Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 38 2012

TORSDAG 20 SEPTEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 38 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Ängladagar med nyskriven mässa UPPSALA STIFT I början av oktober firas för tredje året i rad Änglabygdens helg i Lena kyrka, skriver församlingen på sin hemsida. Många känner till Vattholmaänglarna, som har gett bygden dess benämning – Änglabygden. Då är det också naturligt att fira Änglabygdens helg och det sker i år bland annat med en nyskriven mässa som firas den 7 oktober i Lena kyrka. Janniz Jönsson har tonsatt texter av Rolf Larsson och i gudstjänsten utlovas både änglakör och kyrkokör. Efter gudstjänsten blir det gemensam lunch i sockenstugan och samtal lett av Niclas Malmberg om änglabygdens framtid och hur den kan förvandlas till änglamark. Biskopen om fjällkyrkan Dags att se framåt! Jag har fullt förtroende för den utveckling som ligger framför oss och för LimaTranstrands församling som ska ansvara för detta. VÄSTERÅS STIFT Det säger biskop Thomas Söderberg som nyligen avslutat en tvådagars visitation i Lima-Tran-strand med betoning på Sälenfjällen. En visitation han betecknar både som ”ett avslut och en nystart”. En turbulent tid är över och nu är det viktigt att se framåt, betonar biskopen. – Det finns olika berättelser om vad som varit och framtidens historieforskare får försöka utröna sanningen bakom alla dessa berättelser, om någon har intresse av det. Men nu från årsskiftet ligger ansvaret för verksamheten på Lima-Transtrands församling och jag har full tilltro till att detta kommer att utvecklas på ett bra sätt. I SAMBAND med visitationen mottogs församlingens nya kyrkoherde Båt Lena Ekman i Tandådalens fjällkyrka. I samband med mottagandet betonade biskopen att Båt Lena nu är kyrkoherde i hela Lima-Transtand. Med ansvar också för dem som vistas i Sälenfjällen. Församlingen ska jämsides med det vanliga församlingsarbetet bedriva verksamhet bland dem som utan att tillhöra församlingen vistas här. Utan tvekan finns det goda samordningsvinster att göra i detta. FRÅGAN om hur kyrkan bevarar ’’ Längtan möter närvaro uttrycker min förtröstan på Gud – förtröstan är ju den personliga trons innersta väsen – och samtidigt kyrkans apostoliska tro på den levande Gud som uppenbarar sig och handlar med oss. BISKOP RAGNAR PERSENIUS om sitt herdabrev för Uppsala stift. Förebygga sexuella övergrepp LUNDS STIFT Kyrkan ska vara en trygg plats för alla. Svenska kyrkan fick förnyade riktlinjer 2011 för att hjälpa anställda att hantera och förebygga sexuella övergrepp. Patrik Sjöberg, som 2011 kom ut med boken Det du inte såg, medverkar under utbildningsdagen ”Vad gör vi nu? Förebygga och bemöta sexuella övergrepp” den 15 november på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Medverkar gör även Maria Akraka, före detta friidrottare och Inger Lise Olsen, handläggare för genderfrågor vid Kyrkokansliet i Uppsala. Anmäl på Lunds hemsida. Du är nu kyrkoherde i hela Lima-Transtrand. Med kyrkoherdeglädje och ansvar också för alla som vistas i Sälens fjällvärld, poängterade biskop Thomas Söderberg när han tog emot Båt Lena Ekman som ny kyrkoherde. FOTO: MAGNUS ARONSON Dopdag i Köping VÄSTERÅS STIFT. Nästa lördag, den 29 september, inbjuder Köpingsbygdens församling till drop in-dop i Köpings kyrka. På plats finns förutom präst även musiker, vaktmästare, pedagog och expeditionspersonal. Och efter respektive dop bjuder församlingen på doptårta i kyrkan. Till nästa år finns också planer på att till Alla hjärtans Dag inbjuda till drop-in vigslar. Allt enligt tidningen Magazin24. sin integritet i en miljö som Sälenfjällen har diskuterats och biskopen förde samtal om detta samlingen att titta på behovet av en anställd diakon. Detta med med såväl församlingens persotanke på den stora och vittomfatnal och förtroendevalda som tande verksamheten. med turistnäringen. Integriteten Det bör vara den viktig del av är viktig, kyrkans närvaro är rikförsamlingens omvärldsanalys tad till människor, inte till en näatt använda den resurs en diakon ring, menar Thomas Söderberg. är. Men den reMen integritekommendatioten är viktig Jag har full nen gäller i också för nätilltro till att grund och botringen. ten alla församdetta kommer att ut– Jag gläds lingar. Diakovecklas på ett bra sätt. över den samnen har en vikverkan som tig roll och finns och över att se den ömsesimånga församlingar behöver diga integriteten. Jag mötte en titta på detta. stor medvetenhet i den frågan. Vid visitationsstämman re- HAN BETONAR OCKSÅ vikten av ett kommenderade biskopen förrikt och regelbundet gudstjänst- ’’ liv och menar att med den tillgång av kyrkor som församlingen har, och med de olika behov som finns, kommer det att finnas en mångfald av gudstjänster med olika utformning. – Det är viktigt med tydligheten i centrum, menar biskopen. Med ett starkt centrum behöver man inte vara så noga med var gränserna finns. Han vill inte föregripa svaret på frågan om vem som i framtiden ska äga de båda fjällkyrkorna. – Den frågan ligger just nu hos stiftsstyrelsen, konstaterar Thomas Söderberg. PELLE SÖDERBÄCK GUNNEL HÄGGSTAM, ordförande för Rådet för Internationellt arbete, som arrangerar rådslag i Torshälla 29/9 och i Längbro 6/10. Vad händer på årets rådslag om internationellt arbete? 4 FRÅGOR TILL – Kjell Jonasson, som varit Svenska kyrkans utsände i Mellanöstern, kommer att tala om arbete för fred, rättvisa och försoning. – Vi informerar om årets julkampanj, vad som är temat och hur materialet ser ut, vilket många vill veta innan de beställer. Och en församling kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med ett riktat projekt, bland mycket annat. Vilka är det som kommer till rådslagen? – Det är en mötesplats för alla som jobbar med internationella frågor i församlingarna, både frivilliga och anställda som engagerar sig. Vad hoppas du att deltagarna får med sig hem? varo i Mellanöstern har. – Vi hoppas också att man ska få inspiration i det fortsatta arbetet i den egna församlingen Vad betyder det att träffas? – Syftet är bland annat att ge ett mått av utbildning, så jag hoppas att de får med sig kunskap, den här gången främst om vilken betydelse Svenska kyrkans när- – Man känner att man inte är ensam, vi är många! Och för oss i rådet är det en möjlighet att få veta mer om vilka behov som finns i församlingarna och vilka förväntningar de har på oss. MIRIAM ARREBÄCK EN LJUSARE FRAMTID Placera dina sparpengar där de gör stor nytta. Driftiga människor i utvecklingsländer får möjlighet att förbättra sin livssituation och du får dubbel avkastning på ditt kapital. Läs mer om hur sociala investeringar fungerar på www.oikocredit.se SOCIALA EFFEKTER

  Sid 2 - TORSDAG 20 SEPTEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 38 UPPSALA STIFT Stiftets hus,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.