Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 17 2012

NUMMER 17 KYRKANS TIDNING TORSDAG 26 APRIL 2012 25 FOLK&FAMILJ MINNESORD SKICKA MINNESORD TILL familj@kyrkanstidning.se Familj, Kyrkans Tidning, Box 22543, 104 22 Stockholm Minnesord får vara max 1 800 tecken (inkl mellanslag). Bengt Göran Lindfors ✦Tisdagen den 13 mars nåddes vi av budet att Bengt Göran Lindfors hade avlidit. Närmast sörjande är hustrun Barbro och barnen Ulrika, Andreas, Helena och de två äldsta barnen Mikael och Camilla med familjer. Bengt Göran växte upp i Malmö, flyttade sedan till Stockholm för studier vid Socialhögskolan och några års arbete. Han kom därefter till Nässjö som fältassistent och engagerade sig för de mest utsatta i samhället; ett engagemang som präglat allt hans arbete. Under denna period drabbades han själv av sorg när han förlo- rade sin hustru och barnens mor Svenborg. 1987 påbörjade han teologiska studier i Lund. Under tiden i Nässjö kom han även att träffa Barbro. De gifte sig 1985 och fick tre barn tillsammans. Bengt Göran prästvigdes 1990 och fick sitt första förordnande i Nybro. Efter ett år beslutade familjen att söka sig till Luleå stift, till en komministertjänst i Dikanäs. Efter fyra år tillträdde Bengt Göran kyrkoherdetjänsten i Jörn. Några år senare återvände familjen till Vilhelmina. Under tre år vikarierade Bengt Göran som distriktspräst i Stenseledistriktet. Efter pensioneringen engagerades han i gudstjänster och samlingar i hela pastoratet. Bengt Göran sociala engagemang präglade hans arbete, allt ifrån Svenska kyrkans internationella hjälpverksamhet till pastoratets sociala/diakonala arbete. En av hans mest framträdande insatser gäller det mångåriga arbetet bland anhöriga till de omkomna vid Estonias förlisning 1994. Bengt Göran bar under många år en vacklande hälsa. Detta till trots gjorde familjen många resor runtom i världen, den sista till Cuba i början av året. Efter en kort tids sjukdom slutade Bengt Göran sin tid här; han blev 69 år. Vi sörjer honom som den goda kamrat, kollega, och församlingsbo han var och är tacksamma för den tid vi har fått tillsammans. Efter en väl utförd gärning önskar vi honom den goda vilan i väntan på uppståndelsens dag. RONNY THELLBRO präst och kollega TJÄNSTER I KYRKAN Tjänster i kyrkan redigeras i samarbete med Svensk Pastoraltidskrift (SPT) och publiceras parallellt i Kyrkans Tidning och Svensk Kyrkotidning. Notiser om lediga vigningstjänster och tillsättningar av präster diakoner (och andra förändringar av tjänsteinnehavare, tjänstestruktur med mera) sänds direkt till: Marianne Petersson, e-post: spt.tjanster@gmail.com Manusstopp måndagar klockan 12.00. Kontakt på Kyrkans Tidning: Svante Fregert 010-199 34 54. Torin, Nybro. Avgår med pension 15/6: km Lars Peterson, Villstad. LUNDS STIFT Km i Kvidinge, 50 %, fr 9/7: km Karin Holmgren Nilsson, Hjärnarp-Tåstarp. Avslutad tjänst 19/6: km Göran Rosman, Kvidinge. GÖTEBORGS STIFT Km i Tynnered fr 1/4: vik km Magnus Larsson, past. Km i Orust, Morlanda, fr 1/8: km Åke Gillberg, Kungälv. Km i Västra Mark fr 1/8: pa Patrik Petersson Rydsten, Kungälv. Kh i Laholm fr 1/8: km Anders Knutsson, Helsingborgs Gustav Adolf. Km i Träslöv fr 3/9: pa Jacob Stille, Göteborgs Vasa. Avgår med pension 1/9: km Ingemar Svenungsson, Västra Mark. KARLSTADS STIFT Kh i Lysvik fr 4/6: kh Ingemar Hansson, Stora Kil. Avgår med pension den 31/5: kh Josef Kjellgren, Lysvik. HÄRNÖSANDS STIFT Km i Sollefteå-Boteå fr 1/3: VDM Per-Ole Lindqvist, Kista. Km i Långsele, 75 %, fr 1/3: kh Johan Holgersson, past. Vik km i Brunflo 1/4 2012 – 31/5 2013: pr Per Boreklev, Brunflo. Kh i Långsele fr 1/5: pr vik km Inga-Lill Wärdell, Åre. Km i Sollefteå-Boteå fr 1/6: km Monica Mannberg, Tierp-Söderfors. STOCKHOLMS STIFT Km i Finska församlingen fr 5/3: km Jukka Laari, Märsta. KYRKOKANSLIET Liaison Officer for Ecumenical relations in Latin America fr 1/8: VDM Adriana Gastellú Camp, kyrkokansliet. Lediga tjänster UPPSALA STIFT Kmtj, bitr kh, i Knivsta sökes senast 26/4. Kmtj i Västerlövsta sökes senast 30/4. Diakontj i Färila, 75 %, sökes senast 27/4. LINKÖPINGS STIFT Khtj i nybildade Finspångs förs sökes senast 27/4. Kmtj i Vimmerby sökes senast 20/5. SKARA STIFT Khtj i Töreboda sökes senast 3/5. Kmtj i Mariestad sökes senast 4/5. Kmtj i Vänersborg o Väne-Ryr sökes senast 6/5. Kmtj i Mullsjö-Sandhem, familj, konf, ungdom, sökes senast 10/5. STRÄNGNÄS STIFT Kmtj i Eskilstuna, finskspråkig, sökes senast 29/4. Diakontj i Södertälje sökes senast 26/4. VÄSTERÅS STIFT Kmtj i Ljusnarsberg sökes senast 30/4. Kmtj i Västanfors-Västervåla sökes senast 30/4. Khtj i Älvdalen sökes senast 30/4. Khtj i Sura sökes senast 4/5. Khtj i Leksand sökes senast 10/5. Khtj i Hällefors-Hjulsjö sökes. Diakontj i Grytnäs o Avesta sökes senast 20/5. VÄXJÖ STIFT Kmtj på Södra Öland sökes senast 27/4. Kmtj på Norra Öland sökes senast 27/4. Kmtj i Norra Sandsjö sökes senast 20/5. Diakontj Norra Öland sökes senast 27/4. Diakontj i Bankeryd sökes senast 30/4. Diakontj i Tingsryd sökes senast 19/5. LUNDS STIFT Kmtj, vik sjukhuspr 75 %, i Lund sökes senast 27/4. Kmtj i Slottsstaden sökes senast 10/5. Kmtj i Hjärnarp-Tåstarp sökes senast 18/5. Diakontj i Fjälkinge sökes senast 18/5. GÖTEBORGS STIFT Kmtj i Veddige-Kungsäter sökes senast 30/4. Khtj i Öckerö sökes senast 2/5. Kmtj i Kungälv o Ytterby sökes senast 11/5. Kmtj i Veinge-Tjärby sökes senast 1/6. KARLSTADS STIFT Khtj i Stora Kil sökes senast 11/5. Kmtj i Säffle sökes senast 11/5. Kmtj i Säffle, vik, sökes senast 11/5. HÄRNÖSANDS STIFT Kmtj i Härnösands landsförs sökes senast 27/4. LULEÅ STIFT Diakontj i Piteå, tidsbegränsad, sökes senast 21/5. VISBY STIFT Diakontj i Domkyrkoförs sökes senast 4/5. Arbetsledare i Domkyrkoförs, diakontj el annan tj, sökes senast 4/5. STOCKHOLMS STIFT Kmtj i Spånga-Kista, vik, sökes senast 3/5. Khtj i Högalid sökes senast 16/5. Diakontj i Farsta sökes senast 30/4. KYRKOKANSLIET I UPPSALA Tj som handläggare för internationella kyrkorelationer sökes senast 26/4. EFS Tj som EFS-präst i Linköping sökes senast 2/5. MINNESORD Susann Torgerson ✦Susann Torgerson har lämnat oss. Vi saknar henne. Hon sörjs närmast av maken Torger och barnen Christian, Helena och Richard med familjer. Susann var en människa som märktes. Hon var alltid engagerad, hon brann för Svenska kyrkan och hon dagtingade aldrig med sin ideologiska bas. Hon var en kristen liberal i dess bästa bemärkelse. Hennes närvaro i kyrkomötet sedan början av 90talet har på många sätt medfört att frågor om tolerans, öppenhet och möjlighet att välja drivits framåt. Det var viktigt för henne att Svenska kyrkan skulle vara en fri och öppen kyrka där alla var välkomna. Alltsedan hon kom in i kyrkomötet har hon drivit frågan om möjligheten att få välja församling, en fråga som hon var först med och som alltid kommer att vara förknippad med henne även om hon numera fått efterföljare. Hennes erfarenhet av och kännedom om Svenska kyrkan i utlandet gjorde att hon var vår naturliga representant i Skut-utredningen och Skut-nämnden där hennes kompetens blev till stor nytta. Hon var pådrivande när det gällde homosexuellas rättigheter och hade stor kunskap om organisationsfrågor. Hennes erfarenhet och kompetens var en stor tillgång i olika kommittéer och utredningar. Hon tvekade aldrig att gå in i debatter och hördes ofta framföra sina synpunkter i talarstolen på kyrkomötet. Förutom att vara ledamot i kyrkomötet var hon kyrkvärd och satt i kyrkorådet i sin församling, Hedvig Eleonora i Stockholm, och hon var också med i domkapitlet, allt med samma engagemang. Susann betydde oerhört mycket för vår kyrkomötesgrupp. Hon var aktiv, pådrivande och stark och väjde aldrig för svårigheter. Hon var en vän som brydde sig men som inte tvekade att säga ifrån när hon tyckte att något var fel och man kunde alltid lita på henne. Hon var viktig för oss och lämnar ett ofattbart tomrum efter sig. Vi tänder ett ljus för henne och ber till Gud att han ska låta henne få del av det liv som aldrig dör. BRITT LOUISE AGRELL Gruppledare för FiSK Tillsättningar och andra förändringar UPPSALA STIFT Kh i Norrala fr 1/9: kh Lise-Lott Wikholm, Jukkasjärvi. LINKÖPINGS STIFT Avgår med pension 31/5: kh Christer M Mobeck, Risinge. SKARA STIFT Km i Ulricehamn fr 20/7: pa Martin Landgren, Backa. STRÄNGNÄS STIFT Kh i Askersund fr 1/8: vik km Helén Svensson, Hägersten. VÄXJÖ STIFT Km i Villstad fr 7/8: pa Kristina Förkortningar som används: Khtj – kyrkoherdetjänst Kmtj – komministertjänst Kh – kyrkoherde Km – komminister PÅ NYA POSTER Så skriver du minnesord En runa ska vara saklig och kortfattad, högst 1 800 tecken (inkl mellanslag) och inriktad på sammanfattande fakta och levnadshistoria. Den ska innehålla uppgifter om den avlidnas ålder, bostadsort samt närmast anhöriga. Anonymt insända minnesord publiceras inte. Önskvärt är att författaren anger i vilken egenskap han/hon skriver. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. Mejla din text och bild (helst i jpg-format) till familj@kyrkanstidning.se eller skicka till Familj, Kyrkans Tidning, Box 22543, 104 22 Stockholm HAR DU FÅTT NYTT JOBB? Låt andra få veta. Skriv 50 ord om dig själv och tjänsten. Införandet är gratis! Skicka in bild och text snarast efter tillsättningen till: annons@berlingpress.se eller Kyrkans Tidning, Box 22543, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”På nya poster”. PLATSANNONSER > > Nina Boström • tel 090-71 15 10 fax 090-13 00 23 • e-post platsannons@kyrkanstidning.se TILL DIG SOM VILL ANNONSERA! För att du med större säkerhet ska få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar).

  Sid 2 - 26 TORSDAG 26 APRIL 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 17 PLATSANNONSER PLATSANNONSER •  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.