Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012

TORSDAG 1 MARS 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 9 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Nyfött. En liten flicka föds och hela landet stannar. Salut skjuts, det firas i slott och koja. Just så förtjänar varje nyfött barn att firas, alla nyblivna föräldrar att uppmärksammas. Undret sker och livet går vidare, stöttat av kloka föräldrar som i sin tur får hjälp av många i sin omgivning. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Final vid musikandakt VITTINGE I helgen arrangerades en kurs i kördirigering i Vittinge och finalen skedde i ett framträdande inför publik vid en musikandakt i Vittinge kyrka. Initiativet till kursen har tagits av Morgongåvabon Cari Hildebrand, 50. För henne har körsången, och nu att själv dirigera en kör, inneburit en utveckling mitt i livet som hon inte trodde var möjlig – Det ger en otrolig kick varje gång, säger hon till Upsala Nya Tidning. Vid den avslutande konserten medverkade sångare från Sångkraft, Vittinge kyrkokör, Nora kyrkokör och Uppsala kammarkör och samtliga sex deltagare i dirigentkursen fick då tillfälle att leda sången. Möte med framtiden Ny organisation ska bättre möta dagens behov Stiftets uppgift är att främja församlingslivets utveckling, utöva tillsyn och förvaltning. Det sker genom att stödja och utmana, allt för att skapa utrymme för det möte som står i centrum för kyrkans uppdrag. – Stiftsorganisationen har stått still under rätt många år. Befattningarna är i stort sett de samma som på 80- och 90-talen. Samtidigt har det skett stora förändringar i vår omvärld. Gunnar Sjöberg är sedan knappt ett år stiftsdirektor och han befinner sig mitt inne i en omorganisation. Han betonar vikten av att stiftet svarar mot dagens behov, i församlingarna och i ett föränderligt samhälle. – Den övergripande frågan är hur stiftet ska stötta församlingarna och i dag behövs stödet på andra områden än tidigare. NÅGRA EXEMPEL är ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö och modern informationsteknologi. – Vi vet dessutom att stiftets roll kommer att förändras utifrån strukturutredningen, men vi vet inte hur. Det understryker ytterligare behovet att vara flexibel och att vi nu inte skruvar alla skruvar i botten. En utmaning ligger i att balansera mellan det som stiftet ”alltid gjort” och vad som faktiskt behövs idag. Ingen är emot att prioritera så länge det inte drabbar det egna arbetsområdet eller intresset. Här krävs både öppenhet och tydlighet. ÖKAD FLEXIBILITET är ett av målen för den nya ledningsorganisationen där stiftsdirektorn biträds av chefer för egendom och stöd samt verksamhets- och processledare för främjande och tillsyn som alla har tidsbegränsade förordnanden. I ledningsgruppen finns även föreståndarna för stiftsgårdarna, Undersvik och Breidagård, samt en controller med uppgift att bevaka att beslut genomförs och följs upp. – Vi som stiftsorganisation måste var självkritiska och ge rum för nya insatser, fortsätter Gunnar Sjöberg som menar att vi i Uppsala stift har kommit en bit på väg men att det handlar om ytterligare fokusering. Han pekar på stiftets strategidokument som lyfter fram fyra områden, andlig fördjupning, ledarstöd, kommunikation samt pastoralstrategiskt arbete med betoning på dop och konfirmation. – Ett syfte med en ny och tydli- Församling mot strömmen KNIVSTA De går mot strömmen och ökar sitt deltagarantal kraftigt på söndagarnas huvudgudstjänster, skriver Upsala Nya Tidning. Förra året ökade Knivsta församling deltagarantalet med 17 procent och året dessförinnan var ökningen 15 procent. En orsak till ökningen är en medveten satsning på barn och på söndagens högmässa som man fyra till fem gånger per år gör till familjemässa med mycket delaktighet från besökarna. Här finns också kyrkfrukost efter gudstjänsten varje söndag. Gunnar Sjöberg leder stiftsorganisationen som han vill ska utmana och stödja stiftets församlingar. FOTO: MATS LAGERGREN Nytt bårtäcke invigs i april HAMRÅNGE När prästen frågade om de ville väva ett nytt bårtäcke kunde de bara inte tacka nej. Sedan i höstas har några kvinnor i föreningen Hamrånge slöjdare vävt, varpat, knypplat och broderat, och nu är det ärofyllda uppdraget slutfört, skriver Gefle Dagblad. Söndagen den första april ska bårtäcket lämnas över under en gudstjänst Hamrånge församling. Anita Nordgren och Kerstin Rundlöf är kvinnorna som arbetat med den 2,40 gånger 3,80 meter stora väven, som nu ska pryda kistor i framtiden. Men även andra kvinnor i föreningen Hamrånge slöjdare har hjälpt till att brodera, väva och knyppla bårderna. Många är de timmar som lagts ner på bårtäcket. – Det har tagit tid, men det har varit intressant och roligt att få göra något utöver det vanliga, säger Kerstin Rundlöf. ’’ Den övergripande frågan är hur stiftet ska stötta församlingarna och i dag behövs stödet på andra områden än tidigare. gare riktning är att öka slagstyrkan. Det krävs mod av oss som organisation att inse att stiftet inte kan göra allt. STIFTETS UPPGIFT kan formuleras och vi ska inte tveka att ta hjälp och stöd av varandra. Det är inte säkert att det blir lättare men absolut roligare. Paulus uppmanar oss att bära varandras bördor, det finns skäl till att han säger så. – Vi behöver göra upp med vår självbild. Vi som sitter på makten är en generation som har formats av bilden av statskyrkan och den bilden påverkar fortfarande vårt tänkande. I DAG PRÖVAS relevansen på ett ’’ Det absolut viktigaste är mötet mellan kyrkans budskap och människan, att människors och Guds längtan finner varandra som söker och i bästa fall finner men det är inte beredda att skriva på ett kontrakt. – Det är inte ytlighet och om vi bejakar det betyder inte det att vi retirerar som kyrka. Den stora utmaningen är att erbjuda detta möte men vi kan inte längre diktera villkorer. Där finns en avgörande skillnad. – Det absolut viktigaste är mötet mellan kyrkans budskap och människan, att människors och Guds längtan finner varandra och det är mycket större än frågan om kyrkan förlorar medlemmar. Det senare är definitivt ett större problem för oss än det är för Gud. YTTERST är det detta som kyrkans uppgift handlar om och stiftets uppgift blir att på bästa sätt skapa utrymme för församlingarna att ägna sig åt de mötena. så att det inte bara ska möta de behov som församlingarna uttrycker utan även de behov som stiftet ser och formulerar tack vare sin överblick och utifrån en fortgående omvärldsanalys. – Ur mitt perspektiv stavas kyrka i pluralis. Att vi i allt större utsträckning hjälps åt, snarare än att vi rustar våra egna fort, säger Gunnar Sjöberg och understryker att kyrkan alltid är större än den egna församlingen, stiftet och Svenska kyrkan på nationell nivå. SVENSKA KYRKAN är en del av en världsvid gemenskap vilket är viktigt att hålla fast vid. – Vi har i detta en oerhörd styrka som vi ska vara stolta över helt annat sätt. Den religiösa seden har förändrats liksom tilltron till auktoriteter. Tidigare lyssnade alla på ”kyrkan”, i dag krävs att vi har något relevant att säga. Att konfirmeras, och vi börjar se samma tendens när det gäller dopen, är i hög grad ett individuellt val och inte en självklarhet utifrån traditionen. – Det kan vara svårt att acceptera men det rymmer samtidigt en fördel eftersom det visar på det möte som är mycket viktigare än seden eller traditionen, säger Gunnar Sjöberg som menar att människor är vuxna att hantera sin gudsrelation. De hittar sina grupper, sina böcker att läsa och så plötsligt kommer de till kyrkan. Förvånansvärt många kyrkor är välfyllda och det är inte bara stamkunder. Det är flanörer MATS LAGERGREN

Sid 1 - TORSDAG 1 MARS 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 9 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter   Sid 3 - TORSDAG 1 MARS 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 9 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.