Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 3 2013

TORSDAG 17 JANUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 3 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Vi är frön i Guds skapelse – med ett skal som behövs först i livet – för att skydda oss, men ju mer vi växer inuti desto tunnare blir skalet utanpå. Maggi Hemström ny hedersprost i Uppsala stift. 5 frågor till RAGNAR PERSENIUS biskop i Uppsala stift som bloggar sedan några månader tillbaka. Vad har du för tankar kring din blogg så här efter några månader? Värdighet präglade vigslar 12-12-12 VÄXJÖ STIFT Onsdagen den 12 december 2012 genomfördes 16 kyrkliga vigslar vid en restaurang i Huskvarna. Varje vigsel tog ungefär tio minuter och de tre tjänstgörande prästerna fick jobba hårt för att hålla tidsschemat. Kyrkoherde Krister Clifford berättar att trots att det var så många par som vigdes så var hela evenemanget oerhört seriöst och värdigt genomfört. Krister Clifford är inte främmande för att genomföra liknande evenemang i framtiden, även om han har vissa önskemål på förändringar. – Det jag sakande var att kunna ge ett personligt vigseltal till varje par och så skulle jag gärna ha levande musik vid vigslarna. Förutom de 16 kyrkliga vigslarna genomfördes 13 borgerliga ceremonier. – Det var reaktioner på mitt herdabrev som fick mig att börja blogga och fundera vidare. Sedan vill jag skriva om gudstjänsten och det nya förslaget till kyrkohandbok. Efter några månader ser jag att det också blivit en del artiklar kring temat Livet. Hur ser du på de reaktioner och kommentarer du fått i bloggen? Har du även fått reaktioner från andra håll? – Det är spännande med kommentarer som får mig att reflektera vidare. Och jag får väl så många kommentarer muntligt och per e-mail. Mina inlägg om skolavslutningar och adventssamlingar väckte flest kommentarer. Läser du andras bloggar? Biskop Hans Stiglund gör författardebut med Gränslandet. FOTO: OLA JOHANSSON/LULEÅ STIFT – Jag läser de som intresserar mig, de är olika varje vecka. Läser helst de som reflekterar kring någon fråga eller upplevelse, däremot inte de som skriver mer ”journalistiskt” eller ”biografiskt” om det de varit med om. Tänker du ta bloggandet i någon särskild riktning under 2013? Gud gör vanligheten helig Det tog emot i början när biskop Hans Stiglund skulle sätta sig ner och skriva boken Gränslandet. Ända tills han hittade nyckeln. Det var när jag började utgå från mina egna berättelser som det lossnade med skrivandet, säger han. LULEÅ STIFT Det kom en förfrågan hösten 2011 från ärkebiskop Anders Wejryd om att skriva en fastebok. Boken skulle vara ett verktyg till fördjupning och samtal kring fastan och den första i en längre serie från Verbums förlag. Hans Stiglund tackade ja och började skriva av och till under våren 2012. – Först tänkte jag att jag skulle formulera mig kring fastan, men det lämnade jag snabbt. Ett tag var jag inne på att skriva om andens frukter, men det landade inte riktigt. Det jag skrev har andra skrivit tidigare och säkert mycket bättre. Det var först när han tog avstamp i sin egen livsberättelse som orden började rinna av sig själv. – Varje kapitel utgår från min berättelse som sedan vidgar sig till en allmän reflektion om kyrka, tro och liv. Jag hoppas det kan inbjuda andra att dela sina berättelser. Om jag är personlig kanske andra inspireras att bli personliga. DET FÖLL SIG NATURLIGT att boken Besöksrekord – 700 kom på nyårsfika VÄXJÖ STIFT Årets nyårsfika hos biskop Jan-Olof och hans fru Anna, efter högmässan i Växjö domkyrka, lockade rekordmånga besökare. Över 700 personer passade på att äta kakor, dricka kaffe och skaka hand med biskopsparet. Efter besöket på biskopsgården fortsatte många av gästerna till residenset och landshövning Kristina Alsér och hennes make Jan, för påtår med ostkaka. Nyårsmottagningarna på biskopsgården Östrabo och på residenset är en mångårig tradition som Biskop Jan Olof tycker är viktig att föra vidare. Ofta kanske vi föreställer oss att det mest är äldre personer som går på en sådan här mottagning. Men hur ser det ut i verkligheten? – Oj, det är människor i alla åldrar och med olika bakgrund som kommer. Från barn till gamla. Dessutom kommer det besök från hela stiftet. Inte bara från Växjö. ● FAKTA Författarafton Bokreleasen sker officiellt i samband med författaraftonen på Kulturens hus i Luleå den 24 januari. Biskop Hans Stiglund samtalar om Gränslandet med kulturjournalisten Marianne Söderberg. Gun Olofsson sjunger visor och psalmer från Tornedalen, ackompanjerad på orgel av Ann-marie HammarstedtVilgats. Måndag 28 februari blir det samtal med författaren i Haparanda församlingsgård. – Jag tänker fortsätta skriva ungefär en gång i veckan med ett tema varje gång. Och det blir mest principiellt inriktade artiklar. Har du några andra tankar du vill dela med dig av inför 2013, inte bara när det gäller bloggen utan rent allmänt? –Som kyrka står vi i en omfattande förändringsprocess som har med samhällsförändringar och ett uppdämt behov av organisatoriska reformer. Det blir viktigt med teologisk reflektion och en bra pastoralstrategi när nästa steg ska tas. När det gäller samhällsutvecklingen blir det avgörande hur den ekonomiska och politiska krisen i Europa och globalt hanteras. Den avgörande framtidsfrågan är att åtgärder vidtas mot klimathotet, som också handlar om rättvisa och fred. PER HÅRD AF SEGERSTAD skulle heta Gränslandet. Hans Stiglund är uppväxt vid en gräns, på den svenska sidan av Torneälvens strand. – Gränsen har gjort mig till den jag är. Den har givit mig ett grundperspektiv på livet, format mig på gott och ont till den jag är i dag. FRÅN HAPARANDA tar Hans Stiglund läsaren med på en mycket personlig resa genom tro och tvivel och möten på vägen som förändrat hans liv. Ett återkommande tema i boken är trons karta och verkligheten. – När livet börjar störa tron, vad gör man då? Ibland har vi en tendens att placera heligheten på ett ställe och det vanliga livet någon annanstans. Jag tror att när Gud möter oss i vanligheten blir den helig. När tron får beröra hela mitt liv då blir det på riktigt. Det är den här typen av gränsöverskridande som återkommer i boken. ULF BOSTRÖM Hjälp oss investera i barns framtid Din gåva gör skillnad! Kortebovägen 48, 564 33 Bankeryd, 036-37 79 00 Pg. 90 11 30-5 www.barnsamariten.se

  Sid 2 - TORSDAG 17 JANUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 3 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.