Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012

TORSDAG 19 JANUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 3 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Domprosten Canon i England SKARA STIFT Domprost Anders Alberius har varit i Wakefields stift i England och blivit installerad som så kallad Canon i deras katedral. Det betyder att han i fortsättningen kommer att ingå i katedralens så kallade Chapter. Det är ett råd som finns omkring biskopen för att ta hand om frågor som huvudsakligen rör katedralens skötsel och funktion. Önskemålet är nu att Anders Alberius ska föra in ekumeniska erfarenheter i deras sammanhang. Banden till Skara knöts efter ett ekumeniskt fördrag som undertecknades 1992. ’’ Det är skillnad på att vara kyrka i Storstockholm och i Södermöre. Det är viktigt med lyhördhet, kyrkan kan inte vara allt för alla. EMMERLY HIDLING, nyvigd präst i Växjö stift om den viktigaste frågan för kyrkan. Verksamheten i S:ta Maria är i gång UPPSALA STIFT Nu är alla verksamheter igång i multiverksamhetshuset S:ta Maria i Alsike, skriver församlingen på sin hemsida. S:ta Maria är Knivsta pastorats stora satsning i Alsike och erbjuder allt från mässa i kapellet till att äta lunch, konferera, bo på vandrarhemmet – eller låta nattgäster bo där för den som har trångt hemma. S:ta Maria har även förskola och skola, LSS-boende och 24 lägenheter. Det rymmer också en hel del församlingsaktiviteter i huset, bland annat Alphakurs under våren 2012. Kyrkan har funnits här sedan 1000talet och vill vara med i det nya samhälle som byggs upp. Mer information finns på http://sanktamariaalsike.se/ Svenska kyrkan är Sveriges största ägare av jordbruksmark och landets femte största skogsägare. Nu föreslås en radikal omorganisation av förvaltningen som kan vara på plats redan 2013. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Prästlönetillgångarna utreder ny organisation En radikal omorganisation av förvaltningen föreslås redan 2013. En gemensam markförvaltning för Sveriges alla stift. Det är målsättningen för den utredning som varit på remiss under hösten 2011. LUNDS STIFT Stora förändringar kan stå för dörren för landets prästlönetillgångar som förvaltar Svenska kyrkans jord, skog och fastigheter. Det är en utbredd uppfattning att den nuvarande förvaltningen är fragmenterad och stiftsfokuserad, något som försvårar den nödvändiga samordningen över stiftsgränserna. I ett alltmer ansträngt ekonomiskt läge är det angeläget att hitta alternativa lösningar. – För att stärka upp kompetensen har vi aktivt försökt samarbeta stiften emellan, men stiftsgränserna är svårforcerade. En gemensam förvaltning ger oss nya möjligheter och är den lösning för framtiden som jag tror på, säger Ingemar Nilsson, chef för egendomsavdelningen vid Lunds stiftskanli. ORGANISATIONSGRUPPEN (se faktaruta) har tillsammans med konsulten Björn Andersson lagt fram ett förslag till gemensam markförvaltning som kom under hösten. Här gås förutsättningar igenom för hur förvaltning av all jord och skog ska kunna hanteras. Tanken är att den nya organisationen ska vara på plats den 1 ● BAKGRUND Ny organisation 2009 tog förvaltarna i de tretton stiften initiativ till en större översyn av prästlönetillgångarna för att utveckla verksamheten inför framtiden. Fyra grupper bildades. Finansgruppen har drivit igenom en gemensam etisk policy för penningplaceringar i samtliga stift samt på nationell nivå. IT-gruppen arbetar med ett avtal för uppköp av kartor för nationell nivå, stiftskanslier och prästlönetillgångar landet runt. Vidare har det köpts upp ett gemensamt anläggningsregister som tio stift anslutit sig till. Expertgruppen, som driver skattefrågor via den gemensamma skattejuristen Henrik Bergman, har skapat ett nätverk för fastighetsjurister och satt samman en miljögrupp som arbetar med certifiering med mera. Organisationsgruppen kom med Kärleksvecka i Hedemora VÄSTERÅS STIFT En kärleksvecka satsar Hedemora och Husby på i mitten av februari. På Alla Hjärtans dag och under den efterföljande helgen finns samtliga församlingens präster och musiker redo för alla som vill gifta sig. – När man säger kyrkbröllop så tänker sig många något väldigt påkostat. Vi vill visa att en kyrklig vigsel kan vara enkel, billig och lätt att ordna precis efter parets önskemål, säger kyrkoherden i Husby Niklas Lång till Dalarnas tidningar. Även i Bjursås planeras en extra satsning med ”Drop-in”vigslar på Alla hjärtans dag. Och i slutet av förra året uttalade Domkapitlet sin glädje över det arbete som växer fram i stiftet för att ”slipa ner trösklarna inför kyrkliga handlingar. Det gäller såväl drop-in dop som drop-in vigslar”. förslag till en utvecklad förvaltningsstruktur. Tre alternativ togs fram. I det första fortsätter man som idag, men utvecklar samordningen med sådant som inköp av expertkompetens. I det andra samlas man kring en gemensam skogsförvaltning för hela Sverige. Det tredje förslaget bildas regionala totalförvaltningar där tvåtre stift går samman och bildar regioner. Det är detta förslag som nu utreds vidare. januari 2013. ELVA STIFT HAR SAGT JA till att vara med i en fortsatt utredning. En styrgrupp har bildats som i sin tur utsett en projektorganisation. Minst en tjänsteman från varje stift deltar i denna och Erik Ling från Västerås stift är projektledare. Vid ett möte i december 2011 godkände styrgruppen en projektplan. Nu ska alla detaljer granskas och sammanställas inför stiftsfullmäktiges sammanträden våren 2012. Sommaren 2012 bör ett slutligt ställningstagande vara klart. FÖRVALTNINGEN SKA enligt förslaget kvar hos stiften som också ska fortsätta att förvalta de fonder som hör till prästlönetillgångarna. Förvaltningen köps in gemensamt och stiften och stiftsfullmäktige driver fortfarande frågorna. Styrningen sker som idag i egendomsnämnder eller, i förekommande fall, i egendomsutskott. Verkställande av beslut sker dock i den regionala totalförvaltningen. JÄMFÖRT MED DE tretton olika förvaltningar som finns idag, skulle samgåendet leda till att Svenska kyrkan blir en starkare aktör på marknaden när det gäller försäljning och inköp. En hög kompetensnivå, ökad samordning och lönsamhet, minskade kostnader, bättre beredskap att möta de ekonomiskt kärvare tiderna samt en effektivare förvaltning är andra fördelar. Omställningen leder för- stås till utgifter av engångskaraktär, men besparingar uppnås genom bland annat likriktade administrativa system och troligtvis även lägre lokalkostnader. VAD KOMMER DETTA att innebära för den personal som idag är anställd på egendomsförvaltningar? Det är sannolikt att de flesta kommer att ha kvar sina jobb. I hela landet räknar man på sikt med att tolv helårsanställdas tjänster bortrationaliseras. – För närvarande ser vi över vad Lunds stifts prästlönetillgångar ska lägga över i den gemensamma markförvaltningen. Ett preliminärt beslut om detta fattas nu under januari månad av egendomsnämnden och av stiftsstyrelsen, berättar Ingemar Nilsson. verka i fyra regioner. Lunds stift föreslås tillsammans med Växjö, Linköping och Visby stift att bilda Region Syd. Övriga stift delas in i Region Väst, Öst och Nord. Ägandet av marken ska ligga MARIA LUNDSTRÖM

  Sid 2 - TORSDAG19 JANUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 3 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.