Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012

TORSDAG 1 MARS 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 9 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Nätverk ett forum för stöd och goda idéer Lena Strömberg Larsson brinner för kyrkan som samhällsaktör. LUNDS STIFT Efter en temadag kring människovärde, främlingsfientlighet och kyrkans uppdrag startade hon i höstas ett nätverk kring fråLena Strömberg gorna. Larsson. – Många som jag träffat har känt sig ensamma och saknat ett forum att ventilera tankar och dela erfarenhet i. Så tanken är att vi ska samverka och lära av varandra men även skapa opinion, säger Lena, som är stiftsdiakon vid stiftskansliet i Lund. FÖRSTA MÖTET hölls på Islamic Center i Malmö, dit representanter från 25 av stiftets församlingar kom. Ytterligare tio församlingar har anmält intresse och många yrkeskategorier, såsom präster, diakoner, pedagoger och assistenter, är representerade. – Det är positivt, för det innebär att hela församlingen tillsammans bär arbetet. LENA KOMMER från och inspireras av Västerås stift, där dessa frågor bearbetas aktivt. – Det är viktigt att arbeta med främlingsfientlighet. En väldigt stor andel asylsökande kommer till Skåne, men bara några få församlingar har hittills burit dessa frågor, bland andra Burlöv och Landskrona. Detta är naturligtvis något alla församlingar behöver lyfta, tycker Lena. ’’ arbete Mångkulturellt Vi behöver göra upp med vår självbild. Vi som sitter på makten är en generation som har formats av bilden av statskyrkan. GUNNAR SJÖBERG stiftsdirektor, Uppsala stift – en identitetsfråga För att ge församlingarna verktyg för att möta asylsökande och invandrare ordnar Växjö stift i samarbete med Sensus en utbildning i fyra steg. Den första delkursen gavs i går och bjöd på en personlig berättelse av den sociala entreprenören Leo Razzak. Nyckeln till framgång är en identitetsfråga, var hans budskap. Leo Razzak arbetar på Fryshuset och är föreläsare och rådgivningskonsult inom integration, mångfald och ungdomsproblematik. I går talade han om mångfaldsfrågor i praktiken utifrån sina egna erfarenheter, framför allt om hans resa genom projektet Sharaf hjältar. Leo var med och startade projektet som syftar till att motivera unga killar och tjejer i hederskulturer att ta avstånd från hedersförtryck. – KAN MAN ha förståelse för an- Han tror att kyrkan kan ha stor betydelse för asylsökande och invandrare genom att ge ett varmt och öppet välkomnande och genom att hjälpa till på olika sätt. – Kyrkan kan spela en stor roll genom att inte bara prata om Gud, utan genom att också hjälpa till med samhällsinriktad information och praktiska saker. Många vet inte vart de kan vända sig, då kan kyrkan vara en trygg plats att gå till, säger Leo. NÄR KYRKAN BJUDER in är det viktigt att det finns en tanke bakom, menar han vidare. – Att erbjuda en mötesplats är värdefullt, men det måste finnas med någonting konstruktivt. Ha någon tanke om vad deltagarna ska göra när de kommer, lägg inte över det på dem själva men låt dem gärna komma med förslag. Stiftsdiakon Monica Sölvesdotter Olsson, som utformat utbildningen tillsammans med Christina Evertsson på Sensus, hoppas att utbildningen ska ge fördjupad kunskap och förståelse samt redskap för att ge församlingarna ännu bättre förutsättningar att finnas till för människor från andra kulturer. – Vi vill inspirera till goda möten som alltmer ska leda till ett givande utbyte, säger hon. dras världsbilder har man kommit en bra bit på vägen. Det handlar om att förstå att jag inte motsätter mig hela din bild, utan delar av den. Att bryta ner en bild till dessa delar är en konst, men det är viktigt, säger han. I grunden menar han att det handlar om identitet och självsäkerhet. – Ju säkrare jag är på mig själv desto mindre behöver jag vara på min vakt mot andra, säger han. NÄR KYRKAN möter människor från andra kulturer är det viktigt att man reflekterar över sin egen självbild och över hur man för- Leo Razzak talade om integration, mångfald och ungdomsproblematik med sitt eget liv som utgångspunkt vid den första av fyra delkurser om mångkulturella möten. FOTO: PRESSBILD DE KOMMANDE delkurserna kom- håller sig till andra, menar Leo Razzak. – Vi kommer aldrig att bli av med alla våra fördomar, men att förstå att man har dem och att erkänna det för sig själv och andra är ett viktigt steg. Den riktiga konsten är att lära sig att inte agera på sina fördomar, utan att förstå varför man agerar som man gör och kunna garva åt det, säger Leo. mer att behandla lagar och regler, forskning och ett gott exempel från Bergsjöns församling. Nästa tillfälle är den 8 maj, då Edna Eriksson ska tala om mångfald och likabehandling. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG PERNILLA RINGSTRÖM Församling mot strömmen UPPSALA STIFT Knivsta församling går mot strömmen och deltagarna ökar på söndagarnas huvudgudstjänster, skriver Upsala Nya Tidning. Förra året ökade deltagarna med 17 procent och året dessförinnan var ökningen 15 procent. En orsak till ökningen är en satsning på barn och på söndagens högmässa som man fyra till fem gånger per år gör till familjemässa med stor delaktighet. Kyrkfrukost finns efter gudstjänsten varje söndag. Allas rätt till mat tema för fastekampanjen Barns rätt att äta sig mätta diskuterades i förra veckan när 70 barn från olika delar av stiftet hörsammade inbjudan att komma till Domkyrkoforum i Lund. I ett samtal med biskop Antje Jackelén kom många kloka synpunkter fram. De sportlovslediga barnen skapade en utställning och tände ljus i Domkyrkan. – Ett bra och viktigt initiativ, säger Camilla Perming som tog med sig sönerna Dante och Elias. DEN 11 FEBRUARI samlades ett stort antal internationellt engagerade i Lunds stift till fasteupptakt i Höör. På upptaktsdagen föreläste Lena Klevenås om hur synen på hunger håller på att förändras. Från att tidigare ha klassats som en biståndsfråga är vi på väg mot en tid där rätten till mat alltmer ses som en mänsklig rättighet. Ebba, Elsa, Linn, Marta och Julia, glada tjejer från Barkåkra deltog i biskopens sportlovsaktivitet. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM MARIA LUNDSTRÖM

  Sid 2 - TORSDAG 1 MARS 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 9 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.