Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 39 2012

TORSDAG 20 SEPTEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 39 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. FREDRIK MODÉUS, präst och doktorand i systematisk teologi som är med och ordnar konferensen ”Att bygga kyrka” på Åkersbergs stiftsgård den 9-11 november. Vad vill ni med dagarna? 3 FRÅGOR TILL ’’ Vi har två regler och det är att man inte får räcka upp handen och att man inte behöver stava rätt. GABRIELLA ERSSON, pedagog i projektet Bibeläventyret för fjärde- och femteklassare i Vattholma, Uppsala stift – Vi vill inspirera till förändring i Svenska kyrkan och få till stånd en känsla av hoppfullhet inför framtiden. Det finns en stor längtan efter att bygga livskraftiga, gudstjänstfirande gemenskaper och samtidigt finns det hos många människor en känsla av uppgivenhet och sorg över att det upplevs som omöjligt. Varför är det viktigt att tala om detta just nu? Carl Adolf Murray FOTO: MATS LAGERGREN Stiftets äldsta präst fyllde 100 år OVANSJÖ Carl Adolf Murray har fyllt 100 år. Han är numera Uppsala stifts äldsta präst och en stark profil som många har lärt känna genom åren. Bland annat har han under många år ordnat utställningar i det gamla stenhuset i Gästrike-Hammarby med teman allt ifrån Carl von Linné till Nathan Söderblom. När det gäller den sist nämnda är det många som har hört berättelsen om när den unge gossen Carl Adolf Murray fick öppna dörren för denne legendar när han kom på besök i barndomshemmet i Hudiksvall. Denna hans berättarkonst har gjort honom till en uppskattad talare inte minst på stiftsgården i Undersvik som han en gång var med om att starta och som han sedan gärna återkommit till. I samband med hundraårsdagen var det många som ville framför sina gratulationer, bland andra biskop Ragnar Persenius som gjorde ett besök tillsammans med kontraktsprost Jan-Anders Jansson. – Det är verkligen härligt att möta denne högst respekterade man, kommenterar biskopen sitt besök hos Carl Adolf Murray. Leken måste ha en stor plats i kyrkans värld, menar Len Howard. Här som professor Dumbledore vid Harry Potterdagar i Köping. FOTO: ANDERS HOLMBERG – För att värna möjlighetsperspektivet och inte drunkna i problemperspektivet. Vi får inte fastna i att bara prata om strukturer, beslutsvägar och organisation. Den här helgen handlar om insidan i församlingsbygget, om att värna livet i de lokala gudstjänstgemenskaperna. Vad hoppas ni att konferensen ska leda till? Harry Potter i Köping För andra året förvandlades under några septemberdagar Sankt Olovsgården i Köping till Hogwarts magiska skola. Under två dagar fylldes församlingshemmet med magi, lek, glädje – och människor. Harry Potterdagarna samlade drygt 800 deltagare. Den första dagen riktade sig till skolor och nästan 300 barn från Köping och Kolsva kom för att under en dag leka och lära i Harry Potters värld. Dagen därpå var öppen för allmänheten och samlade över 500 deltagare i alla åldrar. Vid 15 olika stationer kunde deltagarna prova allt från kalligrafi till såpbubblor eller magi. Under lördagen kom barn med föräldrar och alla deltar och är aktiva tillsammans, berättar Frauke Küster som är församlingspedagog och samordnare för the Harry Potter Experience. Hon menar att, förutom leken och skaparglädjen , finns viktiga budskap hos Harry Potter. – Det handlar om vänskap, genom vänskap kan man fixa allting. Men det handlar också om utanförskap, om rätten att få vara annorlunda. FÖR KÖPINGSBYGDENS FÖRSAMLING – En förnyad känsla av att det går att förändra i Svenska kyrkan och att varje människas insats är viktig. Vilka vänder ni er till? – Alla som känner att detta är viktiga frågor. Det här ska inte vara en konferens som man bara konsumerar, utan alla vi som är där bidrar till att skapa innehållet. Varför tycker du att man ska anmäla sig? – För att vi behöver varandra i den tid som nu är och vi behöver lyssna till varandras både glädje och sorg när det gäller församlingsutveckling. Jag tror att vi verkligen kan få hämta ny inspiration från de här dagarna. Konferensen arrangeras av Växjö stift, Sensus, stiftsgården Åkersberg och Killans bönegård. Sista anmälningsdagen är i morgon och anmälan sker via www.sensus.se/byggakyrka2012. skapar arrangemanget många goda kontakter i närsamhället. Här jobbar man tillsammans med lärarna i skolan, släktforskare, Köpings Zoo, muséet och många andra. Alla är entusiastiska och vill vara med igen nästa år, säger Frauke. The Harry Potter Experience arrangerades de första åren i Västerås. Under senare år har det istället förlagts till Borlänge och Köping och Pontus Jyrell, stiftskonsulent, ser positivt på både utflytten och att i Köpings fall församlingen tagit över arrangemanget. – Tack vare att det flyttades ut från Västerås blev stiftet mer av en främjanderesurs som vävs in i det lokala sammanhanget. Nästa år blir det ett Harry Potter i Borlänge och ett i Köping men egentligen skulle fler församlingar kunna haka på. VAD ÄR DET DÅ SOM gör att så många engageras av berättelsen om Harry Potter, internatskolan Hogwarts, professor Dumbledore och lord Voldemort? Len Howard, numera pensionerad stiftskonsulent men aktiv Pottervän, menar det finns många orsaker. Ett är att Harry Potter även hos den kallaste person väcker empati, menar Len. Det handlar i hög grad om det utsatta barnet och det är en Kristocentrisk berättelse. Ett centralt tema är relationer och den totala magin som finns i den obrytbara vänskapen. DET ÄR OCKSÅ VIKTIGT att se att J K Rowling med sina böcker fick en hel generation barn och unga över hela världen att läsa böcker. En generation av TV-tittare fick uppleva hur man med en bok får skapa sina egna bilder. Len Howard menar att leken måste få ha en stor plats i kyrkans värld. Det gäller för alla åldrar. De vuxna som fortfarande kan leka, och vågar göra bort sig, har en gåva som är ovärderlig. Jag tror på en lekfull himmel. Ja, finns det en himmel någonstans så är det en jättestor lekpark! Ny kororgel Kristine kyrka JÖNKÖPING En ny kororgel invigdes i Kristine kyrka i Jönköping i helgen. Orgeln är byggd i Dresden och den första i sitt slag som byggts i Sverige. Med sina 27 stämmor har den tvåmanualiga kororgeln en tydlig barockkaraktär. PELLE SÖDERBÄCK VAR PLACERAS DINA PENGAR? TRANSPARENS För Oikocredit är det viktigt att våra investerare vet var deras kapital placeras. Därför publiceras varje år de projekt som finansieras både i tryckt form och på vår hemsida. Läs mer om våra projekt och hur sociala investeringar fungerar på www.oikocredit.se

  Sid 2 - TORSDAG 20 SEPTEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 39 UPPSALA STIFT Stiftets hus,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.