ner den i september räknar vi med att ungefär 60 000 människor har sett den. På väggarna bredvid dörren in till kyrkorummet sitter bilder som är tänkta att förklara Bibelns händelser på ett enkelt sätt. På kyrkväggarna hänger gamla skolaffischer med bibelmotiv. Pedagogiken är närvarande i hela utställningen. – Det handlar ju om en form av mission, säger Lars-Åke. Vi vill att besökarna ska engagera sig. Han visar på bibelord som besökarna kan ta med sig, och en bibelläsningsplan i ett behändigt format. På Bibelsällskapets webbplats finns skrivet om Bibeln. ”Bibeln är inte bara en bok utan ett helt bibliotek. Själva ordet bibel härrör från grekiskans (och latinets) bíblia, som betyder böcker. Det betecknar alltså en samling av skrifter, närmare bestämt av böcker som troende människor håller heliga. Namn som ”Böckernas bok” och ”Den heliga skrift” ger direkt uttryck för denna vördnadsfulla inställning.” I UTSTÄLLNINGEN representeras – Vårt fokus ligger på medlemmarna och att finnas till för församlingarnas barn och unga. Vi arbetar med att skapa goda mötesplatser i form av läger och heldagar för barn och unga där de får växa i tro i en meningsfull gemenskap. Hur stort är Skul? den svenska Bibelns historia av Gustav Vasas bibel från 1541 i ett slitet original. Andra intressanta exemplar är Gustav II Adolfs bibel och Karl XII:s bibel i olika utföranden. Så går det vidare fram till vår egen tid och Bibeln 2000, samt ett antal biblar från de senaste åren, bland annat Mangabibeln. Dessutom finns drygt 50 biblar för barn, utgivna under nära 150 år, samt cirka 150 biblar på andra språk. Lars-Åke visar upp ett urval. ● FAKTA Bland annat finns här Bibeln som den skulle sett ut om den givits ut som nyhetstidning då det begav sig. – Någon har gjort ett jättejobb med den här en gång i tiden, säger Lars-Åke och pekar på braskande rubriker om att första Knesset öppnat i Jerusalem. – En bibel i huset visade att här bodde en from familj, säger LarsÅke och visar på ett antal större biblar, så kallade ”familjebiblar”. Psaltaren 23 på värmländska, valda delar översatta till skånska, Nya Testamentet i pocket från 1972, Företagarbibeln, Metallbibeln, barnbiblar… I Gamla Uppsala kyrka bevisas än en gång att Bibeln är världens mest tryckta bok. PER HÅRD AF SEGERSTAD – Just nu har vi 1 500 medlemmar under 30 år, dessutom 155 vuxenmedlemmar. En grupp som är svår är nå är 20-plussarna. Därför håller vi ett läger särskilt för dem i augusti i samarbete med andra distrikt. Hur når ni ut? – Genom vår hemsida, medlemstidningen och ett nyhetsbrev, mycket via olika sociala medier, framförallt Facebook och Twitter. På Facebook är vi aktiva varje dag med att kommunicera och lägga ut bilder. Vi ser att varje post når runt 400 personer, både medlemmar och andra som gillar oss. Vad står på tur? av cirka 450 föremål som speglar Bibelns historia under 2000 år. Bland annat finns en staty av en skrivare, en oljelampa, ett papyrusark, små kopior av Dödahavsrullarna, faksimilsidor av SilverBibeln och Gutenbergs berömda bibel från 1455. Utställningen kan ses i kronologisk ordning, från äldst till yngst. Besökarna får också ta del Bibeln i siffror ✦ Vid årsskiftet 2011-2012 fanns hela bibeln på 469 språk. ✦ Bibeln består av ca 1 500 sidor, ca 3 miljoner bokstäver, ca 740 000 ord, 35 690 verser och 1 346 kapitel. ✦ Den minsta kända tryckta Bibeln är 4 x 3 x 2 cm och väger 20 gram. ✦ Bibeln i digitalt format för läsning i dator får plats på tvärsnittet av ett hårstrå. ✦ Den största bibeln är ett träsnittsarbete och finns i USA. Den väger 547 kilo och är 2,5 meter tjock. Källa: bibeln.se – I sommar anordnar vi en resa till Taizé, just nu är det 32 anmälda. Sedan hoppas vi att vi får ihop en större barndag i höst. Både Skul och Åkersberg fyller 20 år i år så det ska vi fira genom att hålla i en barn- och familjedag för alla åldrar. Det blir ett av våra större arrangemang i år och ett bra tillfälle att möta nya medlemmar. Det ser jag fram emot. ANDREA KOLLMANN

  Sid 2 - TORSDAG 16 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.