Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012

TORSDAG 15 MARS 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 11 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Anders Berglund har gått ur tiden VÄXJÖ STIFT Den 4 mars gick Anders Berglund, Värnamo, efter en tids sjukdom, ur tiden. Anders var mycket aktiv i stiftets arbete, bland annat både i ungdomsarbetet och framför allt i Lutherhjälpen. Till sin profession var Anders arkitekt och ritade flera kyrkor bland andra kapellet på Tallnäs och Mariakyrkan i Värnamo där han också skall begravas. Anders Berglind blev 86 år. ’’ – en väg Katekumenat – Folk brukar fråga mig: Hur kan du vara kristen, du har ju det ganska tufft? Då svarar jag: Exakt. JONAS HELGESSON författare med cp-skada på konfirmanddag i Höganäs. till levande gemenskaper – Mitt ibland oss finns det människor som längtar, som söker och som vill återknyta kontakten med församlingen. Elisabet Lindow, kyrkoherde i Ryssby pastorat, har i över 20 år använt katekumenatet som en modell att förnya, fördjupa och introducera vuxna sökare på trons väg. – Och alla har de ett gemensamt: de söker en andlig gemenskap, de bär på många frågor och de är beredda att ta steg på trons väg. Därför är det viktigt att det finns en beredskap att möta dem som vill återknyta kontakten eller önskar dop, menar Elisabet Lindow. KATEKUMENATET, eller vuxnas väg till tro, är en pedagogisk modell med rötter i fornkyrkans dopundervisning. I Katekumenatet, som oftast pågår under ett år, är en lekman ledare för gruppen men flera medvandrare kan finnas med. Man utgår från en modell med fyra steg, så kallade liturgier, som bakas in i församlingarnas ordinarie gudstjänster. Vid till exempel välkomstliturgin presenteras gruppen för församlingen och församlingen ombeds att bära dem i förbön. – PRÄSTEN är kaplan för gruppen, leder liturgierna, och har själavårdande samtal och inbjuder till bikt, förklarar Elisabet. Grupperna avslutas alltid efter sändningsmässan i Växjö domkyrka. Då sänder biskopen katekumenerna hem att tjäna församlingen med sina gåvor. – En katekumenatgrupp är en stor händelse i varje församling, ● FAKTA Katekumenat Katekume´n är en person som förbereds för dopet genom kristen trosundervisning. Katekumenundervisning utvecklades särskilt i Gamla kyrkan och omfattade på 300talet 2-3 år. Katekumenen fick delta i gudstjänsten men tilläts inte närvara vid nattvardsfirandet. Katekumenatet bortföll då barndop blev vanligt. Det har senare återupptagits i missionsarbetet. Han hittade sitt drömjobb i kyrkan UPPSALA STIFT Under rubriken 20 drömjobb och vägen dit berättar Upsala Nya Tidnings studentbilaga om ungdomsmusikern Niclas Dahl i Uppsala domkyrka. I tjänsten arbetar han med konfirmander, spelar på ungdomsmässor och leder en ungdomskör som sjunger rock och pop. – Det blir ett komplement, alla lyssnar ju inte på Mozarts Requiem. Det finns en bild av att kyrkomusik bara är Bach, orgel och kör men en låt av Coldplay kan passa lika bra eller bättre, säger Niclas Dahl. Niclas Dahl är inte utbildad kyrkomusiker utan klassiskt skolad pianist, bland annat under tre år i Birmingham. Och så har han spelat i rockband. – Jag har haft förmånen att fördjupa mig i två musikvärldar, säger han. Irländskt tema med ljusmässa LUNDS STIFT Den 18 mars är det irländskt som gäller i Höörs församling. För att fira Saint Patrick’s Day fylls kyrkan av en keltisk ljusmässa med musik. Efteråt intar man pubmat, dryck samt musik av band som Oats & Barley Celtic Band. – I Höör finns Irish Music Society of Skåne och därför passar det bra, berättar prästen Gullbritt Sörensen. Elisabet Lindow, kyrkoherde i Ryssby pastorat, har i över 20 år använt katekumenatet som en modell att förnya, fördjupa och introducera vuxna sökare på trons väg. sabet Lindow är ordförande. På nationell nivå finns det, sedan ett 10-tal år tillbaka, två större tvådagars utbildningar som vänder sig till församlingsteam. Med sina olika nivåer riktar man sig både till nybörjare och till dem som efter en tid som ledare eller kaplaner vill fördjupa sig teologiskt eller pedagogiskt. I Växjö stift finns det ett informellt nätverk som i samverkan med stiftet inbjuder till samlingar och utbildningar. I dag är ett tiotal församlingar aktiva inom Växjö stift. – JAG GLÄDJER mig åt att under de menar Elisabet Lindow. Målet är en personlig omvändelse, att uppleva Guds kallelse, både en inre och en yttre sådan. Många förtroendevalda, kyrkvärdar, men också präster och diakoner har rekryterats efter det att de gått i katekumenat. – Det som vi har fått, förutom engagerade kristna, är också bi- belgrupper och livsviktiga kvällar, där man läser Bibeln och vandrar på trons väg tillsammans. En stomme i de levande gemenskaper vi strävar efter att forma hos oss. SVENSKA KYRKAN organiserar ka- tekumenat via Föreningen för katekumenatet, ett nätverk där Eli- fem år jag tjänstgjort här blir det totalt åtta grupper som gått katekumenat i Ryssby och Agunnaryds församlingar. I år är det tre grupper som kommer att sändas vid sändningsmässan i domkyrkan. Och det finns redan nu de som står på tur att börja till hösten. MARIE FRANSSON Kassa saker blir vassa LUNDS STIFT Församlingsbon Sandra Jansson-Hernandez har sitt hjärta och sina rötter i en by i El Salvador. Sandra har ett projekt för att hjälpa fattiga där. I år har hon och församlingen samlat in material som redesignats: Grytlappar, slipsar, tyger och knappar. Som final firas en mässa med sydamerikanska inslag i Munka Ljungby kyrka den 18 mars . Efter mässan säljs det redesignade till förmån för byn San Marcos Lempa i El Salvador. Cederqvist stor i Addis – Jag tror inte ni anar hur stor han är i Etiopien. Det säger Yonas Tamiru, präst i Skärholmen och uppvuxen i den etiopiska Mekane Yesus-kyrkan. Den han talar om är Karl Cederqvist, torparsonen från Spannarboda som i början av förra seklet kom till Addis Abeba i Etiopien. Där blev han en av de tidiga pionjärerna i det som idag är en av världens största lutherska kyrkor, Mekane Yesus-kyrkan. CEDERQVIST ARBETADE som dräng i Finnåker, hamnade i Örebro för en snickarkurs och kom där i kontakt med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS. År 1904 kom han till Addis Abeba för att delta i en missionsexpedition. Han blev kvar i Addis och startade ett socialt arbete. Byggde upp en skola, stred för kvinnors och barns rättigheter och fungerade som läkare. BOK Karl Cederqvist – från Spannarboda till Addis Abeba Stiftshistoriska sällskapet i Västerås stift Nu är Cederqvists liv beskrivet i en skrift utgiven av det Stiftshistoriska sällskapet i Västerås stift; Karl Cederqvist – från Spannarboda till Addis Abeba. Boken kan beställas från Stiftskansliet. FÖR MEDLEMMAR i Stiftshistoriska sällskapet ingår boken i årets medlemsavgift. Sällskapet håller sitt årsmöte i Sala nu på onsdag den 21 mars. Efter årsmötet kommer Bo Engelbrektsson att berätta om Albertus Pictors mål- ningar i Sala sockenkyrka. Den som är intresserad av Stiftshistoriska sällskapet kan kontakta Britas Lennart Eriksson eller Göran Broås på Stiftskansliet.

  Sid 2 - TORSDAG 15 MARS 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 11 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.