Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 16 2013

36 TORSDAG 18 APRIL 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 16 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Bra att välja annan musik än psalmer under en konfirmandhelg. Kopplingen till det man pratar om finns ju stark i dagsaktuell musik och engagerar till fortsatt diskussion om både Gud, kyrka och liv. Lisbeth Strand Järpehag, stiftgårdsmusiker på Stjärnholm, Strängnäs stift LUNDS STIFT PER JOHANSSON, fotbollspräst och komminister i Landskrona församling. Kyrkan och BoIS – vad har ni ihop? 5 FRÅGOR TILL Ulf Luthman, pilgrimsvandrare: Livets enkelhet blir tydlig – Det jag ser vill jag förstå. För att förstå finns en bakgrund. Men om man inte alls känner bakgrunden förstår man inte det man ser. VÄSTERÅS STIFT Så enkelt förklarar Ulf Luthman i Arboga motiven bakom boken Pilgrimsvandra till Santiago de Compostela som kommit ut i dagarna. En guidebok som, förutom allahanda praktisk information, förklarar sammanhangen bakom det en pilgrim möter på den Iberiska halvön. Inte minst den 700 år långa fejden mellan kristendom och islam har satt sin prägel på vandringsleden. – Inför en egen vandring letade jag guideböcker. Men de hade inte den information jag sökte utan handlade mest om praktiska saker. DET EGNA pilgrimsintresset vak- – Svenska kyrkan har ett nationellt avtal med Svenska fotbollsförbundet sedan flera år tillbaka och Landskrona församling samarbetar med Landskrona BoIS och andra föreningar i Landskrona på olika sätt sedan 2010. Varför är fotboll en viktig arena? – Fotboll engagerar jättemånga människor. Kyrkan har dessutom väldigt lite verksamhet som vänder sig till män, men här har vi en stor målgrupp som vi når ut till, vilket är bra. Vad gör ni? – Vi arbetar med seniorerna, 19-35 år, i de lokala klubbarna om värdegrund och etik. Vi har satt ihop ett koncept som vi kallar ”Livsvandring”. Med det som utgångspunkt diskuterar vi med spelarna om livsfrågor där de får möjlighet att reflektera över sin roll som människor och fotbollsspelare. Sedan agerar vi också matchvärdar. Matchvärd – vad är det? Det är med pilgrimsvandringen som med livet i övrigt; det gäller inte att komma så fort som möjligt till slutet. Idén är att njuta av vägen! Det menar Ulf Luthman som skrivit en pilgrimsbok. FOTO: PELLE SÖDERBÄCK – Vid fotbollsmatcher är vi på plats som värdar för evenemanget vilket brukar vara uppskattat. Vi gör reklam för kyrkan och brukar arrangera en tävling. Diakonen förmedlar match- och matbiljetter till familjer inom diakoniverksamheten i Landskrona. När är nästa matchvärdskap? nade för Ulf Luthman ”på äldre dar”. – Jag läste en artikel om leden till Santiago de Compostela i mitten av 1990-talet och kände att det var något för mig. Men tiden var inte rätt då, barnen var små. Tio år senare var det dags. År 2005 vandrade han halva leden, året därpå resten. – Jag började vandringen som turist men det tog tag i mig på ett sätt som jag inte räknat med. Det var som en inre rening. Jag kom i kontakt med mig själv. I boken har han beskrivit pil● BAKGRUND grimsvandrandet med att det är ”att ta en existentiell risk – man lämnar vissa saker bakom sig och tar med sig andra”. TRE GÅNGER har han vandrat den 78 mil långa El Camino Francés, den franska leden till Santiago de Compostela. Han har mött många vandrare och med olika drivkrafter. Det kan handla om intresse för kulturhistoria, att man läst Paulo Coelhos ”Pilgrimsresan” eller har mer uttalat religiösa motiv. – Det kan också vara dom som står i ett vägHan trivs Att vandra val i livet. också med fungerar alldeles Man har sålt landskapet huset, barnen utmärkt då man funderar längs El Cahar flyttat he- över livet; vart är jag på mino Francés. mifrån och – Man går i man vill göra väg, vad vill jag? ett öppet något nytt. landskap. Det Att vandra fungerar alldeles ut- ger en frihetskänsla samtidigt märkt då man funderar över som man känner sig exponerad. livet; vart är jag på väg, vad vill Jag tror det öppna landskapet jag? Att gå sätter fart på krop- påverkar den andliga upplevelpens endorfiner. Redan det är ett sen. Ett öppet landskap gör mänvälmående. Så får man det and- niskan gott! liga på köpet. Kropp och själ hör PELLE SÖDERBÄCK ihop. Tre heliga vägar Redan under kristendomens första årtusende började tre vandringsleder ses som heliga. Till Rom, Jerusalem och Santiago. Historien om Santiago de Compostela handlar om Jesu lärjunge Jakob. Efter Jesu död och uppståndelse reste han till den Iberiska halvön för att missionera. Han återvände till Palestina och enligt Apostlagärningarna halshöggs han på order av kung Herodes. Legenden säger att några av hans vänner smugglade – Den 28 april i Härslöv. Vi arrangerar en medeltidsdag med en mängd aktiviteter med anledning av Landskronas 600-årsjubileum med medeltidsmässa i tidsenliga kläder. Därefter börjar fotbollsmatchen mellan Härslöv och Billesholm. ANDREA KOLLMANN hans kropp ombord på en båt som förde den till Galicien där han begravdes. 800 år senare får eremiten Pelagus en uppenbarelse som visar var graven fanns. Pelagus ser en stjärna som lyser upp ett fält. Därav namnet Compostela som är en hopskrivning av det latinska ordet för stjärnfält. Det spanska Santiago härleds från det hebreiska namnet på sankt Jakob. Ulf Luthmans bok (Calazo förlag 2013) innehåller förslag på dagsetapper längs hela den 78 mil långa vägen. El Camino Francés, den franska a vägen, finns s sedan 1993 på UNESCO:s O:s världsarvslista. I boken, n, som är upplagd som en n reseguide, finns också gott om texter som förklarar historia, kultur och sammanhang. Leden blir alltmer populär. Paulo Coelho skriver i sin bok Pilgrimsresan att när han vandrade leden 1986 var det 400 pilgrimer om året. År 2012 vandrade 192 000 personer minst 10 mil av leden. I slutet av september (24 september – 2 oktober) erbjuder högskolekyrkan och Sensus en gemensam vandring längs den sista delen av El Camino Francés. En vandring från Sarria till Santiago de Compostela med högskoleprästen Cathrine Tegerstrand som ledare. Upplysningar och anmälan via Sofia Moberg på Sensus i Västerås. FINANSIELL RÄTTVISA 1968 2013 En idé om att bekämpa fattigdom föds på världskyrkomötet i Uppsala. 45 000 investerare har anslutit till idén som ger 26 miljoner människor i 70 utvecklingsländer möjlighet till bättre levnadsvillkor. Läs mer om transparens och hur sociala investeringar fungerar på www.oikocredit.se

  Sid 2 - 36 KYRKANS TIDNING UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.