Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012

NUMMER xx KYRKANS TIDNING TORSDAG XX MÅNAD 2012 25 Familjeannonser Beställ på tel 090-71 15 00 info@display-umea.se TJÄNSTER I KYRKAN Tjänster i kyrkan redigeras i samarbete med Svensk Pastoraltidskrift (SPT) och publiceras parallellt i Kyrkans Tidning och Svensk Kyrkotidning. Notiser om lediga vigningstjänster och tillsättningar av präster diakoner (och andra förändringar av tjänsteinnehavare, tjänstestruktur med mera) sänds direkt till: Marianne Petersson, e-post: spt.tjanster@gmail.com sökes senast 12/7. Kmtj i Länghem sökes senast 10/8. Khtj i Orust sökes. Diakontj i Högsbo sökes senast 22/7. Diakontj 50 % Bräcke diakoni sökes senast 17/8. KARLSTADS STIFT Khtj i Dals-Ed sökes senast 16/7. Khtj i Sunne utlyses i augusti 2012. Khtj i Kristinehamn utlyses under hösten 2012. LULEÅ STIFT Khtj i Pajala sökes senast 1/8. Kmtj i Kiruna,Vittangi, sökes senast 10/8. VISBY STIFT Khtj i Vänge sökes senast 10/7. STOCKHOLMS STIFT Kmtj i Vantör sökes senast 18/8. Diakontj i Oscars sökes senast 15/7. Diakontj 100 alt 75 % Österåker – Östra Ryd sökes senast 31/7. Diakontj 50 alt 75 % Österåker – Östra Ryd sökes senast 31/7. Manusstopp måndagar klockan 12.00. Kontakt på Kyrkans Tidning: Svante Fregert 010-199 34 54. Km i Tomelillabygden fr 15/8: km Katarina Mårtensson, Sjöbo. GÖTEBORGS STIFT Km i Tynnered fr 16/7: km Pierre Sund, Töreboda. Vik kh i Ränneslöv-Ysby, förlängn längst till 31/12: f kh Cai Lundberg, Laholm. Sadj för rekrytering fr 1/10: kh Josefine Callenberg, Uddevalla. Avgått på egen begäran fr khtj 1/6: Anders Markehed, Ränneslöv-Ysby. Avgått med pension 1/2: km Torben Clemmensen, VeingeTjärby. Avgått på egen begäran fr. kyrkoherdetjänst 1/6 för forskartjänst, Högskolan i Borås: kh Kristina Lundberg, Ölmevalla. Diakon i Tynnered fr 13/8: Ulrika Stenbäck, Långelanda. Avliden 15/5: diakon Traudel Johansson, Björkekärr, f 1941. KARLSTAD STIFT Avgår med pension 31/12: kh Lars Müller, Sunne. LULEÅ STIFT Kh i Sävar-Holmön fr 1/9: sadj Per Rylander, Luleå stift. Avliden 27/4: km Gunnar Olsson, Nederluleå, f 1948. VISBY STIFT Kh i Garde 1/7 2012 - 31/12 2013 vid sidan av tj som kh i Alva, Hemse och Rone: kh Patrik Ahlmark, Garde. Km i Alva fr 25/7: km Elisabeth Sjölander, Klinte. Km i Garde 1/7 2012 – 31/12 2013: km Elisabeth Sjölander vid sidan av tj som km i Alva. Lediga tjänster UPPSALA STIFT Kmtj i Enköping sökes senast 20/7. Kmtj i Villberga sökes senast 20/7. Khtj i Sigtuna sökes senast 27/7. Kmtj i Bjuråker-Norrbo sökes senast 10/8. Kmtj i Sandviken, områdeschef, sökes senast 15/8. Kmtj i Söderby-Karl sökes senast 31/8. Stiftsdiakontj i Uppsala stift utlyses under hösten 2012. LINKÖPINGS STIFT Kmtj Västra Vikbolandet, vik 75 %, sökes senast 20/7. Diakontj i Skedevi o Regna sökes senast 12/7. SKARA STIFT Kmtj i Mariestad sökes senast 17/8. STRÄNGNÄS STIFT Kmtj i Mariefred, vik 80 %, sökes senast 25/8. Kmtj i Oxelösund, finskspråkig, sökes senast 9/9. Diakontj i Almby sökes senast 1/8. Diakontj i Adolfsberg Mosjö Täby sökes senast 1/8. VÄSTERÅS STIFT Khtj i Leksand, Djura, Siljansnäs sökes senast 14/7. Fyra kmtjer i Falun sökes senast 20/8. VÄXJÖ STIFT Kmtj i Kalmar, arbetsledande, sökes senast 15/7. Kmtj i Byarum sökes senast 6/8. Kmtj i Ryssby Kron, 75-100 %, sökes senast 10/8. Khtj i Förlösa Kläckeberga sökes senast 20/8. LUNDS STIFT Kmtj i Svedala sökes senast 27/7. Kmtj i Svedala, vik 75 %, sökes senast 27/7. GÖTEBORGS STIFT Kmtj i Solberga, arbetsledande, Tillsättningar och andra förändringar UPPSALA STIFT Kontraktsprost i Sigtuna ktr, förlängn längst till 30/6 2018: kh Ann-Charlotte Träisk, Bro. Avliden 7/2: pr, f kh i Balingsta, Björn Sahlberg, Uppsala, f 1920. LINKÖPINGS STIFT Vik km i Hultsfred 16/1 – 31/12 2012: pa Emma Thorén, förs. STRÄNGNÄS STIFT Avliden 7/6: km Malin Andersson, Stora Mellösa, f 1971. VÄXJÖ STIFT Utnämnd till hedersprost: avgående sadj Christer Spjuth, Mullsjö. LUNDS STIFT Kh i Rödeby fr 30/7: km MatsOla Nylén, Ronneby. Förkortningar som används: Khtj – kyrkoherdetjänst Kmtj – komministertjänst Kh – kyrkoherde Km – komminister Ny tidning om allhelgona Under allhelgonahelgen är det folkvandring till landets kyrkogårdar. Då kommer många som sällan eller aldrig går i kyrkan. Genom att dela ut tidningen under allhelgonadagarna får du en unik chans att möta just de här församlingsborna. Tidningen innehåller bland annat information om allhelgonahelgen, välskrivna reportage om sorg och saknad, tips på läsning och en användbar begravningsordlista. Tidningen levereras i god tid före allhelgonahelgen 2012. Pris: 0–99 st : 25 kr/ st 100 el f ler: 23 k r/st Frakt til lkomme r. BESTÄL IDAG! L För beställning eller frågor, vänligen kontakta kundservice på telefon 08-462 28 50 eller via e-post kundtjanst@berlingpress.se

  Sid 2 - 26 TORSDAG 4 JULII 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 27/28 PLATSANNONSER PLATSANNONSER  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.