Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 20 2012

ONSDAG 16 MAJ 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Dag om sorg VÄSTERÅS Den 7 juni erbjuder Finnåkers kursgård en utbildningsdag i ”Att vara ett stöd i en sorgeprocess – att leda grupper med olika förutsättningar”. Föreläsarna Ylva Edholm Johansson, Olle Bergman, Gertrud Erson och Jonas Skiöldebrand förmedlar ny forskning och samlade erfarenheter inom olika fält: att vara barn och förlora en förälder, att förlora sin partner när man själv är i livets slut, att sörja en nära anhörig som hastigt dött i en olycka och hur en förälder som förlorat ett barn hanterar sin livslånga sorg. Under dagen medverkar även socionomen Peter Andersson, familjeterapeuten Maria Näslund och psykoterapeuten Orvar Homann. ’’ firar 70 år Stiftsgården Det stora problemet är att världen har slutat att lovsjunga Gud och teologins bidrag kan bli att återfinna lovsången. ANNA KARIN HAMMAR, som inledde en dag för bönetraditioner i Uppsala domkyrka. Zifa, Anna Sahlin och Jennifer Ferguson är några av artisterna när Stiftsgården i Rättvik inbjuder till 70årsfirande. Dessutom panelsamtal med tidigare och nuvarande föreståndare samt med ungdomar från olika decennier. VÄSTERÅS År 1942 startade Stiftsgården sin verksamhet och därmed skrevs stiftshistoria i Västerås stift. Ingen plats har satt en sådan prägel på stiftet som Stiftsgården vid Siljans strand. Från början mest tänkt som en lägergård men idag ett centrum för konfirmander och ungdomar, för kyrkliga utbildningar och konferenser, för allehanda företag och organisationer och även en plats för enskilda gäster och semesterfirare. Den person som tydligast förknippas med Stiftsgårdens profil av samtal och öppenhet är NilsHugo Ahlstedt, föreståndare mellan 1952–1975. Ahlstedt rekryterades som föreståndare av biskop John Cullberg. Hans bakgrund ● FAKTA "Gården skall ligga som en öppen famn ut emot världen, människorna och Gud. Och i den famnen skall inrymmas alla sorters människor oberoende av religion, hudfärg eller vilken politisk åsikt vi har. Alla är vi av Gud skapta till människor med samma värde" Så uttryckte Nils-Hugo Ahlstedt, föreståndare 1952–1975, visionen om Stiftsgården i Rättvik. Den 2 juni firar gården 70 år. Fotoutställning om mångfald SKARA Just nu visas fotoutställningen ”Närbilder av mångfald” i Skara domkyrka. Budskapet är att möten människor emellan är vägen framåt för en lyckad integration. Tre fotografer och tre forskare har dokumenterat och kommenterat livet i invandrartäta områden. Utställningen består av dokumentära bilder från Schweiz. Inga bilder är arrangerade utan visar verkliga situationer. Skaparna vill uppmuntra till en öppen dialog kring migrations- och integrationsfrågor. Sensus har därför medverkat till ett studiematerial utifrån utställningen. Skara domkyrkoförsamling har särskilt inbjudit skolklasser att jobba med utställningen som visas till den 6 juni. Dags att fira på Stiftsgården gräsmatta. Bilden från ”Ett fritt Sydafrika år 2004”. FOTO:STIFTSGÅRDEN Ärkebiskopen invigde stationen UPPSALA En av talarna vid invigningen av Uppsala östra station var ärkebiskop Anders Wejryd. Uppsala östra är en del av Uppsala nya resecentrum och utgångspunkten för den smalspåriga museijärnvägen som för ut mot Roslagen. Den drivs av en engagerad förening och är ett populärt utflyktsalternativ för sommaren. Stiftssidan vill gärna rekommendera en tur ut till Mariannelund som är stationen strax intill Breidagård. Läs om möjligheterna att besöka Breidagård i sommar på www.svenskakyrkan.se/uppsalastift där Breidagård återfinns under rubriken stiftsgårdar. och erfarenhet var industripräs- cialt engagemang som kanske tens. Nils-Hugo hade jobbat med ingen annan och präglade under samtal bland industriarbetare sina år generation av stiftsgårdsungdomar. och den arbetsEtt sätt att visa Med tiden formen tog han blev Stiftsgårmed sig till Stiftskärlek kan vara den alltmer en gården. Därmed att ställa krav. ungdomens skapade han den gård. Varje modell som går- Att pendla mellan sommar konden sedan följt. balans och obalans kan firmeras Det öppna sam- vara utvecklande. drygt 100 talet och den ungdomar öppna famnen. Välkomnande för alla och utan och många av dem återvänder. krav. Redan i sin arkitektur ska Därför blir också en del av progårdens form symbolisera en grammet under 70-årsfirandet öppen famn ner mot gräsmattan ett panelsamtal mellan ungdomar från olika decennier av gåroch Siljan. den liv. DET GÅR INTE att prata stiftsgårdsEtt annat panelsamtal handlar historia utan att stanna vid namom Stiftsgården då och nu, ett net Barbro Strömberg. Rekrytesamtal mellan några av de förerad redan från tidigt 50-tal som ståndare som lett och utvecklat ungdomsledare. Hon hade ett so- gårdens arbete. ’’ Jubileumsfesten inleds med en festmässa i Rättviks kyrka och därefter fortsätter programmet från en scen på stora gräsmattan. Panelsamtalen varvas med underhållning av artister som genom åren haft kontakt med Stiftsgården och med allsång. Eftersom den årliga gosskörfestivalen finns på gården samma helg avrundas firandet med ”Noaks ark” med sång av gosskörsångare från hela Sverige. OCKSÅ PILGRIMSRÖRELSEN får en plats vid jubileet. Mellan april och september pågår en sångvandring, the Path, som startar i Trondheim och slutar i Köpenhamn. Och just den 2 juni finns vandringen i Rättvik och ansluter till jubileumsfirandet. PELLE SÖDERBÄCK Hitta hållbara utvecklingar – Det här var roligt och spännande! Vi har dragit många lärdomar om hur det är att intervjua inför en stor samling människor. Och lärt oss nytt om Svenska kyrkan har vi också gjort.≈ LUND Det säger duon Nina Jalamo och Victor Dahl entusiastiskt och berättar att de förberett sig genom att intervjua rektorn på Campus. – Vi försökte att komma Antje nära och inpå livet genom att hitta annorlunda infallsvinklar. Vi intresserar oss för ledarrollen. ’’ Mötet med biskop Antje och Svenska kyrkan tycker studenterna är berikande och positivt. Nina Jalamo och Victor Dahl som studerar ledarskap på Campus Helsingborg hade som uppdrag att intervjua biskop Antje på visitationens första dag. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Den nya ledarrollen handlar om att sätta sina anställda i fokus, berättar Victor. Nina berättar om en ledare på universitetet som trodde att hans tjänst innebar att han skulle få forska i lugn och ro. – Först efter många år kom han till insikt att det viktigaste i hans arbete var alla avbrotten när elever och lärare kom till honom för att få hans råd och stöd. Mötet med biskop Antje och Svenska kyrkan tycker studenterna är berikande och positivt. – Det märks att folket här är sociala och uppskattar att träffas så många tillsammans. Stämningen är lättsam och öppen. Jag gillar att man samlas kring böner och psalmer. Det ger en känsla av samhörighet, betonar Nina. Temat tycker Nina och Victor är tänkvärt. – Det gäller att hitta en hållbar väg framåt mellan det som är utmanande och roligt och det som är mindre kul. Det här påminner oss om att vi är ganska dåliga på att se nåden. Vardagen är fylld av underverk som vi inte alltid ser. Det gäller att öva upp vår tacksamhet. MARIA LUNDSTRÖM

  Sid 2 - ONSDAG 16 MAJ 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.