Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012

TORSDAG 12 JANUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 2 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Höstens program på Breidagård UPPSALA STIFT Nu är programmet klart för höstens retreater och andrum på stiftsgården Breidagård. Retreat är gemenskap i tystnad, tyst meditation, andakter, mässa och möjlighet till enskilt samtal/själavård och arrangeras 20-21 augusti, 15-17 oktober, 8-11 november, 7- 9 december och 12- 14 december. Till retreaten 7-9 december välkomnas i första hand du som inte varit på Breidagård tidigare. Andrum med gemenskap i samtal kring ett tema, skapande, andakter, mässa och möjlighet till enskilt samtal/själavård blir det 13-15 november och 12-14 december. Samtliga retreater och andrum leds av Leif Cederlöf och Eva-Stina Sjöberg. Anmälan helst via epost breidagard@svenskakyrkan.se eller telefon 018-36 30 29. ’’ Nu ska nya År 2015 kommer en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkans gudstjänster. Det betyder att redan under våren startar ett arbete i stift och församlingar kring gudstjänstfrågor. Varför en ny handbok. Den förra är bara 25 år gammal? Svenska kyrkan – connecting people, Västerås domkyrka – nu är det dags för söndagsmys och Västerås stift – om Gud själv får välja? PELLE SÖDERBÄCK gör reklam för Västerås nya stiftssida i Kyrkans Tidning gudstjänster skapas VÄSTERÅS STIFT Målet är att få fram gudstjänster som präglas av delaktighet, större musikalisk bredd och ett inklusivt språk. Ansvarig för handboksarbetet i Västerås stift är Mikael Mogren, ny stiftsadjunkt för gudstjänstfrågor. Han hoppas på en process där många av stiftets församlingar vill vara försöksförsamlingar. Morgonandakter om till tro VÄXJÖ STIFT Cristina Virdung, präst i Tofteryds pastorat, håller i Sveriges Radio P1:s morgonandakter nästa vecka. Tidigt på morgonen, klockan kvart i sex, från måndag till fredag kommer hon att tala utifrån vart och ett av de fem olika fokusområdena i Växjö stifts koncept till tro. För den som inte är så morgonpigg går andakterna att lyssna på i efterhand via Sveriges Radios hemsida. – Det har hänt mycket sedan mitten av 80-talet i språk, kyrka och samhälle. När den nuvarande handboken jobbades fram hade man till exempel inte blick för det inklusiva språket. Den nya handboken kommer också att ha en större musikalisk bredd. En sång som Per Harlings ”Helig”, som sjungs i så många gudstjänster, kommer nu att få en plats i handboken. Är det viktigt med gudstjänster? Ett brett och engagerat gudstjänstarbete i hela stiftet hoppas Mikael Mogren på. Om ett par år finns en ny kyrkohandbok. FOTO: PELLE SÖDERBÄCK söndagen, den dag då vi firar en alldeles speciell fest. Finns det en risk att söndagsgudstjänsten blir en fråga mest för präster och musiker? världen ska leva. Hur ser tidsplanen ut för handboksarbetet? Herdabrevet nu på engelska VÄXJÖ STIFT Biskop JanOlof Johanssons herdabrev Glädje för hela folket finns nu på engelska. Michael Nunn i vänstiftet Oxford har gjort översättningen. Joy for all people!, som herdabrevet heter på engelska, kommer inte att tryckas men finns att läsa i pdf-format på Växjö stifts webbplats, www.svenskakyrkan.se/vaxjostift. – Det är en central verksamhet, den bryter det löpband vi springer på i veckorna. Gudstjänsten fredar också en zon där annat är viktigt än att producera och konsumera. Ytterst är ju hela livet en gudstjänst och om man firar gudstjänst på en vardag som i tid passar människor så är det jättebra. Samtidigt behöver vi – Javisst finns risken. Samtidigt vet vi alla att en gudstjänst inte fungerar om inte vaktmästaren finns där. Gudstjänsten är inte en föreställning som präster och musiker genomför. Det är Guds folk i hela bygden som kommer samman. Gudstjänsten finns inte för att ge en stunds underhållning utan den finns för att – I juni kommer förslaget i färdig text. Från 1 advent startar ett försöksår fram till Domsöndagen 2013. Därefter skrivs remisser från utsedda försöksförsamlingar. Domkapitlet kommer under våren att utse remisskrivande försöksförsamlingar. Men alla andra församlingar får också gärna prova det nya materialet. Det viktiga är att man i så fall gör det ordentligt under hela året. Vi erbjuder kurser i slutet av augusti med kraftiga subventionerade priser. Dit hoppas jag att hela arbetslaget kommer; vaktmästare, husmödrar, förtroendevalda, volontärer, musiker och präster. Finns det en speciell Västerås stiftsprofil i gudstjänstfrågor? – Ja helt klart, folkyrkoarvet sätter spår. En vilja att inkludera människor och att även ge ungdomar en plats. PELLE SÖDERBÄCK Stipendium ger skjuts i sångkarriären 21-åriga Sophie Adamsson är årets mottagare av Svenska kyrkan Jönköpings musikstipendium. VÄXJÖ STIFT För elfte gången delar Svenska kyrkan i Jönköping ut ett musik-stipendium på 10 000 kronor. I söndags fick Sophie Adamsson ta emot priset, i samband med konserten Julens sånger i Sofiakyrkan då hon framförde två sånger.– Det här priset betyder mycket för mig. Pengarna kommer väl till pass nu när jag kommer att resa runt mycket för att söka till olika musikhögskolor, säger Sophie. Sophie Adamsson har varit engagerad i Ljungarums kyrka sedan konfirmationstiden. Hon har bland annat varit konfirmandassistent och barnkörledare och deltagit i Gräshagskyrkans körarbete. EFTER MUSIKLINJEN på gymnasiet började hon studera klassisk sång och därefter afro-linje med sång som huvudinstrument på Geijerskolan utanför Karlstad. Där läser hon nu det tredje och sista året. Sedan väntar förhoppningsvis studier på en musikhögskola. – Drömmen är att arbeta som sångpedagog på gymnasium eller folkhögskola, för då får jag arbeta med människor som verkligen är intresserade av musik. Vid sidan om anställningen vill jag frilansa som musiker, berättar Sophie. JURYN SOM UTSÅG musikstipendiaten består av musikerna Annica Sjöstrand, Edward Eklöf, Håkan Sparf och Karin Edwardsson samt informatör Monica Kvarnstrand Anderson. – Sophie har en härlig, varm röst med stor vidd, ett stort omfång och förmågan att klara olika genrer, säger Maria Svaninger Anefur, kantor i Ljungarums kyrka. Sophie Adamsson siktar på en musikalisk karriär med stor bredd. Förebilder är bland andra Helen Sjöholm och Billie Holiday. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG

  Sid 2 - TORSDAG 12 JANUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 2 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.