Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 9 2013

NUMMER 9 KYRKANS TIDNING TORSDAG 28 FEBRUARI 2013 21 PLATSANNONSER PLATSANNONSER • Box 22543 • 104 22 Stockholm • Tel 090-71 15 10 • Fax 090-13 00 23 • E-post platsannons@kyrkanstidning.se Till dig som vill annonsera ! För att du med större säkerhet skall få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar). Hölö-Mörkö församling söker EDA/KÖLA pastorat i Karlstads stift söker medarbetare Vi är två pastorat som kommer att gå samman from 201401-01 under namnet Eda-Köla pastorat. Pastoratet kommer att bestå av tre församlingar och ha c:a 35 anställda. Inför samgåendet behöver vi rekrytera två nya medarbetare: Församlingsvärd/-inna som är trygg och social med förmåga att inspirera och uppmuntra frivilliga, samt har öga för detaljer och talang för matlagning. Hölö-Mörkö ligger 2 mil söder om Södertälje Tillgång till bil och körkort är ett krav för tjänsten Församlingspedagog med förskollärarkompetens, 75% tillsvidare sökes till Svenska kyrkan i Borås. Vid frågor kontakta förskolechef Maria Cedenblad, tel. 033-17 95 03. Läs mer på www.svenskakyrkanboras.se Ansökan senast inkommen den 15 mars 2013. • Kyrkogårdsoch fastighetsföreståndare • Kamrer/ekonom För mer information se Karlstads stifts hemsida www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift Sista ansökningsdag är 2013-03-21 Välkommen med din ansökan! Läs mer på: www.holomorkokyrka.se Vill du vara en del av Svenska kyrkans framtid? Halmstads pastorat söker KYRKOHERDE Tjänsten är nyinrättad och det är en fördel om Du kan tillträda under hösten 2013 så att Du kan medverka i bildandet av det nya tvåförsamlingspastoratet fr o m 2014.01.01. Vi söker Dig som kan och vill leda det nya pastoratet med drygt 26.000 tillhöriga och 135 anställda samt en stor frivillig organisation. Vi söker Dig som ��r nytänkande, målinriktad, drivande, strukturerad och är en kommunikativ ledare och chef. Tjänsten ställer stora krav på såväl Din erfarenhet som kompetens och personliga egenskaper. Vi erbjuder en möjlighet att få vara med och utveckla det nya pastoratet så ett fungerande församlingsbyggande i det nya pastoratet uppnås. Upplysningar lämnas av kanslichef Lennart Johansson tel 035-282 20 02, kyrkonämndens ordförande Börje Lindgren tel 035-282 20 00. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/halmstad Välkommen att skicka Din ansökan till Halmstads kyrkliga samfällighet, Box 261, 301 07 Halmstad, senast 2013.03.24. Volontär: Värd/värdinna på STI i Jerusalem Svenska teologiska institutet (STI) söker volontär att jobba som värd/värdinna i institutets lokaler i Jerusalem. sista ansökningsdag är 28 februari 2013 Se hela annonsen på www.svenskak yrkan.se/ledigajobb Täby församling som ligger norr om Stockholm, är med sina ca 44 000 medlemmar landets största. I församlingen arbetar drygt 90 personer och församlingen är indelad i fem distrikt. I vårt mångsidiga arbete ingår diakonin som en viktig del. Vi söker en DIAKON/ DIAKONIASSISTENT Läsnytta! som brinner för volontärarbete och ser det som en självklar del av kyrkans framtid ume rera! lt år) 845 kr ( ett he Pren Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde juni 2013. Du kommer att tillhöra avdelningen för diakoni och frivillighet. Dina huvuduppgifter är att rekrytera, handleda och organisera utbildningen av församlingens volontärer. En viktig del i detta är att ha regelbunden kontakt med distriktsamordnarna i våra fem distrikt. Du kommer även att ha andra diakonala uppgifter. Du bör vara diakon och/eller ha annan likvärdig utbildning vara en utåtriktad och glad person som trivs med att ha många sociala kontakter eftersom du administrerar våra frivilliga medarbetare. Vi kräver att Du som söker är medlem i Svenska kyrkan och är positiv till kyrkans verksamhet och arbetsformer. Upplysningar om tjänsten lämnas av avdelningschef Carin Saracco, tfn 08-580 036 05 eller diakon Anita Edberg, tfn 08-580 036 41. Facklig företrädare är Stefan Zsupos, Vision, tfn 08-580 035 88. Välkommen med din ansökan, meritsammanställning och löneanspråk till Täby församlings personalnämnd, Box 208, 183 23 TÄBY eller carin.saracco@svenskakyrkan.se senast den 22 mars 2013. www.kyrkanstidning.se DIAKON TILL SPÅNGA-KISTA Spånga – Kista församling är en del av Stockholms stad där villkoren för Svenska kyrkan är under ständig utveckling och förändring. I församlingen bor 85.000 personer, varav cirka 20.000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Här möts människor med olika religiös bakgrund och traditioner. Man kan säga att vi verkar i en svenskkyrklig glesbygd med färre kyrkotillhöriga, samtidigt som vi verkar i en andlig tätort. Läs mer om församlingen på www.svenskakyrkan.se/ spanga-kista Behovet av diakonala insatser är stort i vår församling, en av församlingens fyra diakoner går nu i pension. Därför söker vi en DIAKON Vi söker dig som –har dokumenterad diakonal erfarenhet och adekvat diakonal utbildning enligt Svenska kyrkan, vidareutbildning i själavård och psykosocialt arbete är meriterande. –vill medverka till församlingens diakonala utveckling. –inte är rädd för nya utmaningar, självständigt och i team med andra. –ser en utmaning och glädje i att arbeta i en mångkulturell församling Innehållet i tjänsten är förutom ordinarie diakonala uppgifter såsom samtal, socialt arbete av olika slag även att ta ett visst ansvar för arbetet bland de äldre i Spångadelen av vår församling. Du kommer också att vara ansvarig för att organisera de frivilliga medarbetarna tillsammans med den som är diakonal samordnare. Sista ansökningsdag 15 mars 2013 För mer information kontakta kh Gunnar Tingström 08-505 990 11 diakon Ylva Edholm Johansson 08-505 991 44 Fackliga representanter KyrkA: Nils-Henrik Nilsson 070-225 55 32 Vision: Chriz Zetterberg 070-667 41 81 Ansökningshandlingar skickas till: Kyrkorådet, Spånga-Kista församling, eller mejla din ansökan till spanga-kista.forsamling@ svenskakyrkan.se

  Sid 2 - 22 TORSDAG 28 FEBRUARI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 9 PL ATSANNONS ER svenska kyrkan  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.