Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 8 2013

NUMMER 8 KYRKANS TIDNING TORSDAG 21 FEBRUARI 2013 23 FOLK&FAMILJ SKICKA MINNESORD till familj@kyrkanstidning.se Familj, Kyrkans Tidning, Box 22543, 104 22 Stockholm Minnesord får vara max 1 800 tecken (inkl mellanslag). MINNESORD René Kieffer ✦ Professorn i Nya testamentets exegetik René Kieffer är död. Han blev 82 år. Han efterlämnar hustru och tre döttrar med familjer. des enligt ett system hämtat från Thomas Summa Theologica, en lärdom från Le Saulchoir. ÅR 1971 lämnade René prästämbetet och dominikanorden och bildade familj. År 1974 kom han tillbaka till Lund och blev docent vid Theologicum. Tillsammans gav vi på franska ut en bok med hedniska grekiska och latinska texter i översättning till belysning av Nya testamentets existentiella miljö. Nu inföll också Renés fruktbaraste vetenskapliga period med en rad skrifter på franska om Paulus och evangelisten Johannes. Den viktigaste i mitt tycke är boken om Första korintierbrevet 13. Den avslutas med en tonsättning av Paulus lovprisning av kärleken. Bland Renés böcker på svenska kan nämnas kommentaren till Johannesevangeliet, som ständigt läses av kollegor och studenter. När René kom tillbaka till Lund efter professorstiden på 1990-talet i Uppsala ville han läsa klassiska grekiska texter. Jag minns särskilt vår läsning av Sofokles Kung Oidipus (med hjälp av Hugh Lloyd-Jones enastående Loeb-upplaga). Efter vår sittning brukade René spela för mig: Debussy, Ravel, Chopin… Dessa timmar i hemmet i Hjärup stannar för alltid i Minnets Stora Sal. Carissime Renate! Requiescas in pace! ”Du satte fram Hans ljus för dem som bo i mörko lande. Du lugnade lifvet och tröstade döden”. Förutom Egil Hovland, som sitter vid pianot, längst till vänster Britt G Hallqvist, Sten Edgar Staxäng, därefter Peter Johanson, organist och körledare, längst till höger koreografen Ivo Cramér. Bilden är tagen av Strömstads Tidning i samband med skapande av text, musik och dans i Strömstad på 1980-talet. MINNESORD Kompositören Egil Hovland gav oss en ljusare ton ✦ Egil Hovland föddes 18 oktober 1924. Fadern var född i Norge, modern i Sverige, båda musiker. Även hans fru Synnöve och barnen är musiker. Egil Hovland avled den 5 februari i år. Då gick ur tiden en av våra främsta komponister, det heter så i Norge, vars betydelse i hela Norden inte kan överskattas. I samband med hans 70-årsdag utgavs en festskrift om honom, samt en skrift av professor Harald Herresthal ”Et liv med musikk”, där olika författare ingående har beskrivit hans musik. Där visar det sig att han sveper över alla slags musikformer, kammarmusik, symfonier, men för oss är han ju mest känd för den sakrala musiken, psalmerna, gudstjänstritualerna. INGEN FÖRSAMLING i vårt land, Gud”. Egil berättar om dess tillkomst: Efter att ha fått veta att hans god vän psalmdiktaren Olof Hillestad hade dött inträffade följande: ”Allerede mens jag leste de tre versene og omkvedet skjedde det noe merkelig. På veggen i mitt arbeidsrom hadde jeg fotot av mine barnekor i Glemmes kirke. Plutselig var det som om barna fikk vinger og svevde omkring i rommet. Jeg tog faktisk et noteark og holdt de opp i luften, og det var som om barna ble till toner som dalte ned på notelinjene. Melodien ble på rekordtid. Först skrev jeg omkvedet. Det tog tuve sekunder. Dernest kom melodien till versene. Hele sangen var ferdig på mellom tre och fire minuter”. VARKEN FÖRR eller senare har jag upplevt en text och en melodi så raskt och smärtfritt. Det blev en lovpsalm mitt i sorgen och det var första gången jag mötte namnet Britt G Hallqvist, berättar Egil för oss. Eller psalm 172: ”De skall gå till den heliga staden” som många numera har med vid begravningsgudstjänsterna”. Båda av Britt G Hallqvists texter. Det är en sådan glädje och ljus inför döden och i evigheten. Han var i allt sitt sakrala komponerade så angelägen att evangeliet skulle förmedlas, det var det som var huvudsaken! Andra kan bättre än jag analysera hans musik, men jag vill gärna ge ett personligt vittnesbörd om vår vänskap och om vårt gemensamma arbete. Genom att Strömstad nästan är granne till Fredrikstad började våra organister redan på 1970talet inbjuda Egil till orgelkonserter i våra kyrkor. När sedan koreografen Ivo Cramér kom till Strömstad påbörjade vi under hans ledning bildandet av en sakral dansgrupp och som kom att få namnet Cramérensemblen. Egil inbjöds att komponera musiken till dessa stycken. DANSERNA MED EGILS musik fram- René hade ett remarkabelt livsöde. Hans far var vinhandlare i Luxemburg men för René dominerade pianomusiken. Han utbildade sig till konsertpianist. Först efter nazisternas försvinnande kunde han börja spela Debussy och Ravel. I Paris tog intresset för filosofi och religiös reflexion snart ut sin rätt. Han blev antagen till dominikanernas utbildningscenter, Le Saulchoir. Där tillbragte han sju år med studium av Aristoteles, Thomas av Aquino och Gamla och Nya testamentet. Sedan gick vägen till Rom (med examination på latin) och dominikanernas École biblique i Jerusalem. På egen begäran sändes han ut som präst, och slumpen förde honom till Lund, som sjöd av katolskt liv med patrar som de Paillerets, Dewailly och Refoulé. PÅ HÖSTEN 1967 lärde jag ingen kyrkokör, vet inte vem Egil Hovland är. I boken om Egil har alla hans tonsättningar redovisats, och den listan är imponerade och häpnadsväckande stor, åtskilliga tusen. Man undrar hur det har varit möjligt att hinna med detta under ett liv! Han har med alla sina melodier, kompositioner genomsyrat vårt gudstjänstliv, de har kommit med något nytt som vi lätt har anammat, ja älskat. Det kom en ny ton! som har gjort gudstjänsten ljus och tillgänglig, inte minst genom hans psalmer författade av bland annat Britt G Hallqvist, en av hans bästa vänner. Varje barn i våra familjegudstjänster kan psalmen 21 utantill: ”Måne och sol, vatten och vind och blommor och barn skapade fördes på vår resor i Frankrike, Israel, USA och i flera domkyrkor i Sverige. Vid hans födelsedag i Fredrikstad var en samling vänner och Norges mest kända kompositörer och vi några svenskar, Hallqvist, Kjell Bengtsson, Ivo Cramér och jag inbjudna. Han uttryckte då sin stora glädje att ha fått ge av sitt även till vårt land. Jag fick vid detta tillfälle att säga att Egil är en del av svenskt kyrkoliv. EGIL BRUKADE SÄGA de sista åren, nu är det bara barnen som gäller. Jag vill nå fram till dem och deras familjer. Det var ändå det som låg både Egil och Britt närmast hjärtat. Jag vill minnas honom också som en stor personlighet med humor, med en synnerligen positiv personlighet. Ståtlig, gänglig i kroppen och med ett fascinerande ansikte och en strålande blick. Nästan som en profet. Ja, kanske jag minns också hans vurm för stora bilar, ”amerikanare”! känna René. Vi höll bägge på med våra avhandlingar. Vår vänskap tog sig mycket praktiska uttryck. Vi gick på bio, läste böcker och pratade. I ett antal skokartonger under sängen i sitt rum hos dominikanerna på Råbygatan i Lund förvarade René sina anteckningar. Han älskade att skriva omdömen om allt han läste, såg och hörde. Dessa anteckningar ordna- LARS RYDBECK vän och medforskare PLATSANNONSER Nina Boström • tel 090-71 15 10 fax 090-13 00 23 • e-post platsannons@kyrkanstidning.se Öka farta sista kvarta, Tidaholm, Tidaholm, Tidaholm Kantor 100% i Hökensås och Fröjereds församling Mer information: www.svenskakyrkan.se/tidaholm Senaste ansökningsdag: 2013-03-14 STEN EDGAR STAXÄNG kontraktsprost emeritus

  Sid 2 - 24 TORSDAG 21 FEBRUARI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 8 PLATSANNONSER PLATSANNONSER  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.