Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012

TORSDAG 21 JUNI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 25/26 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Donationer med tragisk historia utdelas Varje år vid midsommardagens gudstjänst i Bäckseda kyrka, delas det ut generösa bidrag till flickor och gifta par från socknen. Bidragen kommer från en fond med en tragisk historia, men med fint budskap. På midsommardagen får 22 unga flickor i åldern 16-20 år och åtta gifta par från Bäckseda gamla socken en donation på 5 500 kronor. – Alla flickor och alla gifta par som bor i socknen får någon gång ta emot bidraget, berättar Arne Ahlgren, som är ordförande i donationsnämnden samt i Bäckseda församlings kyrkoråd. Utdelningen sker efter en gudstjänst i Bäckseda kyrka, då kyrkan är välfylld och smyckad med ek- och lönnlöv. Efter gudstjänsten går de som tagit emot donationen ut till familjen von Liewens smyckade familjegrav, där de placerar en blomma. Det var makarna von Liewen som en gång inrättade stipendiefonden. Varje år sedan 1872 har donationerna delats ut. EN TRAGISK berättelse från 1830talet ligger bakom donationerna. Makarna von Liewens enda barn, dottern Anette Vilhelmina, förälskade sig vid 16 års ålder i den betydligt äldre löjtnant George Fleetwood. Paret gjorde ingen hemlighet av att de tyckte om varandra, men flickans pappa, häradsdomaren i Östra Härad förbjöd sin dotter att träffa löjtnanten. Flickan blev så deprimerad att hon blev dödligt sjuk. På sin dödsbädd bad hon att få träffa sin stora kärlek en sista gång. Pappan veknade, och paret fick sitta hand i hand och förlova sig innan flickan dog. Flickans föräldrar sörjde dottern djupt och testamenterade alla sina tillgångar till en fond till flickans minne. Det var parets önskan att avkastningen på deras gård skulle delas ut till gifta par och unga flickor på midsommardagen, dotterns födelsedag. Donationsnämnden har efter hand köpt till skogsmark och i dag är värdet på donationen omkring 45 miljoner kronor. Berättelsen är tragisk, men har ett fint budskap om att man ska tänka sig för och inte vara rädd för att visa att man tycker om varandra, säger Arne Ahlgren. CHARLOTTE GRANROT ’’ rustar sin Anders Wall Det jag älskar med Svenska kyrkan är att vi har en tydlig gudstjänstordning med en frihet inom ramarna. MIRJAM LÖVSUND, nyvigd präst i Lunds stift. barndoms kyrka Konfirmationsprästen Erik Magnusson hjälpte honom till utbildning och i tonåren fick han se sitt hem säljas på auktion. Två händelser i ungdomen har präglat livet för Anders Wall. – Jag kommer ihåg att jag knöt näven i byxfickan och sa till mig själv att jag skulle bli ekonomiskt oberoende. Anders Wall berättar om sin barndom på den uppländska landsbygden och en händelse som har följt honom genom livet. – Jag var sexton år gammal när mina föräldrar blev uppsagda från arrendet i Giresta och allt såldes på auktion, hästar, kor och grisar. Min far tvingades att se på och jag minns hur han grät. Då hade Anders Wall börjat på läroverket i Uppsala vilket var ganska ovanligt för en pojke som kom från så enkla förhållanden. Han fick stöd av kyrkoherden och tillika konfirmandprästen Erik Magnusson samt skolläraren som såg till att han fick chansen att fortsätta plugga. – Från början var målet att bli lärare eller präst och det där med präst hängde med ganska länge, säger Anders Wall som dock snart upptäckte en annan begåvning. FÖR ATT finansiera sina studier slaktade han och sålde kaniner och där började han den affärsverksamhet som han skulle bli känd för. – Det här var under kriget. Det var ont om mat och jag blev populär bland lärarfruarna. Barndomen finns ständigt närvarande och det återkommer när han berättar om en händelse i vintras där han får se Luthando Quave, en av Giresta-stiftelsens stipendiater, debutera på Metropolitan i New York och hur de efteråt gick till en restaurant i närheten. – Placido Domingo hade dirigerat och nu tittade han frbi och tillsammans med Luthando Quave stämde han upp i O Sole Mio så att taket nästan lyfte sig. Det var något för en bondpojke från Giresta att uppleva. MUSIKEN HAR blivit ett kärt intresse och ett sätt att betala tillbaka det som Anders Wall själv fick i barndomen. Därför var det naturligt att han till 80-årsdagen sa ifrån sig personliga presenter och i stället önskade en ny flygel till Väs- Cirkeln är sluten. Nu äger Anders Wall det säteri där hans förmoder tjänade som piga i slutet av 1700-talet. terlövsta kyrka. – Vi hade en invigningskonsert med Staffan Scheja och han sa efteråt att han aldrig har spelat på en så fin flygel, säger Anders Wall förnöjt. För trots att han nått så långt finns fortfarande en genuin glädje när han berättar om det han har uppnått och att det har gett en möjlighet att på olika sätt hjälpa till. NU BOR han på Starfors säteri FRENBERG strax utanför Heby och har där startat Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse. En längre historia har Giresta där han både rustat sin barndoms kyrka och sett hur en rad musiker har blivit Girestastipendiater och där många har gått långt. – Senast jag var på operan var det fyra stipendiater som medverkade i den föreställningen. De båda orterna knyter på något sätt samman Anders Walls liv. Han är född i Giresta där Örsundaån har sitt utlopp i Mälaren och nu bor han där samma å rinner upp. Kärleken till kyrkan och till kulturen till trots är Anders Wall mest känd som affärsman och en person med sällsynt begåvning att nosa upp intres- honom. Han önskar att kyrkan santa affärer. ska klara av att leva i förändring. Få stämmer så väl in på bilden Där finns hoppet och där finns som mannen med tomma händer möjligheten att spela den viktiga som har byggt ett affärsimperoll som kyrkan kan och ska göra. rium och jag frågar om hemligHAN NÄMNER särskilt ungdomen, heten. – Det handlar i hög grad om att att de ska hitta till kyrkan, så som han en gång kunna knyta relaKreativiteten gjorde. Det är en tioner, svarar han något överraskmötte makten lång resa han har ande. och det är skilda värl- gjort även om det geografiskt HAN MENAR att det dar som inte lyckades bara är några gäller att hitta va- samspela. kilometer upp randra och ha ett längs ån och för förtroende och när det inte fun- några år sedan gjorde han en ny gerar blir inte heller resultatet upptäckt. vad det skulle kunna bli. Ett så– Jag lät en man forska i vår dant exempel är när Beijer Invest släkt och så småningom hörde skulle gå tillsammans med Volvo han av sig och propsade då på att och han beskriver mötet med vi skulle mötas en söndagsmorderas VD. gon hemma i vårt kök. – Kreativiteten mötte makten Där fick Anders Wall veta att och det är skilda världar som inte hans farfars farmor i slutet av lyckades samspela. Det handlar 1700-talet tjänat som kökspiga inte bara om pengar utan i hög på det säteri som han själv köpt grad även relationer. och ställt i ordning. Det är en sanning som nog gäl– Då fick jag tårar i ögonen och ler i många sammanhang. An- kände att jag blev väldigt tagen. ders Wall återkommer ofta till sin Samtidigt bestämde jag mig för kärlek till kyrkan. Den har betytt att stanna kvar här där min förmycket under hans uppväxt, han moder har klappat tvätt nere vid har många vänner i det samman- ån. Det skapar naturligtvis en hanget och han har en tro som helt ny känsla för bygden. MATS LAGERGREN alltid har betytt mycket för ’’ FOTO: MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG ?? MÅNAD 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER ?? UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.