Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 36 2012

TORSDAG 6 SEPTEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 36 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Ny ordförande för hörselorganisation SKARA STIFT Prästen Mikael Henning, som arbetar mycket med hörselfrågor i stiftet och bland annat har åkt runt i församlingarna och inventerat hur det står till med hörselhjälpmedel och annat som har med hörande att göra, är ny ordförande för det internationella och ekumeniska samarbetsorganet IVSS/Churchear. Det handlar om pastoral omsorg bland människor som har problem med hörseln. Han valdes vid det nyss avslutade medlemsmötet i Bayern där elva länder och flera olika samfund var representerade. Det är första gången en svensk innehar denna post. – Hörselfrågorna är alltid aktuella och behöver lyftas fram hela tiden, framhåller Mikael Henning. FOTO: PATRIK SASSERSSON ’’ De nya bönerna om förlåtelse känns öppna och användbara. PAUL HANSSON, kyrkoherde i Växjö Maria pastorat om förslaget till ny kyrkohandbok. FOTO: SVEN-ERIK FALK Fullsatt domkyrka välkomnade ny biskop Äntligen stod biskopen i predikstolen. Församlingens huvuden lyftes. Så, där var han. SKARA STIFT Selma Lagerlöfs berömda ord kan med en lätt omskrivning användas för välkomnandet av biskop Åke Bonnier. I lördags hälsade Skara stift honom välkommen med en fullsatt domkyrka, och med spontana applåder efter predikan. Dessutom blev det utomhuslunch med tal och presenter, och med tillfälle för över 300 deltagare att umgås i septembersolskenet. – DET KÄNNS FULLSTÄNDIGT fantas- Den svenska körateljéns framförande i domkyrkan S:t Nikolai i Greifswald. värme både utanför och inne i domkyrkan, säger en uppenbart glad Åke Bonnier. HAN ÄR VAN VID större gudstjäns- Körfestival i Greifswald VÄXJÖ STIFT Uppemot 3 000 körsångare deltog i körfestivalen Dreiklang i vänstiftet Greifswald den 24-26 augusti. Representanter från Växjö stift deltog som en del i det kyrkomusikaliska utbytet stiften emellan. Organist Per Gunnar Petersson från Älmhults församling medverkade tillsammans med stiftsmusiker Patrik Sassersson vid ett seminarium, en körateljé, kring svensk körmusik. Petersson berättade då om svensk körmusik och körsångarna repeterade tillsammans några av hans kompositioner. – Det var en festlig stämning och hela staden påverkades av festivalen. På lördagskvällen stod det körer och sjöng i vartenda hörn i Greifswalds stadskärna, berättar Patrik Sassersson. Från början var det tänkt att körer från Växjö stift också skulle medverka i festivalen, men av olika skäl hade ingen kör möjlighet att närvara. Det finns en stark tradition bland små och stora körer i Nordtyskland att samlas kring stora körfestivaler. Vid Dreiklang medverkade såväl körer som blåsorkestrar från tre olika stift som sedan i våras lagts samman till ett. ter men medger att det ändå kändes lite pirrigt innan välkomstgudstjänsten. – Men när det väl började kände jag att nu så, nu är det jag som är biskop och det här ska bli roligt. All värme och kärlek som strömmade emot både mig och min hustru Kristina bar oss. Och nu väntar den grå vardagen? – Snarare en vardag fylld av regnbågens alla färger. Allt känns spännande och nytt. Jag ser fram emot att få lära känna Skara stift. CATHARINA SUNDQVIST tiskt. Lördagen bjöd på en sådan En av alla som passade på att hälsa på stiftets nye biskop Åke Bonnier efter välkomstgudstjänsten var Bengt Karlsson. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST Nya gudstjänster på väg Med sång och samtal rullade Västerås stifts arbete igång på att hitta en ny gudstjänsthandbok för Svenska kyrkan. VÄXJÖ STIFT Att intresset är stort för att förnya och utveckla gudstjänstlivet i stiftets församlingar visade de övertecknade kursdagar som genomfördes förra veckan i Köping, Finnåker och Rättvik. Drygt 500 personer, många gånger hela arbetslag, fick en genomgång av det nya handboksförslagets musik. Och därtill ett tänk runt varför vi firar gudstjänst och hur gudstjänstlivet kan lyfta. Tre punkter lyftes fram som bärande för ett gudstjänstarbete; Hävda högtid! Vi behöver söndagens gudstjänst som ett avbrott, en andhämtning, i vardagens arbete. Våga välja! Det finns en trygghet för en församling att veta att gudstjänstider och gudstjänstordningar är fasta. Gudstjänstens utformning ska inte vila på en enskilde prästen, gudstjänsten tillhör församlingen. Förenas i fördjupning! Läs bibeln tillsammans, samtala men ge också varandra tid för tystnad. Och till dessa punkter fogades en grundregel ”Alla gudstjänster är tillåtna utom de tråkiga. Förberedelser får vara tråkiga”. Att skapa ett levande gudstjänstliv kräver arbete och förberedelse av många, men själva gudstjänsten är liv och lek. DEN 1 ADVENT 2012 börjar försöksåret som avslutas med nästa års domsöndag. Därefter bearbetas synpunkter och remisser innan kyrkomötet år 2015 tar ställning till en ny handbok för Svenska kyrkan. En kyrkohandbok som, om allt går efter tidtabell, kan tas i bruk år 2016. Anders Nordström, kyrkomusiker i Hallstahammar, leder sången under en av kursdagarna kring ny kyrkohankbok. FOTO: PELLE SÖDERBÄCK

  Sid 2 - TORSDAG 6 SEPTEMBER 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 36 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.