Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012

TORSDAG 19 APRIL 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 16 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Gåtfullheter. Att spela hög musik stör grannarna men det går bra att planera för en trafikflygplats intill ett villaområde. Mat med gift är billigare. Sverige får sälja vapen bara till den som inte tänker använda dem. Hoppet står till att Kina och Brasilien ska rädda oss européer undan fattigdom. Vissa saker är inte lätt att förstå ens för en någorlunda klyftig människa. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Församling som satsar stort HALLSTAVIK I en tid när trenden verkar peka åt nerdragningar av personal, stängning av kyr- Singö kor och sammanslagning av församlingar så gör HäveröEdebo-Singö församling tvärtom, skriver församlingen i ett pressmeddelande. Församlingen har nyligen köpt en fastighet i Hallstavik som tidigare varit pensionat och kommer till hösten att öppna en förskola i byggnaden. En förskola med två planerade avdelningar och plats för 25–30 barn. Pedagogiskt ska kyrkans värdegrund styra och förskolan ska inrikta sig mycket mot natur och musik. Behovet av förskolan på orten är stort då de kommunala alternativen har väldigt mycket barn inskrivna och långa köer. För att kunna starta förskolan måste församlingen ha personal så därför ska man nyrekrytera personal under våren och sommaren. Totalt söker församlingen fem nya medarbetare, både förskollärare och barnskötare. Ung satsning på Polen Rekordmånga motioner behandlas på årsmötet Svenska kyrkans unga möts till årsmöte på stiftsgården i Undersvik. Motionerna är fler än på många år och deltagarna är så många att stiftsgården har svårt att räcka till. – Det är roligt att se att det finns ett så stort engagemang hos våra medlemmar, säger Ida Väisänen som är ansvarig för helgen och som gläds åt att det har kommit in så många motioner. – Det märks att det är många som har varit med på flera årsmöten och vet att det är möjligt att vara med och påverka. Och så har vi en del som är alldeles nya och som vill att det ska hända saker. En av motionerna handlar om deltagande vårruset under 2013. Motförslaget är att i stället delta i blodomloppet för att göra det möjligt att springa både för manliga och kvinnliga deltagare. Det går till voteringen där motions förslag får flest röster. Dock kompletteras loppet med en picknickkväll där även killarna kan vara med. Ett annat förslag som väcker en längre diskussion är om det ska finnas en åldersgräns på den planerade fjällvandringen. TEMAT FÖR HELGEN är hämtad från God stämning och många intensiva diskussioner på Svenska kyrkans ungas årsmöte på stiftsgården i Undersvik. FOTO: MATS LAGERGREN Plats kvar på Smaka och se STIFTET Den 12 maj inbjuds till en prova-på-dag med olika traditioner och sätt att be. Nya, nyfikna och vana sökare är välkomna till Uppsala för att dansa, meditera, be, samtala, pilgrimsvandra eller med sina händer uttrycka sig i bön. Dagen inleds och avslutas gemensamt och däremellan kan deltagarna välja mellan heleller halvdagsworkshops. Anmälan och mer information finns på www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/smakaochse nattvardsliturgin, Så är vi fastän många, och det blir utgångspunkt för de samtal som också sker under en fullmatad helg. – Vi är en gemenskap där vi hänger ihop i stället för att tänka att var och en går till nattvarden för sig själv, säger Ida Väisänen. Det är inte bara motionerna som är många utan även deltagarna. Förutom 48 ombud är det många observatörer och ett antal inbjudna gäster och stiftsgården är full till bristningsgränsen. En av gästerna är biskop Ragnar Persenius som får en egen programpunkt och leder ett samtal som väl hänger samman med temat när han talar om delaktighet och behovet av få betyda något. Dessutom finns en gäst från Härnösands stift samt en ur valberedningen från förbundsnivå på jakt efter unga som är beredda att ta ett ansvar i Svenska kyrkans unga på nationell nivå. MACIEK SZAKOWSKI har kommit från Llodz i Polen, Gävle Marias vänförsamling och en del av utbytet mellan Uppsala stift och den Lutherska kyrkan i Polen. Han kan tillsammans med övriga mötesdeltagare glädja sig åt att motionen om ett utökat ungdomsutbyte röstas igenom. Tanken är att tre eller fyra ungdomar i Uppsala stift respektive Polen ska bilda en gemensam projektgrupp för att tillsammans utveckla utbytet. SOM VANLIGT är det ett antal personval som ska genomföras. Tidigare ordförande, Lisette Englund från Hille, avgår och efterträds av Emelie Nilsson från Valbo som väljs på två år. Från samma församling kommer även vice ordförande Sofia Söderberg som väljs om på ett år. MATS LAGERGREN Evigheten i Marias famn Nagellack och träbitar blir till konst i Elisabet Bonneviers händer. I Hans Hartmans fotografier tillförs en extra dimension. – Elisabet Bonnevier är djupt förankrad i bibelberättelserna och låter dem stiga fram i sin konst, säger Britt-Marie Helgesson som är kaplan i Helga Trefaldighets kyrka när hon visar runt i utställningen. På bitar av trä finns miniatyrbilder av Maria. – På en semesterresa gick Elisabet Bonnevier förbi en marknad där hon hittade nagellack för en euro per flaska, fortsätter BrittMarie Helgesson Under samma promenad kom hon till en park där hon fick en vaktmästare att såga till bitar av jan, samtal än konstutövning. Ända sedan jag föddes, ja redan innan, har jag levt med dessa bibelberättelser. Egentligen är det två utställningar som samsas i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala. I samband med en utställning på Sigtuna museum fotograferades målningarna av prästen och fotografen Hans Hartman. Tillsammans har de sedan gjort utsnitt och tagit fram förstoringar på detaljer i bilderna, vilka nu är utställda i Helga Trefaldighets kyrka. – Det ger bilderna ytterligare en dimension, säger Britt-Marie Helgesson. Utställningen invigdes i samband med söndagens gudstjänst på Jungfru Marie bebådelsedag och finns kvar under hela april månad. MATS LAGERGREN Stort intresse För kyrkoprojektet STIFTET 39 kyrkor i stiftet är nu anmälda för hjälp med att digitalisera inventarielistorna och fotografera inventarier, berättar Björn Björck som är kyrkoingenjör i Uppsala stift. Arbetet är ett samarbete med Sensus och syftar till att få bättre överblick av det som finns i Sveriges kyrkor och för att öka säkerheten. All information samlas i en gemensam databas. Kyrkoprojektet är ett samarbete i hela landet och ansvarig Uppsala stift är Susanna Rosenhorn som kan nås på 0727-04 97 86 eller susanna.rosenhorn@sensus.se Marias liv i miniatyr med hjälp av nagellack och trä. FOTO: MATS LAGERGREN mimosaträd och på dessa målade hon bilder med hjälp av det nyss inköpta nagellacket. – Jag skapar mitt i livet, i förbifarten, med de material som finns till hands, när bilderna tränger sig på, berättar Elisabet Bonnevier i utställningskatalogen. – Det handlar mer om tillbed-

Sid 1 - TORSDAG 19 APRIL 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 16 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter   Sid 3 - TORSDAG 19 APRIL 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 16 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.