Sidan 2 i Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012

TORSDAG 26 JANUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 4 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Igenkänning. I dagarna möter vi en storhet som länge varit en självklarhet och en viktig del i byggandet av det samhälle vi känner. Som nu måste ställa frågan hur de ska vara angelägna i en helt ny tid utan att för den skull svika sina ideal och kärnan i det som de tror på. Det är inte utan att jag känner igen mig. Det hade kunnat gälla ett samtal om Svenska kyrkan. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Givande diskussion om kyrkorenovering Tierps Söderfors församling hade i veckan ett möte mellan församlingsbor och kyrkoantikvarisk expertis för att den förestående renoveringen av Söderfors kyrka. Ljuset i kyrkan tillsammans med de varma färgerna och den goda akustiken uppskattas av söderforsarna och det vill man bevara. Den stora före detta altartavlan på norra väggen är en viktig del av kyrkan tyckte man, men korset som står på altaret ska stå kvar där. Överst på önskelistan för förändringar är en handikapptoalett längst ner i kyrkan liksom handikappanpassning både in i själva kyrkan och upp till koret. Staketet runt kyrkogården diskuterades också och det anses vara en viktig del av kyrkomiljön i Söderfors, även om många anser att det är farliga spetsar på det. KYRKORÅDET KOMMER nu att Gränslös kommunikation Kontraktssamverkan för en gemensam uppgift Anställda i församlingarna i Örbyhus kontrakt samlas tillsammans med kyrkorådsordförandena till en heldag om kommunikation. Det blir diskussioner om allt från affischer till Twitter och samtal om hur vi bäst ska möta medlemmarna. På skärmar sitter affischer uppsatta som en del av förmiddagens arbete. Deltagarna har fått göra inbjudan till gudstjänst eller barnverksamhet med uppgiften att tänka in målgruppens behov. – Det är många som har uttryckt att det är en svår uppgift, säger Annelie Larsson som är projektledare för projektet Gränslös kommunikation, en samverkan mellan alla församlingar i Örbyhus kontrakt. Under ett och ett halvt år arbetar hon med målet att tillsammans finna samverkansformer för att utöka, stärka och effektivisera kommunikationen med alla församlingsbor. EFTER LUNCH flyttas fokus till in- Diskussionerna rörde allt från en gemensam syn på församlingen till hur vi kan använda Facebook. FOTO: MATS LAGERGREN med beaktande av dessa och alla andra framförda synpunkter starta projekteringen av kyrkorenoveringen som framförallt behövs för att byta ut de uttjänta värme- och elsystemen. Men vad tycker de unga om kyrkan och dess värden? Det vet vi inte för de var inte närvarande. Planer finns dock på att inbjuda konfirmander och föräldrar till barnen som deltar i Kyrkans barntimmar till en liknande diskussion. KYRKOINGENJÖR Björn Björck, ternet och då särskilt sociala medier. Anneli Larsson hänvisar till en undersökning som visar hur människor i dag i allt högre grad söker information på nätet och förväntar att information kommer direkt i telefonen via sms. Deltagarna får även ta del av en finsk prästs berättelse, en präst som är vigd till tjänst på internet. Det är ett perspektiv som utmanar det välkända och väcker frågor om kvalitet i mötet och hur vi kan värna människors integritet. – Facebook skulle absolut kunna vara en tillgång i volontärverksamheten, säger en av deltagarna och lyfter även fram Skype som en möjlighet i ett geografiskt utsträckt kontrakt. – Det kan vara bra att ha två skilda profiler på sin Facebook, säger en annan av deltagarna. Detta för att kunna välja graden av hur privat man vill vara. ANNELIE LARSSON presenterar några slutsatser som hittills har kommit fram under projektet. – Vi behöver diskutera fram en gemensam syn på vad det är att vara en församling i Svenska kyrkan i Norduppland, säger hon och pekar på värdet av ett gemensamt uttryck. Det skulle kunna ske i gemensamma annonser och samarbete kring hemsidan. HON JÄMFÖR med Ikea där vi redan på parkeringen vet vi kan förvänta oss. – Hur är det med det när någon parkerar utanför en kyrka, frågar hon och pekar samtidigt på att det inte handlar om att ta bort lokala engagemanget. – Att stärka varumärket är inte att ta bort den lilla enheten. Det är tvärtom det som skapar trygghet på det lokala planet. Projektet handlar om kommunikation men det öppnar för samverkan på fler områden. – Det är ett bieffektmål, säger Annelie Larsson och hoppas på en framtid där församlingarna bättre kan ta vara på sin speciella kompetens. – Någon av församlingarna är väldigt bra på barnverksamhet, någon har vana att arrangera stora konserter och då kan vi ta vara på det. I stället för att alla ska göra lite av allt. MATS LAGERGREN Uppsala stift, kulturarvssamordnare Henrik Lindblad, kyrkokansliet, byggnadsantikvarie Rickard Isaksson, kyrkokansliet och byggnadsantikvarie Martin Åhrén, Upplandsmuseet, samverkade tillsammans med fyrtiotalet församlingsbor i en mycket givande diskussion. BRITT PAGARD ordförande i kyrkorådet Kraftsamling för barn och unga Under våren bjuder Uppsala stift in till kraftsamling. Vid sex olika tillfällen sätts barns och ungas verklighet i centrum med frågan hur deras roll i kyrkan ser ut. – Vi har så fina soffor i ungdomsvåningen men vad hjälper det om ingen sitter i dem, säger Jonas Persson och menar att vi kanske skulle flytta ut sofforna. Jonas Persson är en av de medverkande på vårens Kraftsamlingar. Han är nu tf kyrkoherde i Stockholm och har tidigare arbetat med ett projekt i Stockholms stift med fokus på ungdomars skor på deras egna villkor. – Den som är aktiv på hemmaplan vet var de platserna finns. Vi kan inte förvänta oss att en ung människa ska ha förtroende för sin församling om vi inte är beredda att dela deras vardagsvillkor. DET GÄLLER ÄVEN nätet där kyrkan rent teologiskt, innebär det att vi tar vara på unga människors resurser, frågar Jonas Persson. Han undrar varför det är så självklart att uppvakta 75-åringen men inte studenten. Vilken dag är störst i livet? Jonas Persson, tf kyrkoherde i Högalids församling, medverkar på vårens Kraftsamlingar. FOTO: CAROLINE HEDIN Henrik Lindblad leder ett samtal om framtiden. FOTO: BRITT PAGARD roll i församlingen. Han pekar på behovet av att möta unga männi- behöver ha en betydligt högre närvaro. – Det är märkligt att det inte har samma självklarhet som jourhavande präst, en tjänst som väldigt få unga utnyttjar. För några år sedan tog kyrkomötet ett beslut att sänka rösträttsåldern i kyrkovalet till sexton år. – Vad får det för konsekvenser – Barnombudsmannen återkommer i sina undersökningar till att vad unga saknar är vuxna som lyssnar och som tar dem på allvar. Det är precis det som en församling skulle kunna vara. I bästa fall är den det och skulle då kunna vara det mycket mer. Vi kan bli fristaden från uppfostran hemifrån och den bedömning som hela tiden sker i skolan. MATS LAGERGREN

Sid 1 - TORSDAG 25 JANUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 4 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter   Sid 3 - TORSDAG 25 JANUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 4 VÄSTERÅS STIFT Västra kyrkogatan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.