Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 23 2012

TORSDAG 7 JUNI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 23 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Jesusmanifestation i Kalmar VÄXJÖ För andra året i rad genomfördes Jesusmanifestationen i Kalmar. Redan den 27 maj startade de första aktiviteterna, såsom bönevandring och förbönssamling. Själv manifestationen ägde rum i går med programpunkter som lovsångsdans, mckortege, barnaktiviteter och bön och lovsång med Bengt Johansson med band. Efter lunch firades en avslutningsgudstjänst på Stortorget med stor gemensam kör, kyrkfika, mingel och medverkan av biskop Jan-Olof Johansson. På Larmtorget fortsatte festligheterna på kvällen. ’’ ny pusselbit Biskopsgård Jag är inte säker på att jag tror på Gud, men jag börjar nog tro lite grann. Nu när jag är på konfaläger känns det som att jag tror mer. ELINOR AHLIN PÅ konfirmationsläger i Höganäs i stiftshistorien Under marken en bit från Växjö domkyrka döljer sig lämningar av vad som skulle kunna vara en tidigare okänd biskopsgård. Det framkom vid en arkeologisk utgrävning som nyligen genomfördes. VÄXJÖ Församlingshemmet som ska uppföras intill det gamla skolhuset Karolinerhuset vid domkyrkan i Växjö, kommer att byggas på ett fornlämningsområde. Därför genomförde länsstyrelsen i Kronobergs län i vår en förberedande undersökning för att bedöma förutsättningarna att få ny kunskap om det gamla Växjö med en större undersökning. – Vi hade goda förhoppningar om att hitta intressanta lämningar och våra förväntningar infriades med råge, säger Johan Åstrand som är arkeolog och projektledare för undersökningen. DET MEST SPÄNNANDE fyndet som Kyrkan räddar School’s out UPPSALA Svenska kyrkan går in med 22 500 kronor extra till School’s out och räddar arrangemangets ekonomi, skriver Söderhamns–Kuriren. Minifestivalen School’s out finansieras till stor del av Sparbanksstiftelsen. Även kommunen bidrar men i år beslutade de om ett lägre belopp än vad Ungdomslyftets Marcus Wågström hade räknat med att få. Kort efteråt hörde Svenska kyrkan av sig och meddelade att de tillsammans med samarbetsorganisationen Kyrkorna i Söderhamn höjer sitt stöd till arrangemanget. – Det känns jättekul att de vill stötta Söderhamns ungdomar. Tack vare det kan vi följa den plan vi hade från början, säger Marcus Wågström, verksamhetsledare i Be Smart. – Vi hade möjligheten att gå in med mer pengar och vi tycker att det här initiativet är viktigt att stötta, säger Lars Nilsson, kyrkoherde i Söderhamns församling. Arkeologen Johan Åstrand vid platsen där den gamla biskopsgården kan ha varit placerad. Titthåll har tagits upp på gräsytan utanför Karolinerhuset, som gett ny kunskap om det gamla Växjö. FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG gjordes var lämningar efter en kraftig källargrund strax intill Karolinerhuset. Johan Åstrand tror att det antingen är resterna av en gammal lärarbostad eller en tidigare okänd biskopsgård. Det som talar för den sistnämnda teorin är placeringen – gamla biskopsgårdar låg ofta nära domkyrkan. Men även några gamla brev från 1500-talet som historikern Håkan Nordmark hittat i Riksarkivet. Det är de äldsta breven om Växjö och de är skickade från Johan III:s kansli. I breven nämns ”den gamla biskopsgården, norr om kyrkogårdsmuren.” – Det skulle stämma in väldigt bra. Det här är än så länge bara en hypotes, men en mycket rimlig sådan, menar Johan Åstrand. Biskopsgården skulle i så fall ha använts före reformationen, parallellt med att biskopen huserade på Kronoberg. Vilket inte alls skulle vara orimligt, enligt Johan Åstrand. – Stormännen vid den tiden – till vilka biskoparna hörde – hade flera boställen och det är inte långsökt att tänka sig att biskopen hade en gård inne i staden, säger han. DEN FÖRSTA KÄNDA biskopsbosta- den i stiftet låg troligtvis på Helgö i Helgasjön. De andra biskopsgårdarna som i dag är kända är Kronobergs slott som uppfördes under 1400-talets mitt, biskopsgården vid Norrtull som byggdes efter reformationen och Östrabo som används sedan slutet av 1700-talet. TILLSAMMANS MED kollegan Åsa Alering skriver Johan Åstrand nu en rapport om undersökningen, som ska läggas fram om ett par månader. Därefter ska länsstyrelsen fatta beslut om en större undersökning ska genomföras, vilket i så fall kan ske tidigast till hösten. En större undersökning skulle kunna ge svar på om det verkligen är resterna av en gammal biskopsgård som påträffats under jordlagren utanför domkyrkan. – Vi skulle gräva ut mer och förmodligen hitta fyndmaterial och få möjlighet att göra dateringar, tror Johan Åstrand. Andra fynd som gjorts på platsen är bland annat gamla apoteksglas från skolundervisningen, ett tungt blylod som troligtvis hört till ett rejält gammal urverk, rester av mindre bebyggelse och lämningar efter den gamla landsvägen. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Resor som främjar fredsturism VÄSTERÅS. Nicklas From är förutom ungdomsledare på Stiftsgården också certifierad reseledare i Israel och Palestina. Hans utbildning ligger inom programmet ”Nya spår” som är ett palestinskt initiativ för att bredda turismen. Programmet tar inte ställning i den politiska konflikten men vill genom ökad och reflekterad turism vara med om att bygga fred i regionen. I november är det dags för en ny resa. Den som vill veta mer kan kontakta Nicklas som finns på Stiftsgården i Rättvik. Hon målar för hemlösa FOTO: LASSE FREDRIKSSON – Det ska inte finnas hemlösa i Västerås. Jag tycker inte det, säger konstnären Doris Görjeby som ställt ut 56 av sina målningar till försäljning i Erikslunds affärsgalleria i Västerås. Tavlorna och intäkterna skänker hon till Västerås Stadsmissions arbete för hemlösa. LUND Somriga bilder dominerar väggarna i utställningslokalen, mitt bland affärsgallerians alla butiker. Den som ger sig tid att slinka in möter rofyllda motiv i Doris Görjeby ställer ut 56 tavlor och skänker allt utställningen ger till Västerås stadsmission. Doris Görjebys bilder. Samtidigt presenteras en mörkare verklighet i de informationsbroschyrer som Stadsmissionen också har i lokalen. Där beskrivs förening- ens fältarbete för utsatta ungdomar, arbetet för stadens hemlösa och andra former av stödverksamhet. – Jag tycker att stadsmissionen gör ett bra förebyggande arbete för de hemlösa. Alla ska ha tak över huvudet. Nu går det väl an, under sommaren. Men på vintern, när det är snö och kallt, då mår jag illa när jag tänker på att inte alla har det, säger Doris Görjeby. Tanken att skänka målningar till Stadsmissionen har funnits hos henne ganska länge. Men den aktualiserades när en kör hon är med i, Trivselkören, samarbetade med Stadsmissionens musikband. – Vi började prata om vad vi skulle kunna göra och då formades idén mer konkret. YVONNE BUSK

  Sid 2 - TORSDAG 7 JUNI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 23 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.