Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 5 2012

24 TORSDAG 2 FEBRUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 EFTERTANKE KYNDELSEMÄSSODAGEN Uppenbarelsens ljus JULEN, INKARNATIONSFESTEN, Trettonde-Epifania och så Kyndelsmässa. Alla högtiderna säger samma sak, vrider runt samma tema: Gud föddes inte bara in i vår värld en gång. Gud föds ständigt in i vår verklighet, den enda vi har att tillgå. Uppenbarelse pågår när Guds härlighet blir synlig för människor och omskapar och nyskapar i våra ständiga val av väg framåt. ”Guds härlighet oss styrka ger och glädje och uthållighet!” (Sv ps 332). Ordet genomskåda har funnits i mitt medvetande ett tag inför den här eftertanken. Rent omedelbart är kanske känslan kring ordet inte främst positiv. Att bli genomskådad är att bli avslöjad, att något vi vill dölja kommer fram i ljuset. Men då handlar det väl oftast om att vi döljer vårt verkliga jag bakom en fasad fast vi egentligen inte vill. Vi vill innerst inne bli sedda just sådana som vi är men kanske inte vågar framträda som. Vi längtar efter den fria atmosfär där ingen passar på och utnyttjar vår svaghet för att stärka sin egen vacklande självkänsla. Jag vågar tro att de allra flesta (alla?) av oss längtar efter att bli sedda och älskade för vår egen skull, inte för den yta vi visar upp eller de prestationer vi levererar på åsiktsmarknader och konkurrensutsatta spelplaner. Det borde finnas ett nådens sammanhang där vi alla är medvetna om vår gemensamma erfarenhet av svaghet och sårbarhet och där vi gläds åt den trygghet som kommer ur den erfarenheten. Var finns det? Var borde det finnas? JAG BEHÖVER INTE gå runt och vänta på att någon annan ska se mig REDAKTÖR: SVANTE FREGERT svante.fregert@kyrkanstidning.se TEL: 010-199 34 58 FAX: 08-644 76 86 Barnet som världens frälsare? Symeon i templet i Kyndelsmässodagens mönsterberättelse genomskådar. Han ser igenom inte bara vardaglighetens och alldaglighetens slöja. Många föräldrar bar ständigt sina barn till templet för att offra. Han genomskådade också den kulturella och religiösa slöja som sa att barn inte betyder något, att ett barn inte kan göra skillnad. Han såg, något blev synligt för honom. Något blev uppenbart, uppenbarades. Det inte bara hände. Symeon hade utsatt sig för Andens påverkan under lång tid, kanske hela livet. Han anade att ett genombrott var möjligt och levde i öppen väntan. Därför såg han Gud i barnet som bars av föräldrarna, och lovsången fyllde honom. Nu behövde han inte vänta längre. Nu hade han genomskådat tillvaron, sett mönstret, och blivit fri. Ljuset omslöt honom. BARNET SOM världens frälsare? Tänk om Jesusbarnet kunde lära oss, väcka oss att se tillvaron på Guds vis. Makt och styrka kommer inte uppifrån, inte ens från en Gud ”där uppe”. Meningen med livet är inte att bli störst och starkast. Barnet öppnar vägen till Guds fred och framtid. Om vi genomskådar alla slöjor och schabloner som med hjälp av enorma resurser ständigt försöker få oss att blunda, se bort eller bara se ytligt, då blir våra liv annorlunda och vår värld kan återhämta sig i det nyskapande ljus som släppts fritt. Och vi? Vi finner att vi under resans gång blir alltmera genomskådade av den blick som älskar oss villkorslöst, just det som är vår allra djupaste längtan. ’’ Genomskådandets blick blir en kärlekens blick och jag växer i och ur min sårbarhet. VÅRA ANDRA SKRIBENTER är Caroline Krook, Owe Wikström, Camilla Lif, Antje Jackelén, Cristina Grenholm, Fredrik Modéus, Karin Långström Vinge och Mikael Mogren. som jag verkligen är så att jag också vågar framträda som den jag är. Jag kan själv ta initiativet i de sammanhang där jag befinner mig, gnugga ögonen och putsa glasögonen, och försöka genomskåda med kärlek den andres innersida och djup. Vi är nog många som har erfarenhet av hur ömsesidighet fungerar i dessa fall. Där jag vågar öppna mig där möter jag människor som öppnar sig. Genomskådandets blick blir en kärlekens blick och jag växer i och ur min sårbarhet. KG HAMMAR ärkebiskop emeritus ❚ NÄSTA VECKA: ❚ TEXTER, FÖRSTA ÅRGÅNGEN GT Första Samuelsboken 1:21-28, Första Johannesbrevet 1:5-7, Lukas 2:22-40 Psaltarpsalm 138, liturgisk färg vit/blå Owe Wikström. NYHETER REPORTAGE KRÖNIKOR RECENSIONER DEBATT LEDARE KULTUR & TEOLOGI FAMILJESIDOR KORSORD LANDET RUNT 65 kr/ månad autogiro Sänd Kyrkans Tidning med följande betalningsperiod: I 6 månader för 450:(23 utgåvor) Porto betalt I 12 månader för 795:(46 utgåvor) I Helår 65 kr/månad autogiro (46 utgåvor) I Provpren 3 mån 225:(Ord. pris 235:-) Var god texta! Namn Adress __________________________________________________ __________________________________________________ Postadress __________________________________________________ Telefon __________________________________________________ Debiteringsadress om annan än ovan: Namn Adress __________________________________________________ __________________________________________________ Kyrkans Tidning Svarspost Kundnummer 160048400 110 22 Stockholm Postadress __________________________________________________ Telefon __________________________________________________ Du kan också faxa på 08-644 56 04 eller e-posta: pren@berlingpress.se OBS! Sänd inga pengar utan avvakta inbetalningskort.

  Sid 2 - NUMMER 5 KYRKANS TIDNING TORSDAG 2 FEBRUARI 2012 25 Familjeannonser Beställ på tel  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.