Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 37 2012

TORSDAG 13 SEPTEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 37 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. ’’ fram Ideella lyfts Kampanj med stortavlor, flygblad, webb och Facebook Vi välkomnar i detta nummer Luleå och Strängnäs stift till den illustra grupp som varje vecka har en egen stiftssida på denna plats i Kyrkans Tidning. Ni andra är välkomna när som helst. Ny musikal uruppförs i Ledsjö SKARA STIFT Tillsammans heter den nyskrivna musikal som barn, ungdomar och vuxna ska framföra just tillsammans senare i höst i Ledsjö kyrka. Bakom musikalen står missionspastorn och musikkonsulenten Lars Widell. Mycket svängig gospelmusik kommer att bjudas och budskapet är att den kristna församlingen erbjuder gemenskap för alla åldrar och en miljö där alla behövs. TIllsammans är den tjugonde musikalen som Lars Widell sätter upp. Den spelas 20 och 21 oktober. 4 FRÅGOR TILL Biskop THOMAS SÖDERBERG i Västerås, som ägnar flera höstsöndagar åt att ta emot nya kyrkoherdar. Just nu är de ideella medarbetarna i Svenska kyrkan i Örebro synligare än någonsin. Överallt är de – på stortavlor, i annonser, kampanjfoldrar, på webb och Facebook. STRÄNGNÄS STIFT – Vi lyfter fram och hyllar våra ideella medarbetare och bjuder samtidigt in andra som vill engagera sig, säger Mia Bylander, kommunikationsstrateg. ”Jag trivs där jag behövs” är det genomgående budskapet i kampanjen – och det uttalandet kan både 18-åriga Renate Blom och Christer Hansson, 46, skriva under på. – Man får så mycket tillbaka av att engagera sig, säger Renate Blom som studerar till undersköterska och är scoutledare i Mikaels församling. – Det är alltifrån kramar från barnen i scoutgruppen till det sociala, att man är en del av en gemenskap. Sedan är det personlig utveckling också. Jag lär mig nya saker hela tiden. CHRISTER HANSSON har varit samtalsledare i flera år, i Olaus Petri och i Nikolai: – Jag har haft andra uppdrag också, men har renodlat mitt engagemang till att vara samtalsledare för katekumenatet. Drivkrafterna är flera, säger han. En av dem är ”pay back”. – Jag ramlade in i Olaus Petri kyrka för ett antal år sedan och insåg att där fanns det jag längtat efter. Jag blev väl omhänder- Varför? – När jag tillträdde låg detta på de olika kontraktsprostarna. Men direkt när jag började sa jag att ”detta vill jag göra”. Så jag har haft i stort sett alla kyrkoherdemottagningar utom några som skötts av domprosten. – Det är ett utmärkt sätt att få möta församlingar vid ett festligt tillfälle. För mig är den personliga närvaron viktig, mötet med människor. Det finns alltid en glädje i att få möta en lokal församling. Dessutom är en kyrkoherdemottagning ett utmärkt tillfälle för mig att knyta kontakt med den nye kyrkoherden. Inte minst viktigt om det är någon som kommer inflyttad från ett annat stift. Är hösten högsäsong för att ta emot nya kyrkoherdar? – Har inte tänkt på det. Jag tycker det är vanligt på våren också. Men det är hög omsättning bland kyrkoherdarna. Jag har nog snart tagit emot ny kyrkoherde i hälften av alla stiftets pastorat. Jag har tillochmed installerat samma person vid två tillfällen fast i olika församlingar. Hög omsättning. Varför? – Dels har det nog att göra med ett generationsskifte. Men det finns också en annan rörlighet är tidigare. När man gjort några år i en församling, byggt upp det man ville bygga, så vill man prova något nytt. Det är samma rörlighet som du ser i samhället i övrigt. Man får inte heller glömma att kraven är stora på en kyrkoherde i dag. Något mer till sist? – Glöm inte att skriva att det för mig finns en fantastisk glädje i att få komma ut och möta församlingar! FOTO: JENNY HOLMBERG Gudstjänst som på 1600-talet STRÄNGNÄS STIFT Drottning Kristina med sitt följe besökte nyligen Kvistbro kyrka. Knista församling arrangerade en gudstjänst med 1600-talstema som en del i kyrkans 350-årsjubileum. Den 21 oktober firas en jubileumshögmässa i Kvistbro kyrka. Då medverkar kören Cantica Nova under ledning av Ghlenn W Lindquisth samt församlingens två vuxenkörer: Knistakören och Espresso under ledning av kantor Sara Hansen. Det bjuds på nyskriven musik och efteråt blir det after church-samling i Församlingsgården. Flera personer har redan anmält sitt intresse för att jobba ideellt i kyrkan, bland annat genom att fylla i ett anmälningsformulär på webben. Mia Bylander, kommunikationsstrateg, är nöjd med hur kampanjen tagits emot. tagen och fick möjlighet att växa i min tro. Nu kan jag vara med och ta hand om andra. Syftet med ”Jag trivs där jag behövs” är att lyfta de ideella, berättar Mia Bylander. – Det är en stor grupp det handlar om, inte minst i proportion till hur många anställda vi har. De åtta församlingar som ingår i Örebro kyrkliga samfällighet har 300 anställda – men vi har drygt 1 000 ideella medarbetare. Vi vill synliggöra dem, visa olika exempel på ideellt medarbetarskap och samtidigt göra det enklare att engagera sig. Kampanjen startade vecka 35 och pågår september ut. Så här långt har den mottagits väl, tycker Mia Bylander och Renate Blom. JENNY HOLMBERG Sjömansmission vill starta kafé UPPSALA STIFT Sjömansmissionen vill starta kafé i hamnen för att kunna fortsätta hjälpa gästande sjömän, skriver Gefle Dagblad. – Man kan säga att från att avrusta går vi på offensiven, säger Styrbjörn Granquist, ordförande i Gävle församlingars sjömansvårdsstiftelse. De tar varje dag emot besättningar i Gävle hamn, skjutsar dem till lokalerna på Brynäs för att uträtta ärenden, låna internet eller ta en fika. Men Svenska kyrkans bidrag har minskat och stiftelsen behöver hjälp för att få ekonomin att gå ihop. Magasin ska inspirera kyrkan att öppna portarna Nu har magasinet Därför att ingen har lejt oss nått Luleå stifts församlingar. Tidningens handlar om att öppna upp så att alla får plats på arbetsmarknaden. LULEÅ STIFT Temat i magasinet kretsar kring social ekonomi och socialt företagande, hur Svenska kyrkan kan skapa möjligheter för människor långt ifrån arbete kala samarbetspartners, samt idéburna organisationer. Avrundning på EU-projekt ”Därför att ingen har lejt oss” ingår i avslutningen av Luleå stifts projekt Svenska kyrkan öppnar portarna. Samtidigt är det det första steget då kompetensutvecklingsprojektet kliver in i en ny fas. WEBBEN ➥ Läs eller ladda hem tidningen på svenskakyrkan.se/luleastift att mötas av en kyrka som öppnar portarna. – Magasinet är till för att inspirera och ge kunskaper, säger Per Rylander, delprojektledare. Det vänder sig till anställda och ideella, förtroendevalda och lo- FINANSIELL RÄTTVISA 2012 1968 En idé om att bekämpa 45 000 investerare har anslutit till idén som fattigdom föds på världsger 26 miljoner människor i 70 utvecklingskyrkomötet i Uppsala. länder möjlighet till bättre levnadsvillkor. Läs mer om transparens och hur sociala investeringar fungerar på www.oikocredit.se

  Sid 2 - TORSDAG 13 SEPTEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 37 UPPSALA STIFT Stiftets hus,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.