Sidan 2 i Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012

TORSDAG ?? MÅNAD 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER ?? UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Idrott och politik. Sommaren förgylls av ett fotbolls-em till glädje för oss som älskar sporten. Tyvärr och allt oftare blandas det ljuva med en mer bitter smak. Det äger rum i ett land där mänskliga rättigheter sitter trångt, där oppositionella arresteras och där de glada hejaramsorna blandas med rasistiska inslag. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR En kamp för livet ”SPARVEN HAR funnit ett rede och Svalan ett bo för sina ungar” kan vi läsa i Psaltaren 84 och det var verkligen en utdragen och tuff kamp KRÖNIKA om fågelholken mellan pilfinkparet och blåmesparet. De tuffa blåmesarna var där först men sedan kom de något större pilfinkarna och övertog boet och kastade ut allt blåmesarna lagt in. Kampen pågick några dagar och vi följde den från uteplatsen. Sedan blev blåmesparet desperata och gjorde sig snabbt ett rede överst på en stolpe på vår uteplats. Honan lade sina ägg och efter ett tag kunde vi följa deras till synes outtröttliga kamp att finna mat till sina ungar. Vi såg också hur stressade de var att vi satt så nära boet. Ungarna blev flygfärdiga och fick lämna sitt bo en tidig söndagsmorgon. PSALTARPSALMEN och fåglarnas kamp om ett bo för sina ungar påminner om vikten av att hitta en plats där det kristna livet kan få ro, näring och värme för att mogna och växa. Sommaren är ett unikt tillfälle för att stanna upp och komma till ro vid de andliga källorna, att öppna sin bibel och läsa, be, samtala om innehåll och lyssna efter tilltalet. I stillheten där vi öppnar oss för Guds tilltal så händer det något med oss. Det handlar också för oss om mycket kamp för att bevara vårt inre liv med Gud, att utföra våra uppgifter och möta våra medmänniskor i väntan på det kommande riket. Lägesbestämningen är viktig för att veta vilken utgångspunkten är. Var står kampen, vad är det som hindrar? Leda, uppgivenhet, oro, splittring, för många intryck… ”Lyckliga de som har sin styrka i dig” står det vidare i Psaltaren 84. En riktigt god och välsignad sommar Anders Wall rustar sin barndoms kyrka Konfirmationsprästen Erik Magnusson hjälpte honom till utbildning och i tonåren fick han se sitt hem säljas på auktion. Två händelser i ungdomen har präglat livet för Anders Wall. – Jag kommer ihåg att jag knöt näven i byxfickan och sa till mig själv att jag skulle bli ekonomiskt oberoende. Anders Wall berättar om sin barndom på den uppländska landsbygden och en händelse som har följt honom genom livet. – Jag var sexton år gammal när mina föräldrar blev uppsagda från arrendet i Giresta och allt såldes på auktion, hästar, kor och grisar. Min far tvingades att se på och jag minns hur han grät. Då hade Anders Wall börjat på läroverket i Uppsala vilket var ganska ovanligt för en pojke som kom från så enkla förhållanden. Han fick stöd av kyrkoherden och tillika konfirmandprästen Erik Magnusson samt skolläraren som såg till att han fick chansen att fortsätta plugga. – Från början var målet att bli lärare eller präst och det där med präst hängde med ganska länge, säger Anders Wall som dock snart upptäckte en annan begåvning. FÖR ATT finansiera sina studier slaktade han och sålde kaniner och där började han den affärsverksamhet som han skulle bli känd för. – Det här var under kriget. Det var ont om mat och jag blev populär bland lärarfruarna. Barndomen finns ständigt närvarande och det återkommer när han berättar om en händelse i vintras där han får se Luthando Quave, en av Giresta-stiftelsens stipendiater, debutera på Metropolitan i New York och hur de efteråt gick till en restaurant i närheten. – Placido Domingo hade dirigerat och nu tittade han förbi och tillsammans med Luthando Quave stämde han upp i O Sole Mio så att taket nästan lyfte sig. Det var något för en bondpojke från Giresta att uppleva. MUSIKEN HAR blivit ett kärt intresse och ett sätt att betala tillbaka det som Anders Wall själv fick i barndomen. Därför var det naturligt att han till 80-årsdagen sa ifrån sig personliga presenter och i stället önskade en ny flygel till Västerlövsta kyrka. Cirkeln är sluten. Nu äger Anders Wall det säteri där hans förmoder tjänade som piga i slutet av 1700-talet. FOTO: MATS LAGERGREN – Vi hade en invigningskonsert med Staffan Scheja och han sa efteråt att han aldrig har spelat på en så fin flygel, säger Anders Wall förnöjt. För trots att han nått så långt finns fortfarande en genuin glädje när han berättar om det han har uppnått och att det har gett en möjlighet att på olika sätt hjälpa till. NU BOR han på Starfors säteri ROSE-MARIE RÖNNBLOM strax utanför Heby och har där startat Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse. En längre historia har Giresta där han både rustat sin barndoms kyrka och sett hur en rad musiker har blivit Girestastipendiater och där många har gått långt. – Senast jag var på operan var det fyra stipendiater som medverkade i den föreställningen. De båda orterna knyter på något sätt samman Anders Walls liv. Han är född i Giresta där Örsundaån har sitt utlopp i Mälaren och nu bor han där samma å rinner upp. Kärleken till kyrkan och till kulturen till trots är Anders Wall mest känd som affärsman och en person med sällsynt begåvning att nosa upp intressanta affärer. Få stämmer så väl in på bilden förändring. Där finns hoppet som mannen med tomma händer och där finns möjligheten att som har byggt ett affärsimperi- spela den viktiga roll som kyrkum och jag frågar om hemlig- an kan och ska göra. heten. – Det handlar i hög grad om att HAN NÄMNER särskilt ungdomen kunna knyta relationer, svarar att de ska hitta till kyrkan, så som han en gång han något överraskande. Kreativiteten gjorde. Det är en lång mötte makten HAN MENAR att det resa han har och det är skilda gäller att hitta vagjort även om randra och ha ett världar som inte lyckdet geografiskt förtroende och ades samspela. bara är några när det inte funkilometer upp gerar blir inte heller resultatet längs ån och för några år sedan vad det skulle kunna bli. Ett sågjorde han en ny upptäckt. dant exempel är när Beijer Invest – Jag lät en man forska i vår skulle gå tillsammans med Volvo släkt och så småningom hörde och han beskriver mötet med han av sig och propsade då på att deras VD. vi skulle mötas en söndagsmor– Kreativiteten mötte makten gon hemma i vårt kök. och det är skilda världar som inte Där fick Anders Wall veta att lyckades samspela. Det handlar hans farfars farmor i slutet av inte bara om pengar utan i hög 1700-talet tjänat som kökspiga grad även relationer. på det säteri som han själv köpt Det är en sanning som nog gäl- och ställt i ordning. ler i många sammanhang. An– Då fick jag tårar i ögonen och ders Wall återkommer ofta till kände att jag blev väldigt tagen. sin kärlek till kyrkan. Den har Samtidigt bestämde jag mig för betytt mycket under hans upp- att stanna kvar här där min förväxt, han har många vänner i moder har klappat tvätt nere vid det sammanhanget och han har ån. Det skapar naturligtvis en en tro som alltid har betytt helt ny känsla för bygden. MATS LAGERGREN mycket för honom. Han önskar att kyrkan ska klara av att leva i ’’

Sid 1 - TORSDAG 21 JUNI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 25/26 FRÅN STIFTEN På den här sidan   Sid 3 - TORSDAG 21 JUNI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 25/26 VÄSTERÅS STIFT Västra kyrkogatan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.