Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 17 2013

28 TORSDAG 25 APRIL 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 17 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Jag var rädd för att hon skulle vara konservativ och så är hon ju biskop också. Eleven Simon Alm Nilsson som mötte biskop Antje Jackelén på hennes visitation i Åsbo kontrakt. Ung i en världsvid kyrka Kristina Hellqvist från kyrkokansliet och Hilda Lind , ordförande för Kvinnor i Svenska kyrkan. Roberto och Matheus från Brasilien, Albogast och Phinias från Tanzania. Just nu finns de i Västerås stift för programmet ”Ung i den världsvida kyrkan”. VÄSTERÅS STIFT Roberto och Matheus från södra Brasilien började sin stipendiattid i Norrköping och Linköping och kommer nu att vara i Önsta i Västerås. Albogast och Phinias, båda från Bukoba, startade i Hortlax och är nu i Gränge-Säfsnäs i Västerdalarna. Västerås stift är fortfarande nytt men en del erfarenheter har de fått av Sverige och Svenska kyrkan. – Jag är imponerad över hur aktivt Svenska kyrkan engagerar sig i samhället, säger Phinias. Det är en kyrka som går utanför murarna och vill möta både unga och äldre. – Men ni har mer folk i kyrkorna under veckodagarna än på söndagsgudstjänsten, reflekterar Roberto. Vi möter över huvud taget en annan kultur här. Det gör att jag också kan se min egen värld med andra ögon när jag kommer hem igen. ALBOGAST ÄR intresserad av att få se hur kyrkan kan jobba i samhället för att också få med sig tankar och idéer till Tanzania. Men han saknar unga människor i kyrkan. – Ni når många unga till var- Internationellt tema på kvinnomöte När Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSk, möttes på Flämslätt, var temat Kvinnor som korsar gränser. SKARA STIFT Inte minst handlade det om landsgränser, alltså kvinnor som frivilligt eller ofrivilligt byter land. Kristina Hellqvist från kyrkokansliet talade om vad som driver kvinnor att korsa landsgränser och hur deras rättigheter kan tillvaratas av det globala samhället. Hon tog upp kvinnor som åker till ett annat land för att arbeta, i det här sammanhanget för att de måste, och kvinnor som flyr sitt hemland. Möjligheter till kvinnligt företagande och nya affärsband mellan Sverige och länder som Irak, eftersom en stor grupp irakier bor i Sverige, var andra aspekter som togs upp. Hilda Lind, ordförande i KviSk, menar att en speciell förening för kvinnor i Svenska kyrkan behövs för att lyfta fram kvinnans ställning både nationellt och internationellt. – Fortfarande drar kvinnor ofta det kortaste strået i fråga om makt, inkomst och utbildning. CATHARINA SUNDQVIST En regntung dag gästade Roberto Nielsen, Matheus Hofstätter dos Santos, Phinias Ndamwesige och Albogast Paulo Västerås för att bland annat se domkyrkan och träffa biskopen. FOTO: PELLE SÖDERBÄCK dags men det kommer bara äldre till gudstjänsten, säger han. Kanske ska ni göra något mer av söndagen så att något som unga uppskattar händer under och efter gudstjänsten. – Vi har till exempel en dag hemma då barn sköter hela gudstjänsten, från början till slut! MATHEUS, som hellre talar portu- gisiska än engelska, menar att kyrkans stora utmaning är att leva med sin tid och att känna sig mer fri. – Mycket är bra här, menar han. Ni har gott om pengar, genomtänkta strukturer, många anställda, känner väl er historia. Men ni skulle behöva känna er friare, lite mindre formella. – 70 procent av befolkningen är medlemmar men få är aktiva. Jag tror att kyrkan tydligare behöver leva i sin samtid, tala samma språk som människor gör till vardags. Men vi lever med samma utmaning i Brasilien. Totalt gästas Sverige av 14 unga stipendiater i ”Ung i den världsvida kyrkan”. Fyra från vardera Tanzania, Brasilien och Filippinerna samt två ungdomar från Costa Rica. I höstas besökte Sofia Olsson från Gränge-Säfsnäs Tanzania och Lina Alsterlund från Önsta Brasilien under tre månader. DEN SOM VILL veta mer om ”Ung i den världsvida kyrkan”, eller den församling som vill vara värd för nästa omgång stipendiater kan kontakta Lisa Fröberg på Stiftskansliet. PELLE SÖDERBÄCK Kyrkan startar kurs för att minska antalet självmord Allt för många människor tar sitt liv i trakten runt Nye utanför Vetlanda. För att om möjligt stoppa utvecklingen och kunna hjälpa de drabbade har Svenska kyrkans församling på orten startat utbildning i suicidprevention. VÄXJÖ STIFT Margareta Andersson som är en av initiativtagarna till projektet berättar att något har hänt i området under de senaste åren. Många människor, oavsett ålder, köϖn eller socialtillhörighet har valt att ta sina liv. För att, Margareta omöjligt, Andersson. kunna göra något för att hindra att fler avslutar sina liv på det här sättet har Nye, Näshult och Stenberga församling tagit initiativ till en utbildning i suicidprevention tillsammans med Missionskyrkan och Röda korset. – Vi i församlingen ville se vad vi kan göra och ta reda på hur kan vi hjälpa fler människor att orka leva vidare säger Margareta Andersson. FÖRSTA TRÄFFEN hölls i Nye mis- sionshus i början av mars, sammanlagt deltog 65 personer och under dagen hölls en föreläsning om suicidprevention. Under våren kommer man att genomföra två halvdags kurser i ämnet i församlingshemmet i Nye. Margareta Andersson berättar att kursen vänder sig till alla intres- serade, allmänhet, förtroendevalda och unga ledare, för att ta några exempel. – Syftet är att vi ska få lära oss mer om vad som händer, vad är det som gör att en människa väljer att avsluta sitt liv och vilka signaler finns? På så sätt stötta och kanske förhindra att det sker. FÖRUTOM KYRKORNA och Röda korset kommer medlemmar från LRF att delta i kursen, som är en del av ett regeringsuppdrag. Uppdraget handlar om insatser bland främst yngre människor. JESSICA FRITZSON VAR PLACERAS DINA PENGAR? TRANSPARENS För Oikocredit är det viktigt att våra investerare vet var kapitalet placeras. Just nu hos 854 projektpartners i 70 utvecklingsländer. Läs mer om transparens, sociala effekter och hur du investerar på www.oikocredit.se

  Sid 2 - TORSDAG 25 APRIL 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 17 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.