Sidan 3 i Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012

TORSDAG 2 FEBRUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 VÄSTERÅS STIFT Västra kyrkogatan 9, 722 15 Västerås Mobil: 070-520 03 85 pelle.soderback@svenskakyrkan.se Ord som tar gestalt. I november 1999 ordnade stiftet en bibelrelease i Kupolens köpcenter. Två biskopar sålde och signerade biblar. Tretton år senare finns präster och diakoner i samma köpcenter för samtal och möten. En fin bild av Johannesevangeliets ord om att ”ordet blev människa”. PELLE SÖDERBÄCK, STIFTSREDAKTÖR En kyrkbänk i Kupolen Gloucesters domkyrkas ungdomskör. Gloucesterkör sjunger på lördag VÄSTERÅS Nu till helgen, den 3–5 februari, gästas domkyrkan av Gloucesters domkyrkas ungdomskör. Förra gången kören besökte Sverige och Västerås var år 2007 och nu är det alltså dags igen. Kören sjunger vid en engelsk evensong i domkyrkan på lördagskvällen och medverkar även i högmässan på söndag. Besöket från Gloucester är en del av det utbyte som finns mellan Västerås domkyrka och katedralen i vårt engelska vänstift. En engelsk musikhelg i domkyrkan i Västerås väntar. Vid lördagens orgelmusik i Domkyrkan spelar körledaren och organisten Ashley Grote. Mellan 12 000 – 15 000 besökare om dagen. Så ser det ut i köpcentret Kupolen i Borlänge. Sedan strax före jul finns också kyrkan här. Tre dagar i veckan finns en präst eller diakon på plats för att möta besökare och anställda. Den synliga bilden för kyrkans närvaro är en vit kyrkbänk strax innanför entrén. – Vi är inte bara ett shoppingcenter utan också en social gemenskap, säger Anna Timander som är centrumchef på Kupolen. Vi vill skapa en mötesplats hela vägen ut och ta ett socialt ansvar. TANKEN på en kyrklig närvaro i Praktik i Moçambique STIFTET Hösten 2012 tar Libombostiftet i Moçambique emot två praktikanter från Västerås stift. Deltagarna ska vara på väg in i tjänst i Svenska kyrkan, helst som diakon eller pedagog. Vistelsen i Libombostiftet är fyra månader lång, men i praktikprogrammet inkluderas även för- och efterarbete. Den som vill veta mer kan kontakta Lisa Fröberg, internationell handläggare i Västerås stift. Kupolen har funnits några år, berättar Ann-Gerd Jansson som är kyrkoherde i Borlänge. – Så kom ett initiativ från EFS missionsförening som ville starta ett projekt i Kupolen. Också Kupolens ledning var mycket positiv så nu är vi här. Vi drog igång strax före jul och har fått många positiva reaktioner. – Närvaron på Kupolen stämmer väl in med profilen för Svenska kyrkan i Borlänge. Vi vill vara en kyrka mitt i livet, vänd mot framtiden. Det stämmer också med kyrkoordningens vistelsebegrepp. Många Kupolenbesökare kommer från andra församlingar och vi har ett lokalt ansvar. DEN KONKRETA närvaron är som P-O Byrskog, Tina Gregori Eriksson, Ann-Gerd Jansson, Anna Timander och Mattias Rådbo gläds åt kyrkans närvaro i Kupolen. Strax innanför entre 1 står kyrkbänken. FOTO: PELLE SÖDERBÄCK rörd över att ha fått parkeringsböter, barn var trötta på att julhandla, andra upplevde ensamhet. MATTIAS RÅDBO, en av prästerna Många som skulle vilja ha en kontakt drar sig för att höra av sig till kyrkan. – Här är tröskeln lägre. Man vågar ta det sista steget. Vi är lite av kyrkan mitt i byn. MEN KYRKAN på Kupolen handlar tillgänglig. Och den vita kyrkbänken blir också en symbol för tillgängligheten. NU VÄXER Kupolenkyrkan vidare. Intill kyrkbänken ska ett öppet rum byggas och möbleras med ”hemkänsla”. Ett rum där man, utan att stänga om sig, kan gå lite åt sidan. – Det är viktigt att rummet signalerar öppenhet, säger P-O Byrskog. Där skulle vi också kunna ställa en böneskål. Människor kan lämna sina förbönsämnen och veta att någon ber för dem. mest synlig i form av en vit bänk strax innanför en av entréerna. Här kan den som vill ha ett samtal med en präst eller diakon slå sig ner. Och gensvaret är stort. – Jag var här dagen före julafton, säger diakonen Tina Gregori Eriksson. Det var helt fullt med folk i alla åldrar. Och med alla typer av frågor. Någon var upp- på Kupolen, instämmer. – Bänken handlar mycket om det sociala, ”jag sätter mig här en stund och pratar, sen orkar jag vidare i livet”. Jag möter i mitt yrke många människor. Här i Kupolen har jag ofta nytta av att vi setts tidigare. Det kan handla om begravningar jag haft, om sorgearbetet, hur tiden efteråt fungerat. P-O Byrskog, som är EFS-präst, talar om de låga trösklarna. inte bara om besökare. Kupolen är också en stor arbetsplats med omkring 800 anställda. – Om man har stora personalgrupper så händer mycket, konstaterar Anna Timander. Jag varken ska eller kan hantera allt detta. Genom att mingla runt bland besökare och anställda kan man från kyrkan visa att man är PELLE SÖDERBÄCK Internationella volontärer STIFTSGÅRDEN Nu har dom landat och kommit till Stiftsgården i Rättvik; Martha Mushi från Tanzania och Enoque Sitoe från Moçambique. Under våren kommer Marta och Enoque att vara internationella volontärer på gården. Förutom att finnas med i Stiftsgårdens verksamhet kommer de gärna, i mån av tid, ut i församlingar i stiftet för att medverka vid allt från konfirmandsamlingar till pensionärsträffar. Martha är till vardags körledare och musiker, Enoque är ungdomsledare. Intresserade församlingar kan kontakta Anneli Rosén på Stiftsgården. Ett solidariskt altarbord – Det är min uppfattning att det finns en positiv påverkanskraft i vårt vardagsarbete. Det gör skillnad om husmödrar och vaktmästare till exempel arrangerar vackra buketter med blommor, gräs och kvistar som är plockade lokalt. Det skriver biskop Thomas Söderberg i ett brev till stiftets kyrkoherdar. Anledningen till brevet är Boken Ett solidariskt altarbord har sänts till församlingar i Västerås stift. boken Ett solidariskt altarbord som sänts ut till alla församlingar. Svenska kyrkan är en av landets största konsumenter av snittblommor och ofta köps de utan större tanke på varifrån de kommer eller hur de odlats fram. MÅNGA BLOMMOR är importerade från Afrika eller Latinamerika med långa och energikrävande transporter. Ofta har man använt bekämpningsmedel, det förekommer att barn arbetar på blomsterplantagerna. Boken Ett solidariskt alterbord pekar framförallt på alternati- ven; Fairtrade-märkta blommor, egenodlade växter i församlingshemmets rabatter eller att helt enkelt ha öppna ögon för den växtlighet som finns omkring oss årets runt. Grova kvistar från ett äppelträd under fastan, sälgkvistarna vid Palmsöndagen eller en sommarbukett med slån, röd rudbeckia, tagetes, nypon och vildvin. DEN SOM BEHÖVER fler exemplar av Ett solidariskt altarbord kan kontakta Mikael Mogren på stiftskansliet.

Sid 2 - TORSDAG 2 FEBRUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box   Sid 4 - TORSDAG 2 FERBRUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 VÄXJÖ STIFT Box 527, 351 06 Växjö,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.