Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012

TORSDAG 23 FEBRUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 8 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. PETER LINDBERG, projektledare för Världens fest, Svenska kyrkans internationella riksmöte som går av stapeln i Malmö den 7–9 september. Vem ska komma till Världens fest? – Alla som är intresserade av det internationella arbetet och frågor kring hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och att vara kyrkan i världen. Många av arrangemangen är inte bara till för församlingar utan öppna för allmänheten. Tanken är att både Malmöbor och tillresta ska lockas av seminarier, konserter, gudstjänster och allt som bjuds. – Speciellt för i år är att vi i Lunds stift samlar våra utbildningar, fortbildningar och inspirationstillfällen till Världens fest. Vi ser dagarna som en fortbildning för hela arbetslaget. Vilka programpunkter ser du mest fram emot? – De workshops och seminarier som har fokus på aktivt deltagande, till exempel 24-årige Sven Heijels kreativa workshop om lycka och hållbarhet. Sedan kommer en rad talare som diplomaten Jan Eliasson, Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska världsförbundet, journalisten Marika Griehsel, ärkebiskop emeritus KG Hammar med flera. – På lördagskvällen blir det en stor fest på Stortorget med musik och manifestationer. Sändningsmässan på söndagen hoppas jag blir en stor gudstjänst där Svenska kyrkan visar musklerna. Det blir häftigt! Hur många finns det plats för på mötet? – 3 500 personer som anmäler sig. Vi siktar på att bli många! Det övergripande temat är ”Tänk@framtid”;, så vi hoppas att många unga i församlingarna också kommer. Världens fests anmälningsportal är öppen. Här kan man anmäla både enskilda och grupper. – Nytt för detta riksmöte är att man inte behöver föranmäla sig till seminarierna utan man kan välja i lugn och ro. När mötet väl är igång är det viktigt att vara aktiv med sina val eftersom vissa seminarier kan bli fulltecknade. Veckan före påsk kommer en bilaga i Kyrkans Tidning och där man kan läsa mer. Du kan också gå in på Världens fests hemsida, www.svenskakyrkan.se/ varldensfest MARIA LUNDSTRÖM 3 FRÅGOR TILL ’’ nya ledare Här gnuggas Jag skulle ju kunna spela boule. Men jag vill hellre känna att jag gör lite nytta BERIT JOHANSSON i den internationella gruppen i Ålem, Växjö stift – Det är ett annat jobb! Det säger Lotta LundbergEricsson som ansvarar för stiftets chefsutbildning för nya kyrkoherdar. VÄSTERÅS STIFT Under fyra internatsamlingar jobbar deltagarna med allt från arbetsgivarfrågor till teologisk reflektion. Inte minst viktig är möjligheten att få dela erfarenheter. Utbildningen vänder sig till den som är ny i kyrkoherderollen. Syftet är att jobba med chefsrollen, öka kunskapen om arbetsgivarfrågor, prata församlingsutveckling, reflektera teologiskt över kyrkoherdeuppdraget och att dela erfarenheter. Ett brett upplägg och det behövs menar Lotta Lundberg-Ericson. – Den stora skillnaden jämfört med en annan prästtjänst är att kyrkoherden är chef. Man är fortfarande präst men framförallt också chef och ledare. En ny kyrkoherde har kanske aldrig tidigare suttit i ett kyrkoråd, nu är man självskriven och ska leda och driva arbetet. Tidigare hade man ett specialområde, nu har man ansvar för hela arbetslaget. – Därför har den här chefsutbildningen mycket av ”handson”. Inte minst eftersom en ny kyrkoherde redan från första dagen ska kunna hantera det mesta från arbetsgivarfrågor till ledarskap. EN AV DELTAGARNA är Bengt-Olov Nya kyrkoherdarna Tomas Jansson Ore, Anders Torby Sundborn, Susanne Håkansson Säterbygden, Bengt-Olov Hedlund Kungsör och Jonas Ericson Bjursås, tillsammans med kursledaren Lotta Lundberg- Ericsson och kontraktsprosten Jerker Alsterlund som medverkade som föreläsare. FOTO MAGNUS ARONSON Hedlund, kyrkoherde i Kungsör. Han är mycket nöjd med utbildningen. – Det är väldigt relevanta äm- nesområden som tas upp, säger Bengt-Olov. Redan tidigt var t ex Marianne Cedervall från arbetsgivarorganisationen med och hon tog upp många av de frågor jag helt plötsligt som kyrkoherde skulle syssla med. För det här är ett helt annat jobb som har så många nya arbetsområden. En viktig del av chefsutbildningen är också möjligheten att få träffa andra nya kyrkoherdar. – Vi är ett gäng nya kyrkoherdar som kan tala fritt och öppet, vi behöver inte hålla garden uppe. Vad är roligt, vad är jobbigt? På så sätt är hela utbild- ningen en enda stor och kollektiv arbetshandledning. Som chef och kyrkoherde byter man också roll i arbetslaget och då behövs en annan kollegialitet och gruppidentitet. – Som kyrkoherde är jag inte längre bara en i gänget, säger Bengt-Olov. Men här får jag ett nytt gäng där vi alla är i samma situation. FRÅN DEN 1 JANUARI år 2013 förändras förutsättningarna att söka kyrkoherdetjänster. För att vara behörig krävs att man har en behörighetsgivande utbildning redan när man söker. Alternativt ska man ha varit kyrkoherde tidigare, och då i minst tre år på heltid i samma församling. DEN BEHÖRIGHETSGIVANDE utbildningen har funnits i några år och inför årsskiftet kommer Västerås stift att ha ett 20-tal präster som den vägen är behöriga att söka kyrkoherdetjänster. Senare i vår kommer en inbjudan att söka nästa omgång av behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning. Västerås stift har då åtta platser att erbjuda. PELLE SÖDERBÄCK Rensa lådor ge till internationellt arbete – Ta möjligheten att rensa byrålådan på utländska och svenska sedlar och mynt, gamla klockor och smycken. VÄXJÖ STIFT Den uppmaningen ger Thomas Marklund, frivilig i Växjö Maria församling. En insamling som omvandlas till reda pengar och sedan skänks till Svenska kyrkans internationella arbete. Insamlingsverksamheten i Växjö Maria församling startade redan 2008 då Thomas Marklund med familj flyttade till Växjö. Idén hade han med sig från Nässjö församling där man bedrivit insamlingar med god framgång. – Det finns många församlingar som får in konstiga saker i kollekten så som knappar och utländska mynt och som man inte riktigt vet vad man skall göra med, berättar Thomas. – Men faktum är att i stort sett allt Thomas går att omsätta Marklund. till pengar. I ett fall fick vi 40 kronor per knapp, de hade tydligen suttit på en exklusiv kappa. I ett annat exempel fick vi in två påsar. En där givaren trodde att allt var värdelöst och en där hon trodde att sakerna var värdefulla. Det visade sig att i den värdelösa kassen låg ett 2 öresmynt som var värt 1 500 kronor! Förutom kollekten så lämnar även privatpersoner in saker som man haft i bankfack eller som bara legat där hemma och skräpat och som man vill bli av med och som därmed kommer till nytta i stället. INTRESSET för antikviteter och mynt har Thomas haft sedan barnsben och tack vare sin kunskap kring detta kan han sälja det insamlade vidare till sitt upparbetade nätverk. – Ibland kan jag ha kontakt med ett 20-tal handlare över hela Sverige, allt för att vi på bästa sätt skall få ut mesta möjliga resultat, förklarar Thomas. I december i fjol gick Växjö Maria församling ut med ett upprop till samtliga församlingar i Sverige. Ett upprop som hittills resulterat i ett samarbete med ett tio tal församlingar. – Det finns församlingar som Rensa byrålådan på mynt, gamla klockor och smycken och ge till insamling. FOTO: MARIE FANSSON har mycket liggandes i sakristian och som man inte riktigt vet vad man skall göra med. I en församling rensade man arkivet och det gav 1 800 kronor till Svenska kyrkans internationella arbete. Förutom den kunskap som Thomas bär med sig kräver det frivilliga projektet både tid och engagemang. Något som han kommer att fortsätta med så länge det finns intresse av det han gör. MARIE FRANSSON

  Sid 2 - TORSDAG 23 FEBRUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 8 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.