Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013

32 ONSDAG 27 MARS 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 13/14 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Jag hyllar Management by Walking Around. Lunds stifts nya kanslichef Stefan Andersson Snart öppnar Noras kyrkbod Samarbete sprider ljus Roger Lindwall, aktiv i Lions Oxelösund, som har en ljus idé för hur kyrkan skulle kunna göra något för staden som skulle bli en snackis. STRÄNGNÄS STIFT Roger Lindwall gillar att kläcka idéer och driva på utan att för den skull vara frontfigur. En av hans senaste idéer är rent av lysande – åtminstone om han får säga det själv. – När jag ser formen på vår kyrka S:t Botvid, denna gråa betongskapelse, ser jag hur den skulle göra sig som en enorm ljusbärare i hela Oxelösund under den långa mörka årstiden, säger han med glimten i ögat. Han tycker att man borde sätta ljusramper i tornet utmed klockstapelns fyra ben. Slingorna skulle mötas längst upp och bilda en ljusbas under det förgyllda korset. – Tänk att komma på motorvägen mot Oxelösund och mötas av en kyrka som sticker ut även mitt i natten. Vilket reklamvärde det skulle bli. Och i folkmun kommer det bli en snackis, säger Roger Lindwall. Det är delvis genom honom som Lions och Svenska kyrkan under årens lopp har hittat gemensamma beröringspunkter. – Det finns många kompetenser inom våra organisationer och förenar man dem når man bra resultat. BIRGITTA RINGSHAGEN Kyrkboden är det senaste tillskottet i Noras butiksutbud. Ett projekt som föddes i idéflödet runt Aktör för Välfärd. VÄSTERÅS STIFT I en butikslokal rakt över gatan från kyrkan, granne med församlingshemmet och centralt på sommarens gågata fixas det för fullt. Målet är att kyrkboden ska öppna i mitten av maj. Den 17 maj öppnar gågatan och senast till dess ska allt vara klart. Det hela började med startkonferensen för ”Aktör för Välfärd” i Grängesberg i oktober och en efterföljande kontraktsdag i Lindesberg. Bland deltagarna fanns Malena Frööjd och Eva Marcusson från Nora. – Jag tycker att det här är en kanongrej, säger Eva. Vi hade pratat lite om projekt i församlingen och vid en spånarträff i Järnboås kom vi vidare. DET GICK SNABBARE än man tänkt. – Kommunen är mycket positiv, berättar Eva. Det är svårt att hitta platser för alla som behöver hitta en väg tillbaka in i arbetslivet. ÄVEN OM EVA får jobba med pro- jektet i sin tjänst under en uppstartsfas kommer det att behövas frivilliga insatser. Responsen är god så här långt. – Många frivilliga har redan hört av sig, säger Eva. Det kommer nypensionerade som säger att ”jag har för lite att göra”. Vi hoppas också att Kyrkboden ska kunna bli en träffpunkt där man kan titta in och prata en stund. Vinsten räknar hon inte i pengar. Men möjligen i många medlemmar i kyrkan. Den bästa tänkbara annonseringen är en bra verksamhet, menar hon. – Såna här projekt kan betyda att jag väljer att vara kvar i kyrkan , eller kanske till och med att gå med. Men det viktigaste är den diakonala insatsen. Inte att det blir en hög med pengar. GENOM ATT KYRKAN driver butik Butiken med barnkläder intill kyrkan skulle stänga och från församlingens klädbytardagar visst man att behovet att kunna köpa barnkläder lokalt var stort. Till detta kom den försäljning av rättvisemärkta varor som finns i församlingshemmet. Kyrkorådet agerade snabbt, församlingen fick ta över lokalen och Eva fick utrymme för att på halvtid ta tag i butiksprojektet. – Det är inte ofta kvarnarna En butik för begagnade barnkläder, lokalt hantverk och rättvisemärkta varor. Det vill Eva Marcusson se i den Kyrkbod som snart öppnar i Nora församling. FOTO: ÅKE PAULSSON mal så snabbt, skrattar Eva. I Kyrkboden ska man sälja Second Hand barnkläder, Betelkyrkans ”Gåvan” säljer redan vuxenkläder. Dessutom rättvise- märkt och lokala hantverksprodukter. Man hoppas också kunna ha en del egen tillverkning. Kyrkboden ska även kunna erbjuda praktikplatser. slipper också gågatan få ett tomt fönster och en öde lokal. Samverkan med övriga butiker längs gatan är god och grannarna gläds. Men vad hoppas Eva Marcusson själv att Kyrkboden ska kunna erbjuda till sommaren. – Här kan du både få köpa glass och få en kram, säger hon med ett leende. PELLE SÖDERBÄCK 3 FRÅGOR TILL DAG SANDAHL, som vill titta närmare på Stasis verksamhet i Växjö stiftet. I höst ordnar stiftet en vetenskaplig konferens på temat. Varför gör ni det? – Från 1960 -talet fram till mu- rens fall 1989 fanns det informatörer och spioner i Sverige. Det är en intressant epok. Under mitten av 70- talet startade Växjö stift ett samarbete med tyska kyrkan i Greifswald. –Syftet med samarbetet var att stötta kristna i Östtyskland och vi svenskar var inte riktigt medvetna om att spionerna fick en smidig väg in i vår organisation. Men syftet med konferensen är inte att jaga gamla spioner utan att förstå varför och hur det kunde hända. Varför var Östtyskland intresserat av Svenska kyrkan och Växjö stift? fått från en av sina agenter, som blev kyrkoherde i Svenska kyrkan. Har du själv träffat några spioner? – Genom kyrkan kunde spionerna hålla koll på östtyskar som ville hoppa av. De fick information om vad som sas om Östtyskland och inte minst, veta vilka som planerade att hoppa av. –Vi vet numera att östtyska studenter hamnat i fängelse på grund av informationer Stasi – Jag har sett spioner och förvånats över folk som blev utnyttjade. En gång såg jag en KGBagent i Uppsala, men det var en ynklig stackare. – Fast det var kallt krig och det krigsförband jag tillhörde lämnades ut av spionen Bergling. Beställ tidningen Kyrkoval! Tidningen har 16 sidor, av dem är det fem lokala sidor inkl baksidan. Läs tidningen på www.kyrkanstidning.se Pris 5 kr/st. I priset ingår tidningen Kyrkoval, hantering av lokala sidor och distribution till alla hushåll i församlingen. Priset inkluderar moms. Minsta faktureringsbelopp är 25 000 kronor. För information och beställning kontakta Per Johansson, tel 08-743 65 17, per.johansson@berlingmedia.se Beställ senast 26 april!

  Sid 2 - 32 ONSDAG 27 MARS 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 13/14 UPPSALA STIFT Stiftets hus,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.