Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 50 2012

TORSDAG 13 DECEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Det gäller att vara både klok och djärv, att se de lokala behoven och samtidigt inte gå vilse. Det gäller att ha rätt kompetens och att inte tappa bort för samlingens allra mest centrala uppgift. Katarina Olofsgård, ny stiftsdiakon i Uppsala stift om att sociala företag kommer att bli allt vanligare i Svenska kyrkan. Drop-in-vigsel lockade många par SKARA STIFT Flera församlingar passade på att anordna drop-in-vigsel den 1212-12. I Skara stift var Caroli församling i Borås en, och till vigsel i Skara domkyrka hade 34 par anmält sig i förväg. – Vi räknar med tre par i halvtimmen och har en genomtänkt logistik, som slutar med cider och tårta i Birgittarummet. Kommer det några oanmälda, som har rätt papper och ring med sig, tar vi med dem också. Vi viger tills vi stupar, skojade domprost Anders Alberius några dagar innan den 12 december. Han menar att det stora intresset visar på ett jättebehov av att kunna gifta sig enkelt, men ändå kyrkligt med välsignelse och allt. Kompetens i dödens närhet Undersköterskor som arbetar på äldreboenden och inom hemtjänsten rör sig ständigt i dödens närhet. LUNDS STIFT – Döden är något som berör oss alla. Den kan väcka sorg, rädsla, tankar kring den egna döden eller personliga förluster, säger diakon Annica Ganestedt, som i samarbete med Olofströms kommun startat samtalsgrupper för personal inom äldreomsorgen. Annica Ganestedt har själv arbetat inom hemtjänsten och upplevt behovet av någon att dela sina tankar med. När hon under sin diakonutbildning fick i uppgift att göra en projektbeskrivning för något hon önskade förverkliga, lade Annica grunden till samtalsgrupperna ”Tankar och erfarenheter i dödens närhet”. När utbildningen väl var avklarad presenterade hon sin idé för Eva Sunesson, enhetschef inom äldreomsorgen i Olofströms kommun. – JAG KÄNDE MED en gång att det Bonuskort i kyrkan VÄSTERÅS STIFT . I Gagnef tar man ett nytt grepp för att uppmuntra till fler besök vid församlingens gudstjänster och andra samlingar. Med glimten i ögat presenterade församlingens nye kyrkoherde Leenah Malmi Pauser tanken på ett bonuskort för Gittan Ihlis och Elsa Spännar som är ordförande i kyrkoråd respektive kyrkonämnd. Så blev det. Trogna besökare får efter tio närvarostämplar vid olika aktiviteter en bonusbok. Ett kul sätt att locka fler att ta del av vad en församling har att erbjuda. Eva Sunesson enhetschef inom äldreomsorgen i Olofströms kommun, Annica Ganestedt, diakon och Anna Bäckström, diakoniassistent, har tillsammans skrivit ihop ett material för att inspirera och vägleda andra att starta upp samtalsgrupper för personal inom äldreomsorgen. FOTO: CHARLOTTA BÄCKSTRÖM här skulle bli bra. Frågorna som tas upp är ju ständigt närvarande i vårt jobb. Det behöver finnas mer tid att reflektera i vardagen. Behovet att samtala i ämnet känns viktigt så att man som undersköterska bättre ska kunna hantera sina egna känslor inför döden men också kunna möta vårdtagarens dödsångest och ta hand om anhörigas känslor och reaktioner, menar Eva Sunesson. Personalen har fått möjlighet att gå till samtalsgruppen under arbetstid. Träffarna sker i församlingshemmet i Kyrkhult. Grupperna om åtta personer träffas sammanlagt sex gånger. Varje möte har ett tema, till exempel: ”Sista dygnet, erfarenheter av dödsögonblick eller upptäckt av död vårdtagare”, ”Vad kan vi tänka på för framtiden? Hur vill vi utföra vårt arbete i dödens närhet?”. – Personalen är mycket positiv. De tycker det är skönt att få prata med andra och dela sina erfarenheter. En del av dem har ju mycket erfarenhet, andra nästan ingen alls. Som enhetschef ser jag detta erbjudandet från Svenska kyrkan som en stor möjlighet för personalen att bli tryggare med sina arbetsuppgifter, säger Eva Sunesson. ANNICA GANESTEDT tjänstgör nu- sjukhusen utan även för kommunerna, säger Anna Bäckström. ANNICA, ANNA OCH EVA har tillsammans skrivit ihop ett material för att inspirera och vägleda andra att starta upp samtalsgrupper. De är också ute och föreläser om projektet. – Vi är övertygade om att detta är ett fungerande projekt som även andra kan genomföra. I slutänden leder det ju till att förbättra förutsättningarna för en god död, säger Anna Bäckström. mera i Karlshamns församling och i hennes ställe finns Anna Bäckström, diakoniassistent som läser till diakon. – Jag är väldigt glad för det här projektet. Jag hörde nyligen att cirka 60 procent dör på äldreboendet eller i hemmet. Det är många fler än för tio år sedan. Så döden är inte bara en fråga för CHARLOTTA BÄCKSTRÖM Pris till Kalmar domkyrka KALMAR Kalmar domkyrka har tilldelats Sveriges Arkitekter Blekinge-Kalmars länsarkitekturpris 2012, för sin restaurering. Restaureringsarbetet beskrivs som framsynt och skickligt, vilket framhäver både kyrkorummets helhetsintryck och detaljerna. Föreningen anser också att arbetet präglats av respekt för kyrkans kulturhistoriska värden. Författaren Niklas Rådström predikade i Önsta F örsta advent. Nytt kyrkoår, nytt handboksförslag. Och i Önsta predikade författaren och regissören Niklas Rådström. VÄSTERÅRS STIFT Inför en välfylld Önsta kyrka i Västerås predikade Niklas Rådström och han knöt an till Pilatus fråga till Jesus ”Vad är sanning?”. – Jag frågade en skolklass 11-åringar om vad som är viktigast av sanning, frihet, lycka och rättvisa. Första valde alla lycka. Men ju mer vi pratade om lycka, desto mer bleknade den som det viktigaste. Lyckan är en produkt av något annat. – Man kan inte bli lycklig om man inte är fri. Men frihet kräver rättvisa. Och det finns ingen rättvisa om det inte finns sanning, menade Niklas Rådström. DET ÄKTA LIVET kräver uppriktig- het och sanning. Han tog också upp formule- ringen i Vår Fader om att ”din är makten” och frågade hur Guds makt ser ut. Niklas Rådström drog en Niklas Rådström. parallell till musiken. – När vi träder in i till exempel en kantat av Bach underkastar vi oss musiken. Det kräver både hängivenhet och kunskap. Samtidigt bärs vi av tonerna. Samma är det med tanken på Guds rike. Där finns ett medborgarskap som kräver att vi är öppna, skapande, tvivlande. Att vi till och med vågar stå upp emot Gud. Precis som i musiken är vi i dess makt och därför oss själva. Till sist läste Niklas Rådström ur det Te Deum han skrev för några år sedan; ”Det är städdag hos Gud, genom himlens vidöppna fönster, ligger molnen ute för vädring”. PELLE SÖDERBÄCK Hela Människans barnstöd Linus - med start 21 mars 2013 Barnstödsledarutbildningen syftar till att tillhandahålla verktyg till dig som ska starta barnstödsgrupper. Läs mer och boka dig på: www.helamanniskan.se/kurser

  Sid 2 - TORSDAG 13 DECEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.