Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012

TORSDAG 16 FEBRUAI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 7 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Önska en psalm till radiogudstjänsten VÄSTERÅS STIFT Den 22 april sänds radiogudstjänsten från stiftsgården och tanken är att det ska bli en interaktiv gudstjänst. Kollekt via sms och böner direkt med en dator. Nu finns också möjlighet att få vara med och påverka psalmvalet vid gudstjänsten. På en Facebooksida ”Önska psalm till radiogudstjänst på stiftsgården” kan alla som vill skriva in sina psalmönskemål. ’’ i vardagen Missionerar Vi utgår från att det är svårt att få komma in och så vågar vi inte fråga. ANNIKA PERSSON diakon, i Uppsala stift, om att samarbeta med gymnasieskolor ”För Gud är allting möjligt” ett motto som universitetsprästen Magnus Johansson på Linnéuniversitetet i Kalmar har tagit till sig och gjort till sitt. Och att mycket är möjligt i hans värld råder det ingen som helst tvekan om. VÄXJÖ STIFT – Jag ser möjligheter i allt och tillfällena när de kommer, skrattar universitetsprästen Magnus Johansson när jag en kall vinterdag i början av februari besöker honom på pastorsexpeditionen i Kalmar. Magnus är i full färd med att förbereda dagens retreatlunch, hans senaste projekt som Kalmarstudenterna bjuds in till första fredagen varje månad. Soppan kokar, brödet är i ugnen och ljusen tända. – Detta är tänkt att vara en liten aptitretare, säger Magnus. Kanske är man nyfiken på vad en retreat är eller så har man kunskapen men önskan om en lugn stund då man äter under tystnad, lyssnar till klassisk musik och ges en möjlighet att stanna upp för reflektion inåt. MEN FÖR MÅNGA av studenterna är det här med retreat ingen egentlig nyhet. För varje år anordnar Magnus en veckas retreatläger och i år kan de för första gången nu i februari uppleva en tio timmars dagsretreat. Och som universitetspräst är Magnus hängiven. – Jag ger enskilda stödsamtal till studenter, ingår i en krisgrupp, håller bland annat i etiska föreläsningar, i huvudsak för sjuksköteskestudenter, ger studentmässor varje måndagskväll i Samarbete med idrottsföreningar VÄXJÖ STIFT Nässjö församling har valt en annorlunda samarbetsform med de lokala idrottsföreningarna. Ett samarbete som ger ökad synlighet för Svenska kyrkan och sponsring till föreningarna. – För ett 10-tal år sedan inledde vi ett samarbete med idrottsföreningar, berättar Ingvar Ellbring, ordförande i sponsorgruppen i Nässjö församling. Vi ville nå ut till ungdomarna och deras föräldrar, att få dem intresserade av kyrkan. I dag samarbetar församlingen med 13 föreningar! Allt ifrån skyltar på arenorna till logo på tröjor, matchsponsorer och fotbollsturneringen Summer Cup. – Tanken är att bidraget ges till föreningen efter den insats man gör för kyrkan, förklarar Ingvar. Fyra av klubbarna har vi ett fördjupat avtal med där man under hela året är ”kyrkvärdar vid porten”. I klubbens tröjor hälsar de välkomna, delar ut och samlar in psalmböcker, berättar Ingvar. – Varje år bjuder vi in idrottsföreningarna till träff hos oss och berättar om vår verksamhet. Vi upplever att församlingarna får uppmärksamhet och att alla vid det här laget ställer sig positiva till kyrkans närvaro i samhället. Magnus tillfället och startade ett gospeljympapass. – Vi är inne på andra terminen nu, säger Magnus och ler. Vi är många som gillar gospelmusik och att träna i grupp. Varje pass avslutas med nedvarvning och meditation. Fikan efteråt ger ett bra tillfälle för en liten pratstund. Och för Magnus är det naturligt att finnas där människor finns, att nå dem i vardagen och att missionera där. UNDER VÅRT SAMTAL kan jag genomgående se musiken, maten, träningen och så Guds närvaro i det arbete Magnus utför. – Mat är ett naturligt sätt att umgås och att äta tillsammans är det mänskligaste som finns, förklarar han. Musiken är ett viktigt gemensamt språk, inte minst i gudstjänsten. Och då menar jag inte enbart texten utan även musiken. Och som trummis uppskattar jag rytmer och välkomnar olika musikstilar. RETREATEN avrundas denna kalla – Retreatlunchen ger en lugn stund då vi äter under tystnad, lyssnar till klassisk musik och ges en möjlighet att stanna upp för reflektion inåt, förklarar universitetsprästen Magnus Johansson. FOTO: MARIE FRANSSON domkyrkan, leder Alpa – det vill säga en kristen grundkurs på cirka 20 timmar där vi samlas hemma hos mig – och så lagar vi mat förstås, berättar Magnus entusiastiskt. I Kalmar har universitetsprästen Magnus Johansson kanske gjort sig mera känd som gospeljympaledaren. Efter att alltid hållit på med idrott tog han för tio år sedan steget in i gruppgymnastikens värld, som ledare på Friskis & Svettis. Och då universitetets gospelkör bad honom om hjälp med en bra uppvärmning grep fredag i februari med reflektion och bibelord. ”Då kom han till sig själv”, Luk. 15:17. Berättelsen om sonen som ville få ut pappans arv i förskott så att han kunde göra allt det han önskade sig. När så pengarna tog slut kom han skamsen tillbaka men mottogs då, mot sin förvåning, enbart med kärlek och glädje. Och kanske är det precis så det är för många utav oss - en ständig strävan efter mer, känslan av att inte räcka till, att inte vara närvarande medans det som egentligen betyder allra mest för oss finns där hela tiden, alldeles framför oss … MARIE FRANSSON Fred och jämlikhet är nycklar till framtiden Den 7–9 september stundar Världens fest i Malmö. En av de inbjudna talarna är Jan Eliasson, välkänd diplomat och politiker, med mångårig erfarenhet från världens stora arenor. LUNDS STIFT På Världens fest samlas man i mångkulturella Malmö kring framtidsfrågor som miljö, mänskliga rättigheter och kyrkan i världen. Varför är det internationella engagemanget viktigt? – Världen är inte långt borta. Världen är här. Det globala är också det lokala. Hur vi konsumerar, behandlar vår miljö och använder energi är sådant som har betydelse för världen som helhet. – Framtiden ligger i att vi lever i fredliga och mer jämlika samhällen, säger Jan Eliasson. JAN HAR ARBETAT under svåra förhållanden som medlare utsänd av FN och upplevt alltifrån massdöd i inbördeskrigets Somalia till flyktinglägren i Darfur. Vad har det gett honom för insikter? – Att uppleva döden på nära håll har gett mig en starkare livskänsla. Jag har också lärt mig att vrede är en mycket bättre och mer konstruktiv kraft än förtvivlan. Vrede kan leda till handling medan förtvivlan ofta leder till förlamning. Borås blir ett enda pastorat SKARA STIFT Kyrkliga kartan i Borås ritas om 1 januari 2014. Stadens pastorat Gustav Adolf och Caroli går samman. Kyrkans organisation i Borås har utretts i många år. Nu beslutades om förändring, när stiftstyrelsen möttes i Skara. Alla berörda parter hade sagt ja till förändringen. Det nya pastoratet blir det klart största i Skara stift. När det gäller medlemsantal kommer man att stå för mer än tio procent av samtliga medlemmar i stiftet. sin röst hörd i samhället. Vi behöver konkret andlighet. Att lyfta alla människors lika värde, ansvaret för det gemensamma, kärleksbudskapet och det etiska perspektivet är några saker jag tänker på. MARIA LUNDSTRÖM VÄRLDENS FEST är ett gemensamt riksmöte för hela Svenska kyrkan med fokus på de internationella frågorna. Dagarna är ett samarrangemang mellan Lunds stift, Svenska kyrkans nationella nivå och församlingar i Malmö. Nästa vecka öppnar anmälningsportalen på Världens fests hemsida www.svenskakyrkan.se/ varldensfest Jan Eliasson är bland annat ordförande i Water Aid, en organisation som verkar för att miljoner människor ska få tillgång till rent vatten och sanitet. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Hur ser du på kyrkornas roll? – Det är viktigt att kyrkan gör

  Sid 2 - TORSDAG 16 FEBRUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 7 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.