Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012

TORSDAG 2 FEBRUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Nya prioriteringar. Tiggare har blivit ett återkommande inslag i gatubilden och vi tvingas vänja oss vid att alla inte har någonstans att bo. Samtidigt kan de flesta se hur vår materiella standard varje år höjs – för några väldigt mycket. Vart tog det samhälle vägen som var världsberömt för att hellre måna om sina svaga än att skapa rikedom för få. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Videoutställning på biblioteket TIERP Maria L Hallengren från Fagerviken vill beröra människor med musik och bild, skriver Upsala Nya Tidning. I vår ställer hon ut sina bilder och på lördag invigs en videoutställning på Tierps bibliotek som hon skapat tillsammans med dansaren och musikern Ida Long. Just nu jobbar Maria L Hallengren deltid som kyrkomusiker i Hållnäs-Österlövsta församling. Förutom jobbet i kyrkan har hon många andra projekt på gång. Fotograferandet tar stor del av hennes tid och i vår ställer hon för första gången ut sina bilder under Konst på väg. På tal om teologi Cristina Grenholm betonar allas delaktighet Alla bär på sina berättelser och upplevelser. I samtalet kan vi hjälpa varandra att upptäcka sanningar om livet och ana det vi kallar Gud. – Om vi tror att Gud vill nå varje människa och är beredd att tala till dem måste det vara viktigt att vi lyssnar på varandra. Cristina Grenholm är kyrkosekreterare och chef för sekretariatet för teologi och ekumenik på Kyrkokansliet i Uppsala. Ibland kallas hon för Svenska kyrkans chefsteolog men hon vill hellre betona allas speciella bidrag till teologin. – Vi har det från Martin Luther som betonar det allmänna prästadömet där vi alla har ett ansvar för evangeliet och eftersom det inte alltid finns en professionell teolog närvarande får vi hjälpa varandra i samtalet. Cristina Grenholm återkommer till samtalet och hon är full av berättelser från samtal hon själv har varit inblandad i och där hon har fått ge och ta. Hon betonar hur viktigt det är att vara öppen och att inte vara rädd för överraskningen. – Vi får överraskas av det som händer där och då. Gud visar sig i sprickorna, det är där ljuset kan komma ut och det är ingen slump att Bibeln talar om de spruckna lerkärlen som plats för skatten. Insikterna sker i möten och det är svårt att veta vem som lär sig mest. VI TALAR OM berättelserna om Unik möjlighet för ungdomar STIFTET I samarbete med SIDA erbjuder Uppsala stift två ungdomar att under hösten vara i den lutherska kyrkan i Zimbabwe. Det blir fyra månader i Masase på den Zimbabwiska landsbygden. Till det kommer utbildning på hemmaplan före avresan. Mer information på Uppsala stifts hemsida, www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/zimbabwe Ny församling tog emot kyrkoherde ALFTA Vid en festgudstjänst i Alfta kyrka välkomnandes kyrkoherde Matts Sandström i den nya församlingen Alfta Ovanåker, skriver församlingen i ett pressmeddelande. Församlingen är ny sedan årsskiftet medan kyrkoherden snarast kan beskrivas som nygammal. Matts Sandström är sedan tidigare kyrkoherde i Ovanåkers församling som nu ingår i den nya och större enheten. Han togs emot av biskop Ragnar Persenius och till festen bidrog Alfta spelmanslag samt kyrkokörerna från Alfta och Ovanåker. Cristina Grenholm är uppfylld av en dopfestival och vänder nu blicken mot den stundande Teologifestivalen. FOTO: MAGNUS ARONSSON FOTO: OLLE OLPERS Jesus och alla de samtal han är inblandad i. Ofta återges de kortfattat och vi får själva försöka lyssna in tonfallen. Trots den traditionella bilden av Jesus som vet allt går det att ana hur även han överraskas av dem han möter och ibland tvingas han rent av att tänka om. Kvinnan vid brunnen utmanar Jesus och den rådande ordningen då hon ifrågasätter varför hon ska ge honom vatten. En annan kvinna tvingar Jesus att tänka om när det gäller att låta Guds nåd komma till andra än den egna gruppen eller det egna folket. – I den berättelsen ser vi faktiskt hur Jesus ändrar sig. För att uppmuntra samtalet är det en stor hjälp med sammanhang som ger utrymme för möten och Cristina Grenholm lever just nu mellan två festivaler som båda betonar vars och ens bidrag. – Jag tycker att det var fantastiskt att höra berättelserna på Stockholms dopfestival. Var och ’’ Gud visar sig i sprickorna, det är där ljuset kan komma ut och det är ingen slump att Bibeln talar om de spruckna lerkärlen som plats för skatten. en fick dela med sig av sin berättelse och fast det var helt olika upplevelser upptäckte vi att vi alla hade en relation till vårt dop. SNART ÄR DET DAGS för Teologifes- tivalen och Cristina Grenholm ser fram emot nya möten och nya överraskningar. – Det är lite speciellt med de här riggade tillfällena och vi ser verkligen fram emot att träffa och lyssna till den ena eller andra intressanta människan. Och ändå är jag rätt säker på att alla som deltar kommer att göra alldeles oväntade upplevelser och erfarenheter och det som betyder allra mest kanske är något vi inte alls tänkt. Det händer något i varje möte och för oss gäller det att vara öppen. Inte minst för oss som tror att Gud finns i och talar till alla människor. Då ska vi naturligtvis ha våra sinnen öppna och lyssna till varandra. – Ta det här med nåden, det kommer vi aldrig att fatta, fortsätter Cristina Grenholm. Hon kommer in på ett begrepp som är så centralt i den kristna tron och samtidigt ett begrepp som kan kännas främmande i den tid vi lever i. Där vi från tidiga år måste göra val som blir helt avgörande för vår framtid och där det hela tiden ställs krav på oss, att visa att vi duger och räcker till. På samma sätt får det vi köper en betydelse och blir markörer för vilka vi är. Det kan gälla allt från kläder till mobiltelefon och när vi avstår blir det också en markering. Då blir nåden ett motgift när den säger att vi djupast är älskade för vår egen skull och oberoende av allt det vi gör och äger. – Det går inte att säga till sig själv. Det är något vi måste be- ’’ Jag är rätt säker på att alla som deltar kommer att göra alldeles oväntade upplevelser och erfarenheter och det som betyder allra mest kanske är något vi inte alls tänkt. rätta för varandra och då måste vi mötas och prata. Annars kan ingen säga det här om nåden. ALLA ÄR TEOLOGER och samtidigt ska vi ta vara på den kunskap som finns hos specialisterna. Liksom vi ska ta var på de gemensamma berättelserna och vår tradition. – Det är en oerhörd styrka att höra till ett sammanhang, inte minst i vår tid som är så starkt individualistiskt präglad. Där är tillhörigheten en tillgång och det pågående samtalet om Gud en hörnsten i detta bygge. MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 2 FEBRUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.