Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012

TORSDAG 2 FEBRUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173, 532 23 Skara Tel: 0511-262 08 Fax: 0511-262 70 catharina.sundqvist@svenskakyrkan.se Spännande projekt. Går planerna för Örslösa kyrka igenom blir det ett pilotprojekt. Kyrkan genomgår en tämligen ”total make-over” och kan bli ett intressant studieobjekt för andra församlingar. CATHARINA SUNDQVIST, STIFTSREDAKTÖR Nej till ombyggnad av Gällstads kyrka GÄLLSTAD Länsstyrelsen säger nej till förslaget att bygga om Gällstads och Södra Säms kyrka. Det handlade om att flytta in församlingshem, arbetsplatser och mötesrum till kyrkobyggnaden. Motiveringen till avslaget är bland annat att det för några år sedan genomfördes omfattande konserveringsarbeten i kyrkan som till stor del finansierades med kyrkoantikvarisk ersättning. Till Ulricehamns Tidning säger kyrkorådets ordförande Lars-Erik Josefson att kyrkorådet får förhålla sig till beslutet, träffas och analysera detsamma och se om det ska överklagas, i så fall troligen med ett reviderat förslag på ombyggnad. Total make-over Örslösa församling hoppas få göra om kyrkan rejält. Bänkarna ska bort. Går allt som församlingen i Örslösa vill ser kyrkan från 1800-talet helt annorlunda ut om ett par år. Församlingen har sökt kyrkoantikvariskt bidrag för att få göra om Örslösa kyrka rejält. Orsaken är både praktisk och ekonomisk. I församlingen med omkring 2 200 kyrkotillhöriga finns elva kyrkor och fem församlingshem. Verksamheten, utöver gudstjänster, är däremot förlagd till två orter, Örslösa och Tun. Flera av kyrkorna slås igen vintertid, allt för att spara pengar. Till det kommer att församlingshemmet i Örslösa sålts eftersom det var i dåligt skick och skulle behöva rustas upp för miljoner. Därför är förväntningarna på bidrag till omgörning av kyrkan stora. – MED HJÄLP AV en arkitekt har vi Lämnar orgeln efter 44 år RÅNGEDALA Efter 44 år i Rångedala kyrka lämnar kantorn Jörgen Sandblom sin orgel. Till Borås Tidning säger han att han trivts och haft stora möjligheter att utveckla musiken i kyrkan och att själv utvecklas. Även om han gärna vikarier som kantor och kören Occapella som Jörgen Sandblom leder kommer att få mer tid så blir livet annorlunda. Han tror att han kommer att sakna det kontinuerliga arbetet och mötena med körerna och församlingsmedlemmarna. En konventionell 1800-talskyrka i Örslösa kan bli ett pilotprojekt vad gäller förnyelse. Tanken är att bänkarna ska bort, utrymmen byggas till och kyrkan tjäna som både gudstjänstlokal och församlingshem. Linda Kihlén, Ingvar Ivarsson, Erica Hellström och Mikael Blom hoppas att planerna går i lås. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST Bröllopsmässa i Skara domkyrka SKARA Lördagen den 11 februari anordnas bröllopsmässa i Skara domkyrka. – Det är viktigt att slå ett slag för bröllopet, säger prästen Per Larsson till Skaratidningen. De som kommer till mässan kommer att få veta mer om äktenskapet och vigselgudstjänsten och olika sorters musik. På plats finns också ett 15tal utställare som florister och försäljare av högtidskläder. Först var Per Larsson tveksam till att kyrkan skulle ställa upp i ett kommersiellt sammanhang men kom sedan fram till att det är viktigt att slå ett slag för bröllopet. Han framhåller i tidningen att det inte behöver kosta en massa pengar utan kan göras enkelt och stämningsfullt. tagit fram ritningar som visar en kyrka utan bänkar. Istället använder vi stolar efter behov, berättar kyrkoherden Mikael Blom. Vidare vill församlingen flytta sakristian bakom altaruppsatsen, som i sin tur flyttas fram, och på så sätt frigöra utrymme för olika verksamheter längst bak i kyrkan. Bland annat ska barnverksamheten få plats där. I en tillbyggnad planeras pentry, toalett och dylikt. – Tanken är att det ska finnas flyttbara väggar som vi kan gränsa av olika delar av kyrkan med efter behov, säger kantorn och församlingsassistenten Erika Hellström. INGVAR IVARSSON, som är ordfö- rande i fastighetsutskottet, var först skeptisk till att förändringen skulle bli så stor. Men i dag tycker han idén är häftig. – Vi behöver göra något radikalt, dels för att anpassa kyrkan till vår verksamhet och dels för att spara pengar, säger han. Nu hoppas församlingen på ett stort bidrag. Eftersom den planerade omgörningen är så stor, om den går igenom, kan det räknas som ett pilotprojekt inom Svenska kyrkan. Kostnaden är beräknad till 6,7 miljoner kronor, säger Mikael Blom. Pengar till projekteringen har de fått via stiftet. VAD TYCKER DÅ församlingsborna ’’ Vi behöver göra något radikalt, dels för att anpassa kyrkan till vår verksamhet och dels för att spara pengar. om detta? Helt okej verkar det som. – Vi har faktiskt inte hört några negativa reaktioner. Och vi som är mer inblandade i projektet känner verkligen entusiasm. Hoppas allt går i lås, säger musi- kern Linda Kihlén. Hur det blir med den saken står klart till hösten. Då tas beslut om kyrkoantikvarisk ersättning. Även länsstyrelsen ska säga ja till idéerna, helt eller delvis. Församlingen hoppas helt. CATHARINA SUNDQVIST Nytt dataprogram för inventarier Nu finns ett nytt dataprogram där församlingarna kan registrera sina inventarier. Det är speciellt framtaget för att hantera kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier, men även övriga inventarier kan föras in i registret. – Många församlingar har hört av sig och frågat om det finns något bra program för det här ändamålet. Det är roligt att vi nu kan svara ja på den frågan, säger Sara Strindevall som arbetar med kyrkoantikvariska frågor på stiftskansliet. I dag förs inventarieförteckningarna på olika sätt. Manuellt, i standardprogrammen word eller excel eller i något mer speci– Det är användarvänligt och självinstruerande, även om det kommer att finnas utbildningsmaterial att tillgå. De som använder det behöver inte vara dataexperter, framhåller Sara Strindevall. SACER, SOM PROGRAMMET heter, är en vidareutveckling av det program för inventarieförteckningar som Västerås stift skapat. Det ska underlätta församlingarnas arbete med inventarieförteckningarna och den regelbundna kontrollen av inventarierna under förvisitationerna. Mullsjö-Sandhems församling är först ut med att använda det. Inventarier i Bjurbäcks kyrka har lagts in i programmet. Nu finns ett nytt dataprogram för att hantera kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier. Sara Strindevall på stiftet tycker det är både funktionellt och användarvänligt. fikt registreringsprogram. Inget fungerar optimalt. Det nya programmet kommer att finnas tillgängligt i GIP, den gemensamma it-plattformen och är kostnadsfritt för användarna. CATHARINA SUNDQVIST

Sid 1 - TORSDAG 2 FEBRUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box   Sid 3 - TORSDAG 2 FEBRUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 VÄSTERÅS STIFT Västra kyrkogatan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.