Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012

TORSDAG 26 APRIL 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 17 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Jesus Christ Superstar gör stor succé LUND För två år sedan kom tanken på att sätta upp musikalen Jesus Christ Superstar. Den populära rockoperan från 1970 av Andrew Lloyd Webber och Tim Rice brukar dra fulla hus. Regissören Aase Ericsson såg föreställningen i Malmö med Ola Salo i huvudrollen och blev inspirerad. Efter ett ja i kyrkorådet satte arbetet igång för ett år sedan. På långfredagen gavs den första av tre föreställningar. De 840 biljetterna sålde slut redan i början av mars. Många av bygdens körsångare var engagerade. Som mest uppträdde 85 personer samtidigt på scenen. Musikalen blev mycket uppmärksammad och uppskattad. Det skrevs flitigt om satsningen både före och efter i tidningarna i Perstorp och Norra Skåne. ’’ på dopet Stor satsning Det har varit en tid av mycket experimenterande och under början av 2000-talet har vi märkt en reaktion och sett behov av fördjupning och gemenskap med möjlighet till igenkänning. NINA EDGARDH, PRÄST OCH DOCENT OM DEN NYA KYRKOHANDBOKEN Det av Lunds stift initierade projektet Fokus Dop är i full gång. Gustav Adolfs församling i södra Helsingborg är en av arton deltagande församlingar som alla arbetar för ett ökat synliggörande av dopet. Solidarisk jazz VÄSTERÅS Tobias Helldin, kyrkomusiker i Sala, spelade i höstas in en CD till förmån för Svenska kyrkans arbete bland flyktingar på Afrikas Horn. Av 1 000 CD är nu omkring 750 sålda vilket innebär ett rejält ekonomiskt tillskott för flyktingarbetet. Tillsammans med sångerskan Sarah Riedel kommer Tobias att medverka under Världens Fest i Malmö. På lördagseftermiddagen spelar dom på scenen på Stortorget för att sedan också sälja skivor. Den som vill beställa CDn kan kontakta Tobias som alltså finns i Sala församling. Kurs för ikonmålare UPPSALA I slutet av april bjuder Enköpings församling och Sensus in till en helg med ikonmålning, skriver församlingen på sin hemsida. Kursen är en introduktion i gammal traditionell ikonmålarteknik och arbetet sker under, eller som en meditation. I inbjudan öppnas för möjligheten att deltagarna ska ha blivit ”inbitna” ikonmålare och kan fortsätta på egen hand. Ledare för kursen är Lis Engblom, konstnär från Stockholm med särskild inriktning på tempramåleri och med en 35-årig erfarenhet av att hålla kurser i ikonmåleri. – Vi arbetar i en mångkulturell miljö. Och det är vi förstås glada för. Samtidigt pendlar tillhörigheten mellan 50 och 60 procent, så vi ser en stor utmaning i att lyfta fram dopet, säger kyrkoherden Kyrkoherde Eric Eric Ericson. Ericson. AV FÖRSAMArbetslaget började med att invenVi behövde också LINGENS TRE kyrkor är S:t tera de befintliga fundera kring Olofskyrrutinerna och funkan den dera kring hur man hur vi närmar oss nymest popukommunicerade blivna föräldrar på ett lära. Här med människor finns plats som vill döpa sina offensivt, men inte påfluget vis. för cirka barn. hundra per– Det är så klart soner och man erbjuder lokal för roligt om de kontaktar oss spontant. Men då är det viktigt att vi eftersits till en rimlig kostnad. har ett öppet och tillmötesgående I S:t Olof driver assistenter, pedaförhållningssätt. Vi behövde goger och musiker en öppen caféverksamhet för barnfamiljer tre också fundera kring hur vi närmar oss nyblivna föräldrar på ett gånger i veckan, till vilken man offensivt, men inte påfluget vis. välkomnas i samband med dopsamtalet. Men givetvis knyts konTill varje nyfött barn i församtakter med presumtiva dopfamillingen skickas därför ut en personlig inbjudan, en folder och jer redan på caféet också. – Vi har haft denna kontidningen Dopet. – Vid dopsamtalet märker vi att taktpunkt tidigare, men försöker de fått en positiv upplevelse av ta ett medvetet helhetsgrepp nu, säger Eric Ericson. utskicket, berättar Eric. I samband med dopet skänker Man har övervägt att följa upp inbjudan med ett telefonsamtal församlingen en handgjord skyddsängel gjord av återvunnet men valt att avstå, efter synpunkglas från Betlehem, som man får ter från dopfamiljer. – Man menade att det skulle ta med sig hem direkt. kunna upplevas som ett säljsamtal, säger han. Huvuddelen av dopen sker på lördagar och oftast döps endast ett barn åt gången. – Vi är så privilegierade att vi kan erbjuda ensamdop. Man har fasta förrättningstider med start klockan 11 på förmiddagen. På frågan om varför man inte döper om söndagarna i huvudgudstjänsten, menar Eric att dopet påverkar hela gudstjänsten alltför mycket. – Vi avråder förstås inte från det, men det är inte heller det första alternativ som erbjuds, säger han. ’’ I samband med dopet skänker Gustav Adolfs församling en ängel gjord av återvunnet glas till dopfamiljen. FOTO: JACOB SUNNLIDEN – Det finns församlingar som jobbar med dopträd där änglarna får hänga tills de hämtas i samband med firandet av årets döpta, men vi har valt att skänka dem direkt, berättar Eric. DÄREMOT PLANERAR MAN att årligen fira gudstjänst med dopet i centrum och första gången var på Mikaelidagen i höstas då det bjöds på doptårta och lite extra festligheter i Gustav Adolfskyrkan. Vidare skickar församlingen ut dopdagshälsningar varje år upp till fyra års ålder. – Däremot har vi i nuläget ingen bra form för utdelande av biblar till barn. Istället jobbar vi mot skolorna med värdegrundsfrågor sedan många år tillbaka. Kyrkoherden är medveten om att församlingens insats på området är avhängigt skolpersonalens intresse och samarbetsvilja. Den stora kulturella mångfalden i området gör därför att just värdegrundsfrågor blir något att enas kring. – Några av församlingens präster sitter dessutom i skolornas krisgrupper och man firar skolavslutning i våra kyrkor. Detta goda umgänge förutsätter att man byggt upp en långvarig relation, säger Eric. Med projekt Fokus Dop har församlingen arbetat i knappt två år och man tycker det är ett värdefullt sätt att jobba på. – Den största förändringen mot tidigare är att vi höjt medvetandegraden i arbetslaget kring dopfrågan. Det är inte säkert det återspeglar sig i ett konkret resultat, men vi reflekterar bättre kring vad vi gör och varför, avslutar Eric Ericson. PERNILLA RINGSTRÖM Nu hälsas alla pappor välkomna Sommaren närmar sig och på stiftsgården i Undersvik är de i full gång med förberedelserna. En nyhet för i år är lägren för pappor och barn. – Under flera år har vi haft sommarveckor för mammor med barn och de har varit mycket välbesökta och uppskattade, säger Ingrid Olofsson som är föreståndare på stiftsgården i Undersvik. – I år kompletterar vi med liknande veckor för pappor som vill komma på semester tillsammans med sina barn. Det blir en möjlighet att tadel för barnen och för de vuxna, säger Ingrid Olofsson och berättar att de är fast beslutna att genomföra det här lägret och hon gläds att de redan har fått några anmälningar. – Sen är det bara att inse att nyheter kan behöva ett par försök för att riktigt sätta sig. Nytta och nöjelägren, där unga människor kombinerar lägervistelse med att arbeta på gården, har blivit en succé och därför blir det fyra sådana den här sommaren. På ungdomssidan blir det naturligtvis konfirmandläger och även förläger för dem som själva ska bli konfirmander de kommande åren. MATS LAGERGREN Ingrid Olofsson ser fram emot sommaren med nya och återvändande gäster. FOTO: MATS LAGERGREN av gårdens miljö och att kunna njuta av att sätta sig till dukat bord, bada i Ljusnan eller ta vara på möjligheter till aktiviteter ute och inne. – Vi kommer att ha ledare både

  Sid 2 - TORSDAG 26 APRIL 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 17 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.