Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 8 2013

32 TORSDAG 21 FEBRUARI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 8 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Det sker en tillväxt i de flesta afrikanska länder, även om konflikter blossar upp ibland. Och i en kommande bok bemöter jag ’afropessimismen’. Afrika har en ljus framtid! Tidigare ambassadören Sten Rylander ACT på plats i Moçambique VÄSTERÅS STIFT Moçambiqueär hårt drabbat av en översvämningskatastrof. 150 000 människor är på flykt. Genom ACT-alliansen och Svenska kyrkan kan du stödja biståndsarbetet. Svenska kyrkan stöder med bland annat hygienkit, vattenrening och jordbruksredskap. I slutet av januari drabbades södra Moçambique av svåra översvämningar som drivit uppåt 150 000 människor på flykt. I staden Chokwe i Gaza-provinsen är vattennivåerna högre än under översvämningarna år 2000, då staden jämnades med marken av vattenmassorna. ACTalliansen har alltsedan översvämningens start arbetat med att noggrant bedöma vilka behov de drabbade människorna har, och har även delat ut presenningar, tvål, babykit och filtar. ETT AV DE STÖRSTA problemen Skarastiftare vill se kurs i naturvetenskap En frivillig utbildning i naturvetenskap, främst för präster och församlingspedagoger. Det hoppas Allan Emrén, Frimodig kyrka, på. SKARA STIFT Han har lämnat förslaget till stiftsfullmäktige som får ta ställning till det vid sitt nästa sammanträde. – Jag har märkt att många medarbetare i Svenska kyrkan blir osäkra när frågor om naturvetenskap kopplat till kristen tro kommer upp, säger Allan Emrén. Han har också märkt att många ungdomar har funderingar och frågor kring universums ursprung och sannolikheten att det finns en skapande kraft bakom, det har kommit upp när han själv hållit föredrag. FYSIKALISK KEMI och kärnkemi är är tillgång till rent vatten och sanitetsanordningar, vilket ökar risken för utbrott av malaria, kolera och andra diarrésjukdomar. Människorna som har flytt har nästan ingenting med sig, de flesta lämnade alla sina tillhörigheter när de flydde undan översvämningarna. Odlingarna förstördes, och matbrist hotar. De viktigaste frågorna nu är därför att ge stöd åt människor så att de kan bygga tillfälliga boenden och latriner. Därefter är en nyckelfråga att få igång odlingen igen, för att inte matbristen ska bli ett långsiktigt hot. Svenska kyrkan ger stöd till vattenrening och hygienkit för att förbättra saniteten och minska risken för sjukdomar. Genom insatserna får 10 000 familjer stöd och hjälp. ULRIKA LAGERLÖF ● FAKTA Enklast stöder du ACTs arbete i Moçambique via plusgiro 900122-3. Märk inbetalningen ” Moçambique”. Mer information finns på Svenska kyrkans hemsida. Universums start och utveckling, vad tomrum är, svarta hål och grundämnenas uppkomst är några ämnesförslag som Allan Emrén har till en utbildning i naturvetenskap för kyrkliga medarbetare. FOTO: NATURE /EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY hans ämnen och han har under många år varit lärare på Chalmers och Göteborgs universitet. Nu frilansar han. Allan Emrén håller med om att Bibeln handlar om tolkningar och poesi också, men menar att det under de senaste 50 åren blivit allt tydligare att universum måste ha någon form av skapare. – Det säger jag utifrån min naturvetenskapliga skolning och min kristna övertygelse. I sin motion till stiftsfullmäktige skriver han att företrädare för kyrkan behöver kunskaper kring tro och vetande. Därför föreslår han kurser i avancerad naturvetenskap som tränger djupt in i beskrivningar av universum från galaxer ner till Higgspartikeln. KURSERNA SKA FOKUSERA på områ- Allan Emréns förslag är att alla intresserade medarbetare, men främst präster och församlingspedagoger, ska ges möjlighet att delta i den här typen av kurser. CATHARINA SUNDQVIST den av betydelse för världsbild och livsåskådning. Förslag på ämnen är astrofysik, relativitetsteori, kvantfysik och biologi. Kyrka öppnas igen STRÄNGNÄS STIFT Västermo kyrka i Västra Rekarne öppnas åter för verksamhet. Kyrkan har varit stängd för renovering sedan 2006, då man upptäckte mögelangrepp. Kyrkan öppnas med en ungdomsmässa söndag den 3 mars, klockan 16.00. Då medverkar Karin Maxe, vikarierande kyrkoherde, komminister Allan Forcado, ungdomar, musiker och kören Rekarne röster. – Det känns viktigt och roligt att öppna kyrkan igen. Det har varit efterfrågat av människor i bygden. Några tycker att renoveringen gått alldeles för långsamt, säger Karin Maxe. Ny bok om känd pastor och artist SKARA STIFT Författaren och teologie doktorn Karin Johansson från Alingsås har skrivit en bok om sångpastorn Artur Karin Johansson EriksonHan var pastor i Missionskyrkan i Skara åren 1958 – 1962 och en av de populäraste kristna artisterna på sin tid. Karin Johansson träffade Artur Erikson första gången i Skara 1959. Sin teologie dok- torsexamen i kyrkohistoria avlade hon 2008, samma år som hon fyllde 70. Sedan dess har hon bland annat skrivit en biografi över Ulla Lidman-Frostenson och nu om Artur Erikson. Boken om sångarpastor Artur Erikson handlar om en person präglad av sitt arv. Artur betonade själv att han ärvt både talets och sångens gåva genom sina förfäder. finns i tre spår: Volontär, ledarskap och livsresa samt ett parallellt spår för vuxna. UTBILDNINGSSERIEN riktar sig både Vägval för ungt engagemang UPPSALA STIFT. En utbildningsserie för anställda ideella unga vuxna och vuxna i arbetet med ungdomar i kyrka och församling är på gång i stiftet. Den till ungdomar med en ideell uppgift i församling, på en stiftsgård eller i Svenska Kyrkans Unga, men också till den som är anställd eller ideell vuxen ledare i församlingens ungdoms- och/ eller ledararbete. De tre vägvalen är fristående och man kan delta i ett eller flera utan särskild ordning. Det går även att delta i en eller flera av delarna i Vägval Volontär. Med Svenska kyrkans matkasse får du inga matvaror levererade hem till din dörr. Istället hjälper du en annan människa till ett bättre liv. Köp kassen på www.svenskakyrkan.se/webbshop

  Sid 2 - TORSDAG ?? MÅNAD 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 8 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.