Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 48 2012

TORSDAG 29 NOVEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 48 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Den stora skillnaden mellan afrikansk musik och nordisk musik är att vår musik nästan alltid går i dur. Jonathan Mutakyawa, musiker och körledare från Tanzania, som gästade Hallsbergs församling, Strängnäs stift. Intressanta fynd i Forshem SKARA STIFT Intressanta fynd har gjorts i Forshems kyrka som tyder på att man kan vara den saknade 1100-talsreliefen på spåren. Nyligen sökte man i kyrkväggarna med hjälp av radar. Nu ska radarbilderna granskas. Nästa steg blir att söka tillstånd för att få knacka bort putsen i väggen för att se om det är den fjärde och sista delen av passionssviten som döljer sig där. – Är det tavlan vi söker är vi på väg mot ett stort genombrott, säger kyrkokonsult Ragnar Sigsjö till NLT. Kyrkan är ingen frizon – Pedofiler rör sig inte på ålderdomshem utan finns på platser där barn finns – det gäller även kyrkan, säger Patrik Sjöberg som medverkade på Lunds stifts utbildningsdag den 15 november ”Vad gör vi nu? Förebygga och bemöta sexuella övergrepp.” LUNDS STIFT I dialog med före detta friidrottskollegan Maria Akraka berättade han om de övergrepp han utsattes för som barn av sin tränare och styvfar. Det började med att tränaren gav Patrik massor av positiv uppmärksamhet och han såg vad Pat rik gick för i höjdhopp. – Pedofiler arbetar på olika sätt, några kör med hot, andra spelar den schyssta, den som ger presenter. Viljo (Patriks tränare, red anm) var den snälle, dessutom min mammas pojkvän och jag hade för övrigt inga referensramar, sa Patrik. PATRIK FICK TIDIGT klara sig själv Takmålningar i vapenhuset i fara UPPSALA STIFT Takmålningarna i vapenhuset i Ekeby kyrka riskear att förstöras om en restaurering inte kommer till stånd, skriver Upsala Nya Tidning. Bakgrunden är en gammal vattenskada som uppstått via ett läckande plåttak. – Själva plåttaket åtgrdades år 2008 men vattenskadan som rör de äldre kalkmåningarna har inte gett sig tillkänna förrän nu, säger kyrkoherde Lotta Wellsten. Arbetet ska ske etappvis under tre år för att putsen inte ska släppa och kostnaden beräknas till 200 000 kronor. – Det är tråkigt och dyrt men det ska gå att åtgärda. Vi har ansökt om kyrkoantikvarisk ersättning, berättar hon. ”Idrottsrörelsen och andra sammanhang som kyrkan måste börja arbeta med värderingar och gränsdragningar för ledare som arbetar med unga”, säger Patrik Sjöberg. FOTO: ANDREA KOLLMANN Lekerydskörer sjöng för Hovet VÄXJÖ STIFT Biskop Jan-Olof Johansson, som är hovpredikant, predikade den 18 november i Slottskyrkan i Stockholm. Med sig hade han körerna från Lekeryds församling, som medverkade i gudstjänsten, under ledning av kantorerna Magnus Engblom och Birgit Badman. Lekeryds församling ordnade en församlingsresa i samband med gudstjänsten. Närmare 70 personer åkte för att fira gudstjänst tillsammans i Slottskyrkan. Kring 100 personer från Smålands Gille i Stockholm deltog i gudstjänsten, i samband med sitt höstmöte. och hade inga stabila vuxna omkring sig. Han strulade, tänjde på alla gränser, bråkade i skolan och skickades till friidrottsträning som ”straff” av sin gympalärare. Det blev en vändpunkt. Här fanns plötsligt en vuxen som ägnade sig helt och hållet åt barnen, särskilt åt Patrik. Det var kul, gav goda resultat och snart var det dags för tävling i Malmö. – Det var där övergreppen bör- jade, jag var tio år och minns att jag tänkte ”det här händer inte”. Jag förstod att det inte var riktigt, men som barn har du inget att sätta emot. Hur kan vi se, vilka är signalerna? grund. Man måste stanna upp och fundera och våga konfrontera. SEXUELLA ÖVERGREPP sätter spår som aldrig går ur. Många gömmer det långt inne i sig själva för att slippa minnas. För Patrik tog det trettio år innan han var redo att berätta. Han skrev boken Det du inte såg 2011, föreläser i dag runtom i landet och arbetar aktivt för Bris. – När en tränare eller ledare favoriserar och gallrar ut vissa barn, eller om en vuxen tar egna initiativ till att träffa ett barn, då är det skäl att börja undra. Och rykten och prat har ofta en – Vi måste hitta lösningar så att det blir lättare för barn att bli trodda. Och vi måste arbeta aktivt för att hitta personerna så att de inte har möjligheter att ge sig på barn. Det finns brott som är eleganta och tjusiga och som man kan beundra. Men att förgripa sig på barn…de är monster. För mig är det omöjligt att förlåta, säger Patrik Sjöberg. ANDREA KOLLMANN ● FAKTA Stöd från stiftet LUNDS STIFT– JAG SKULLE VILJA SÄGA att kyrkan står tväröppen för pedofiler i dag när det gäller ideella ledare. Mitt råd är är därför: Tänk noga igenom er rekrytering. Ta referenser, ställ frågor och ha uppföljande samtal. Se till att kontrakten är tids- Inger Lise Olsen. bestämda och ge fortbildning. Det är fint att så många ger av sin fritid för att vara ideella ledare, men vi ska inte vara naiva. Det är bra att Lunds stift tar tag i frågan, säger Inger Lise Olsen, Svenska kyrkans handläggare för genderfrågor, som också medverkade på utbildningsdagen. Varje stift har två kontaktpersoner, en kvinna och en man, som man kan kontakta i frågor om sexuella trakasserier och övergrepp. I Lunds stift heter de Eva Wulff och Mats Berg. – Till oss kan man ringa om man har blivit utsatt eller har frågor. Vi lyssnar och kan ge stöd till hur man ska gå vidare. Som det ser ut i dag är det upp till Mats Berg och Ewa Wulff är kontaktpersoner i Lunds stift. Hit vänder du dig Alla stift har kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp. Har du funderingar, tvivel eller misstankar kring sexuella trakasserier eller övergrepp, hitta din kontakt på: www.svenskakyrkan.se/ default.aspx?id=654512 Läs mer om Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp och riktlinjerna som förnyades 2011. www. svenskakyrkan.se/default. aspx?id=656115 varje församling att upprätta handlingsplaner och det ser väldigt olika ut. Ofta tycks det bli av först när något väl händer. Genom den här utbildningsdagen vill vi uppmärksamma frågorna och visa att vi finns till, säger Mats Berg. ANDREA KOLLMANN

  Sid 2 - TORSDAG 29 NOVEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 48 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.