Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012

TORSDAG 19 APRIL 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 16 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Församling som satsar stort UPPSALA I en tid när trenden verkar peka åt nerdragningar av personal, stängning av kyrkor och sammanslagning av församlingar så gör HäveröEdebo-Singö församling tvärtom, skriver församlingen i ett pressmeddelande. Församlingen har nyligen köpt en fastighet i Hallstavik som tidigare varit pensionat och kommer till hösten att öppna en förskola i byggnaden. En förskola med två planerade avdelningar och plats för 25–30 barn. Pedagogiskt ska kyrkans värdegrund styra och förskolan ska inrikta sig mycket mot natur och musik. Behovet av förskolan på orten är stort då de kommunala alternativen har väldigt mycket barn inskrivna och långa köer. För att kunna starta förskolan måste församlingen ha personal så därför ska man nyrekrytera personal under våren och sommaren. Totalt söker församlingen fem nya medarbetare, både förskollärare och barnskötare. ’’ plats Nu tar mobilen Det finns flera vägar till Gud. Och mitt deltagande i Prideparaden ser jag som ett sätt att stötta dem som fått smyga med en viktig del av sin identitet genom historien. ÅKE BONNIER, blivande biskop i Skara i gudstjänsten Kollekt, förbön och välsignelse är några av möjligheterna med mobilen som redskap i gudstjänsten. VÄSTERÅS Allt färre människor har kontanter i fickan, något som också påverkar kollektsiffrorna. Försök har gjorts med kollektomater men med tveksamt resultat. Andra har nämnt möjligheten att utrusta kyrkvärdarna med kortläsare men inte heller det är en framkomlig väg. Kanske ligger lösningen närmare? Kollekt via sms. I det internationella arbetet har sms använts länge som insamlingsmetod. Vid stiftets konfirmanddag i slutet av mars kom ett 60-tal sms in till den insamling för kor i Tanzania som var ett tema för dagen. – Det har hänt något det senaste året när det gäller sms-in● FAKTA Sms:a din bön till Svenska kyrkans bönewebb. Det föreslår Kekke Paulsson och Cecilia Redner inför söndagens direktsända gudstjänst från Stiftsgården i Rättvik. FOTO/MONTAGE: ÅKE PAULSSON Dövkyrkan på Facebook VÄXJÖ Dövkyrkan i Växjö stift finns nu på Facebook. Dövkyrkan har skapat en egen sida där man berättar om verksamheten, lägger ut bilder och beskriver de olika aktiviteterna. Facebook-sidan ska vara ett mer interaktivt komplement till Dövkyrkans blogg. Många av stiftets teckenspråkiga är aktiva på Facebook och stiftet vill möta dem där de finns. Sidan heter Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet i Växjö stift. SMS-nummer Svenska kyrkans internationella arbete har ett insamlingsnummer för sms 72950. Det används vid olika kampanjer med tillhörande text men året runt kan ordet ”kollekt” användas för att ge en gåva. Svenska kyrkans bönewebb tar emot böner via sms till nummer 71160. Skriv ordet BE följt av en bön. Bönewebben finns på www.svenskakyrkan.se/be . Just nu finns över 90 000 böner på webbplatsen. samlingar, säger Claes Anckarman som jobbar på kyrkokansliet med insamlingar. – Proppen har gått ur, vi får alltfler sms-gåvor. Det är ett enkelt sätt att ge och kan utformas väldigt konkret. Du sms-ar ett visst ord som hör ihop med kampanjen och får ett personligt format tack. Det är också ett billigt sätt att få in pengar. Vi kommer att jobba mer och mer med detta. OCKSÅ I FÖRBÖNEN kan mobilen Testar ny metod för uppvärmning SKARA Svenska kyrkan i Vara testar ett nytt sätt att snabbt värma upp kyrkor som annars bara hålls underhållsvarma. Detta med hjälp av att blåsa in 60 gradig luft i kyrkan från en dieseldriven varmluftspanna. Det var kyrkan i Södra Kedum som blev uppvärmd på det här sättet. Till sin hjälp har pastoratet tagit Högskolan på Gotland som undersöker och dokumenterar hur metoden fungerar. Att värma kyrkorna snabbt och kostnadseffektivt är målet. – Det måste ske på ett sätt som inte påverkar byggnaderna negativt, säger fastighetschef Sven-Åke Högsell till Nya Lidköpingstidningen. fungera. I Gunnarsbyns församling har prästen Mogens Amstrup-Jacobsen länge använt mobilen framförallt vid gudstjänster med många unga deltagare. – Jag brukar inleda gudstjänsten med att säga att ”kom ihåg att slå på mobilen men ha den i tyst läge”. Så lägger jag en mobil på altaret dit man kan sms:a böner under gudstjänsten. Det fungerar väldigt bra för unga människor. Mikael Mogren som ledde gudstjänsten i domkyrkan under konfirmanddagen i mars bekräftar att även där fungerade förbönsmetodiken bra. – Vi hade en mobil på altaret och det tickade in böner hela tiden. Nu på söndag, den 22 april, sänds radiogudstjänsten från Stiftsgården i Rättvik. Inför den har gudstjänstledarna Cecilia Redner och Kekke Paulsson tänkt vidare om nätets möjligheter att skapa delaktighet i den annorlunda församling som finns med i gudstjänsten som radiolyssnare. Redan tidigt skapades en Facebookgrupp ”Önska psalm till radiogudstjänst på Stiftsgården” och där har aktiviteten varit hög. Sveriges Radios regler tillåter inga sms-kollekter men däremot kommer man att använda Svenska kyrkans bönewebb för sms-böner. – Om vi på allvar tror att Gud hör alla böner så hör Gud också sms. Mobilen är bara ett redskap. Ungdomar idag lever med mobilen. Många av dem har lättare att uttrycka sig med mobilens kodspråk än med andra ord, säger Cecilia Redner. Hon ser också framtida utvecklingsmöjligheter för mobilen i gudstjänsten. – Det finns någonstans i Danmark en Barnens kirke som jobbar med detta. När man kommer till gudstjänsten lämnar man, om man vill, sitt mobilnummer. Det ger möjlighet till tvåvägskommunikation under gudstjänsten. Och när du går får du välsignelsen och ett sändningsord i din mobil. Den bär du sedan med dig ut i vardagen. PELLE SÖDERBÄCK Mässa i Götene om livsåskådningar För femte året i rad var kyrkorna i Götene med och arrangerade livsåskådningsmässa. SKARA Initiativtagare är religionsläraren Staffan Berlin. Meningen är att elever i årskurs nio ska få träffa företrädare för olika livsåskådningar. – Det blir något annat än att läsa religion i skolan. Dessutom får eleverna se hur olika en och samma livsåskådning kan uttryckas och tolkas, säger han. På plats fanns representanter för judendom, kristendom, islam, bahai, hinduism, buddism, fornsed och humanisterna. Humanisternas ordförande Christer Sturmark intervjuades på scenen av Kurt Larsson, pastor i Pingstkyrkan. Sturmark framhöll att han respekterar religion men att gemensamma samhällsfunktioner ska vara sekulära, som skola och rättsväsende. Han sa sig vidare tro på Gud. Om Gud till exempel definierades som kärlek. CATHARINA SUNDQVIST Imamen Muhammed Muslim Eneborg menar att islam är en väg till fred och frid. Han intervjuades av Abdi Yusuf, Oliver Pehrsson och Erik Bohman som går i nian i Götene.

  Sid 2 - TORSDAG 19 APRIL 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 16 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.