Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 45 2012

NUMMER 44 KYRKANS TIDNING TORSDAG 1 NOVEMBER 2012 25 PLATSANNONSER PLATSANNONSER • Box 22543 • 104 22 Stockholm • Tel 090-71 15 10 • Fax 090-13 00 23 • E-post platsannons@kyrkanstidning.se Till dig som vill annonsera ! För att du med större säkerhet skall få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar). Sjukhuskyrkan vid Universitetssjukhuset i Linköping söker Sjukhuspräst 100% Läs mer på Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stift STOCKHOLM Söker söker Konsulent Tillsvidaretjänst 100% Tillträde i början av 2013 Sista ansökningsdag 22 november Läs mer om tjänsten på www.skuss.se Förvaltningsassistent 75-100 % tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning svenskakyrkan.se/linkoping Sista ansökningsdag 29 november 2012 svenska missionsrådet www.missioncouncil.se söker Svenska missionsrådet är en mötesplats för kyrkor och organisationer. Tillsammans arbetar vi för att människor och samhällen ska få möjlighet att förändras. Älvkarleby kommun har cirka 9 000 boende och erbjuder all service du kan önska med grundskola och med högstadium, samt en bra barnomsorg. Älvkarleby kommun har vacker natur med fina havsstränder, där Dalälven mynnar ut i havet. Här erbjuds också bra kommunikationer Upptåget och länsbuss till Gävle och Uppsala. Till ytan omfattar Älvkarleby kommun och Älvkarleby-Skutskärs församling samma område. Församlingen har 7250 tillhöriga och tre kyrkor: Älvkarleby kyrka, Marma kyrka och Skutskärs kyrka. Kyrkans Hus (Johannesgården) med dess expedition finns i Skutskär, intill kyrkan. Vem är du? Vi söker dig som har minst treårig gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning. Erfarenhet från kyrklig förvaltning är en merit. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att arbeta med fastighets- och begravningsfrågor. Du delar Svenska Kyrkans värderingar och finner det naturligt och inspirerande att arbeta i och för vår församling. Som person är du social, öppen och initiativrik samt van att jobba självständigt. Arbetsuppgifter Huvudfokus i tjänsten är att arbeta med bokföring, faktura- och lönehantering samt medverka vid budget- och bokslutsprocessen. Du kommer även att arbeta med begravnings- och fastighetsfrågor. Vi arbetar i Aveny och Hogia dataprogram. Församlingen har korta beslutsvägar. Förtroendevalda och anställda samverkar positivt. Vi hoppas att du tillsammans med oss övriga medarbetare (ca 19 st) vill medverka till utveckling av församlingens verksamhet! Tillträde efter överenskommelse våren 2013 Tillgång till bil och körkort erfordras. Vill Du veta mer: www.svenskakyrkan.se/alvkarlebyskutskar Kontakta gärna Kyrkokamrer Ann-Chatrin Lindgren tfn. 026-767 10 E-post: ann-chatrin.lindgren@svenskakyrkan.se eller Kyrkoherde Daniel Lindén, 026-706 53 E-post: daniel.linden@svenskakyrkan.se Du är välkommen med Din ansökan, åtföljd av meritförteckning och de handlingar Du vill åberopa, samt en kort presentation av Dig själv. Ange också möjlig tillträdesdag och löneanspråk. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 23/11 2012. Sänd den till: Älvkarleby-Skutskärs församling, Östra vägen 43, 814 31 Skutskär. Märk kuvertet: ”Förvaltningsassistent” Kyrkogårdsföreståndare 100% Nybro kyrkliga samfällighet bildades genom en sammanläggning från och med 2010. Samfälligheten består av hela Nybro kommun och har ca 20.000 invånare varav 15.000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Samfälligheten består av 8 församlingar med 10 kyrkogårdar. 50 personer är anställda i samfälligheten varav drygt 10 inom kyrkogårdsförvaltningen. Nuvarande tjänsteinnehavare har fått annan tjänst varför vi söker dig som • har erfarenhet av arbetsledning och personalansvar • har goda ledaregenskaper • har erfarenhet av kyrkogårdsförvaltning • är kunnig i administration av gravar, gravrätter och gravskötsel • är ekonomiskt kunnig och har erfarenhet av arbete och uppföljning av budget • har kunskap inom det ”gröna” området och arbetslivserfarenhet inom detsamma • har god social kompetens och är serviceinriktad • är medlem i Svenska kyrkan • har körkort och tillgång till bil Med kyrkoherden som övergripande chef har du som uppgift att planera, leda och följa upp löpande verksamhet, göra prioriteringar inom fastlagda ramar, svara för förvaltning och underhåll av kyrkogårdar samt ha personalansvar för den personal som arbetar inom kyrkogårdsförvaltningen. Du kommer att svara för kontakter med allmänheten när det gäller verksamheten på kyrkogårdarna. Du kommer också att vara samfällighetens kontaktperson i fastighetsfrågor. Tillträde snarast Upplysningar om tjänsten lämnas av: Kyrkonämndens ordförande Ing-Marie Aronsson Tel 0481-570 22 el 070-357 02 29 Kanslichef Ann-Britt Sparre Tel 0481-435 06 el 0733-40 43 01 Välkommen med din ansökan senast den 26 november 2012 till Nybro kyrkliga samfällighet Box 124 382 22 Nybro Vi söker Enhetsansvarig till enheten som arbetar med kapacitets- och metodutveckling, kommunikation och påverkan Tjänsten innebär att ha ansvar för och leda den här enheten som har ett övergripande uppdrag att stödja Svenska missionsrådet – kansli och medlemsorganisationer – med fördjupad reflektion och kunskapsutveckling. Läs mer på www.missioncouncil.se/ledigajobb Välkommen till Norge Vi söker: Assisterande musiker för arbete vid gudstjänster i Oslo, Stavanger, Bergen och Trondheim samt med barnkörer. Du ingår i ett arbetslag och får medverka i olika verksamheter. För mer information kontakta Kyrkomusiker Sven Åke Svensson, tel. +47 97708420 Komminister Kajsa Kvarned, tel. +47 92221186 Kyrkorådets ordf. Marie-Anne Sekkenes, tel. +47 97111660 Sista ansökningsdag: 30 november 2012 För mer information om församlingen och verksamheten, se hemsidan: www.svenskakyrkan.se/oslo www.kyrkanstidning.se 795 erera! kr (ett um helt å r) Pren

  Sid 2 - 26 TORSDAG 8 NOVEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 45 PL ATSANNONS ER söker en kantor  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.