Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 6 2013

32 TORSDAG 7 FEBRUARI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 6 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Det finns ett fortlöpande behov av att berätta om projektet, inte minst här på plats i kyrkan. Johan Nilsson, informatör i Uppsala domkyrkoförsamling där Sonens fönster renoveras. Technomässa i Vika kyrka VÄSTERÅS STIFT I Vika kyrka samlades konfirmander och konfirmandledare från Falun med omgivningar för att fira Technomässan tillsammans. – Vi samlar regelbundet konfirmander och konfirmandledare i Faluområdet för gemensamma aktiviteter. Nu ville vi pröva något nytt och hade hört talas om technomässan, vi tyckte att det var en kul grej att ta med den till Falun, säger Kalle Bengtz, präst i Svärdsjö församling. Han var med i arbetsgruppen kring technomässan tillsammans med kantorn Karolina Brattgård Thoäng och församlingspedagogen Jimmy Nilsson. Relationer leder till dop Dopet kan bli början på en process där icke-kyrkvana familjer får växa in i kyrkan. LUNDS STIFT Men allting börjar med relationsbyggande. Det menar Alastair Wood, församlingspräst i Holy Trinity Headington Quarry i Oxford, England. Han var nyligen inbjuden av projektet Fokus dop för att medverka på en konferens och inspirera projektförsamlingarna. Alastair Wood verkar i en blandad församling med människor från hela världen och med olika social bakgrund, allt från akademiker till fabriksarbetare. Arbetslösheten är stor. När Alastair påbörjade sin tjänst beskriver han situationen som ett pionjärarbete. – I det mer välmående området, där också kyrkan finns var det relativt sett högt deltagande på gudstjänsterna. I det andra området var intresset för kyrkan mycket lågt. Med utgångspunkt att kyrkan är till för alla började Alastair sitt fotarbete. Det handlar om att vara synlig i området. – Jag går alltid genom området på väg till morgonbönen och bär alltid prästkrage. Efter en tid ● FAKTA Dopkonferens Dopkonferensen ägde rum den 22-23 januari. Konferensen syftade till att ge en teologiskt fördjupad förståelse kring dop utifrån en luthersk kyrkosyn, inspiration att konkret utveckla arbetet med dop utifrån sitt uppdrag och en gemensam upplevelse och förståelse som ger konkreta utmaningar i det fortsatta arbetet med dop. Drygt 60 deltagare var med från de olika församlingar som är med i projektet Fokus dop. Det har varit jätteroligt att vara inbjuden till konferensen. Här finns en stor passion för evangeliet och dopet, säger Alastair Woods från Oxford. FOTO: KRISTINA STRAND LARSSON Grundkursen ges som vanligt SKARA STIFT Svenska kyrkans grundkurs ges som vanligt vid Hjo folkhögskola nästa läsår, 2013-2014, både på helfart och som distansstudier på halvfart. Från och med nästa år är det upp till varje stift att bestämma om grundkursen ska vara obligatorisk eller ej, men det gäller alltså inte nu, och i Skara stift har ännu inget beslut fattats. Under innevarande läsår läser 28 studenter grundkursen i Hjo, vilket är många. För mer info gå in på www. folkhogskolan.com. blir man igenkänd och då är det lättare att komma fram till mig, till exempel på puben. ALASTAIR BETONAR vikten av att bygga relationer på flera plan. När han fick tjänsten för knappt fyra år sedan tillfrågades han även att bli skolguvernör – ett förtroendeuppdrag där han fungerar som ett stöd åt ledning och elever. I det uppdraget möter han många familjer. Alastair är noga med att poängtera att rollen i skolan alltid sker på skolans villkor. Samtidigt så ger det en ingång till kyr- kan. Vad kan kyrkobyggnaden berätta om arkitektur, hur har prästens roll sett ut i samhället rent historiskt? I SAMSPELET MED familjerna kom- mer ofta frågan om dop upp. För många familjer upplevs tröskeln till kyrkan som hög och Alastair arbetar med att sänka den. – Man är osäker på hur man får agera i en kyrka. För att avdramatisera det hela brukar jag inleda med en enkel allsång med rörelser för att bryta isen. Därefter startar själva dopet. I grund och botten handlar det om att se dopet ur familjens perspektiv och ge en positiv erfarenhet. Det ska vara början på en process för familjen där vi som kyrka är medvandrare. Det är första gången Alastair besöker Sverige och han tar med sig varma minnen hem till England. – Mötena med människorna är höjdpunkterna. Sedan var det en extra bonus att få se tågen på Lunds centralstation, avslutar Alastair skrattande. MARCEL SALINDER Körläger ska locka fler pojkar att sjunga Körläger bara för killar är ett nytt grepp för att locka fler pojkar att börja sjunga. VÄXJÖ STIFT Förra helgen ordnades det första gosskörlägret någonsin i Växjö stift . 29 killar i åldrarna 8- 12 år, från hela stiftet, samlades på Sofia gården i Jönköping för att sjunga och busa, ja helt enkelt ha kul ihop. Ljudet strömmar mot mig i samma stund som jag gläntar på dörren. Gossrösterna blandas med en lite längre mansstämma – Just så ska du göra, sjung den gode heeeerden, med långt e instruerar körledaren Petter Ekberg samtidigt som han viftar förklarande med händerna. 10-ÅRIGA Josshua Niyonzima från Flitigt skrivande pensionerad herde SKARA STIFT Björsäters pensionerade kyrkoherden Larseric Nyberg gav nyligen ut sin tredje bok, men är redan på gång med bok nummer fem. Den tredje boken, De förlorades paradis, handlar om Himlaspelet. Larseric Nyberg kom tidigt i kontakt med Himlaspelet och har i sin prästtjänst ofta använt bilder från det i predikningar och griftetal. Han kallar Himlaspelet för predikningarnas predikning. Bok nummer fem kommer att handla om två bröder som emigrerade till Amerika på 1800-talet. och klämmer i ordentligt när ordet ”herden” ska sjunga . Josshua berättar att kören är en viktigt del i hans liv. – Mina vänner finns i kören . Vi gör roliga saker och reser tillsammans. HELGENS PEDAGOG, körledare Petter Ekberg från Göteborg Domkyrkoförsamling, har arbetat med barn och körsång i många år. Den här helgen finns han på plats i Jönköping för att hjälpa till och inspirera. Petter har många unga killar i sina körer, runt 60-talet sjunger varje vecka. Men i landet i övrigt ser det annorlunda ut, och det har blivit allt svårare att få unga pojkar att intressera sig för körsång. De få killar som sjunger hamnar ofta i körer som till större delen består av flickor. Det är därför som Växjö stifts kyrkosångsförbund 10-åriga Josshua Niyonzima från Kalmar klämmer i ordentligt när det är dags att sjunga. gör en speciell satsning på just pojkar. POJKARNA SOM medverkar i lägret gillar verkligen att sjunga. 11årige Gustaf Persson har bidragit till att Kalmars gosskör finns. När kören startade för ett år sen såg det ganska mörkt ut. De båda första gångerna var Gustaf ensam, men sen hände något: – Då kom han, säger Gustaf och pekar på en av sina kompisar och sen blev vi bara fler. Ryktet om att det faktiskt är kul att sjunga spred sig bland killarna och idag har kören från Kalmar 12 medlemmar. Pojkarna som kommer från Jönköpings och Kronobergslän berättar att även de lockades till kören av andra som redan fanns där. 10-åriga Samuel Berhe från Jönköping och Alexander Barkeus som är lika gammal, och kommer från Rottne, strax utanför Växjö nickar igenkännande. – Jag ville vara med mina kompisar, säger Alexander. – Mina vänner tjatade och tjatade, så till slut hängde jag med och det var super, säger Samuel. JESSICA FRITZSON Kalmar följer Petters anvisningar med stor koncentration Vi ordnar er personalresa och församlingsresa Mer än hundra nöjda församlingar har åkt med oss.

  Sid 2 - 32 TORSDAG 7 FEBRUARI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 6 UPPSALA STIFT Stiftets hus,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.