Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 19 2013

28 ONSDAG 8 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 19 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. I en teckenspråkig gudstjänst blir det visuella, handlingar och andra sinnen viktigt att lyfta fram. Kristina Åkerman, präst och ansvarig för teckenspråkig verksamhet i Uppsala stift. Kyrkan som har byggt ut I Viken har man nu äntligen klippt invigningsbanden till kyrkans efterlängtade tillbyggnad Skeppet. Att man bestämde sig för att bygga ut kan ses som ett offensivt grepp inför befintliga och framtida behov. LUNDS STIFT – Med en större kyrka möjliggör vi nu bland annat ökad gemenskap och informella möten i direkt anslutning till själva gudstjänsten. Detta tror vi kommer att höja engagemanget för kyrkan, säger Kjell Cronert, ordförande i Vikens kyrkoråd. Tanken bakom den 64 kvad-ratmeter stora skapelsen i hypermodern stil, är dels att den ska nyttjas som Kjell Cronert. samlingsrum för till exempel körer och dopsällskap då vapenhuset ibland kan vara för litet. Men Skeppet kan också användas till mindre förrättningar om kyrkan känns för stor. VECKOMÄSSOR har redan firats här och fått en intimare känsla då rummet fyllts av människor. I Skeppet ryms även förråd och en handikappanpassad toalett för besökare, något som tidigare saknats. Förut fick man ta sig drygt 100 meter över en väg för att nå motsvarande service i församlingshemmet. Den nya entrén i förbindelsegången av glas, som går mellan kyrka och tillbyggnad, är också den anpassad för rörelsehindrade. ALLT ÄR specialkonstruerat, från ljusinsläppet i taket till de triangelformade stuprören. På utsidan är Skeppet en självständig skapelse som harmonierar med vinklar och takbeläggning på den gamla kyrkan. Men kommer man inifrån kyrkorummet upplevs byggnaden genom den arkitektoniska formen som en naturlig del av kyrkan. Varje detalj är genomtänkt till såväl funktion som skönhet och inget är lämnat åt slumpen, något som naturligtvis återspeglas i kostnaden. – Många tycker att det blev dyrt. Jag håller med om att det är mycket pengar, men så fick vi också en byggnad med konstnärligt värde, säger Kjell Cronert. ATT DET överhuvudtaget blev en FOTO: PERNILLA RINGSTRÖM Erik Wikerstål är arkitekten bakom den unika byggnaden. Vikenbon Wikerstål, som förresten bor ett stenkast från sitt senaste verk, räknas som en sann expert på att sammanföra kulturhistoria med nyskapande, ett arbete för vilket han förra året tilldelades Prins Eugenmedaljen. tillbyggnad till den gamla kyrkan från 1826 kan församlingen tacka sjökapten Albert Peterssons och hans hustru Ida Peterssons familjefond för. Kostnaden täcks helt av fondens medel och blir därmed den största satsningen som fonden gör till gagn för församlingen. Invigningen förrättades på påskdagen av fondstyrelsens ordförande Stig Nilsson tillsammans med arkitekt Erik Wikerstål. Därpå följde mingel och festligheter med kyrkoråd och församlingsbor. PERNILLA RINGSTRÖM WEBBEN ➦ LÄS MER på www.svenskakyrkan.se/vasby-viken Det gamla fiskeläget Viken har fått sin nya tillbyggnad som passar med både namn och form. VIP-fest för konfirmander födda 1999 STRÄNGNÄS STIFT Inte som du tror. Det är namnet på en ny storsatsning på konfirmation inom Svenska kyrkan Örebro. Den rymmer bland annat en stor konfirmandfest den 25 maj, då superheta Dead by April spelar i S:t Nicolai kyrka. Bakom satsningen står de åtta församlingarna inom Örebro kyrkliga samfällighet, som redan i dag har en rad olika konfagrupper med olika teman och inriktningar. Men i år spänns bågen ytterligare under begreppet ”Inte som du tror”, som utvecklats i Västerås stift. Den 25 maj bjuds församlingarnas alla nuvarande konfirmander in till en stor fest, med artister som Wrong Direction, George Shaid och Dead by April. – Det är en VIP-fest för våra konfirmander och de ungdomar som bor i Örebro kyrkliga samfällighet och är födda 1999. Det blir fika, mingel, band, musik och information om konfirmation, säger Henriette Öberg, präst i Edsbergs församling. Festupplägget har planerats tillsammans med åtta av Svenska kyrkans unga ledare. Framför allt är festen en uppmuntran till alla konfirmander, säger Helena Sachs, församlingspedagog i Olaus Petri församling. JENNY HOLMBERG Fira Mors Dag hos oss den 26/5! Kockarna har komponerat ihop en härlig 3 rätters meny dagen till ära. Passa på att kombinera med en övernattning i våra sköna sängar. Ring och boka bord tel: 0413-559100 Varmt välkommen! v Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se

  Sid 2 - ONSDAG 8 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 19 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.