Sidan 2 i Kyrkans Tidning plats nr 50 2011

26 TORSDAG 15 DECEMBERI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 PL ATSANNONS ER Wij Trädgårdar, en liten kommun med närhet till besluten, en församling med goda relationer, vacker bergslagsnatur, trivsam allmän stämning och mycket annat fint – det är BYSKE-FÄLLFORS FÖRSAMLING Byske-Fällfors församling söker en OCKELBO KYRKOHERDE sökes efter Stefan Nilsson, som går i pension. Se www.svenskakyrkan.se/ockelbo www.ockelbo.se En god uppfattning bildar man sig naturligtvis bäst på ort och ställe. Ockelbo församling betalar resan. KR ordf Magnus Jonsson tar gärna emot samtal, tel 070-4141401 Ansökan senast 16 januari 2011. Andlig ledare och Chef Kyrkoherde 100%, tillsvidareanställning, ansökan senast 25/1 2012 ...som med Kristus i centrum kan utveckla gudstjänst- och församlingsarbetet för alla åldrar. Vi söker likaså en god organisatör och administratör med förmåga att leda och delegera. Ansökan med meritförteckning och löneanspråk skall vara Byske-Fällfors församling, Box 85, 930 47 Byske tillhanda senast 25/1 2012. Mer info finns på www.svenskakyrkan.se/byskefallfors eller ring Lars-Gunnar Johansson, kyrkorådets ordförande 0912-402 02, 070-534 95 97, larsgunnar_1935@hotmail.com Våra jobb blir snart lediga! Komminister 100% ”Församlingspräst” En variationsrik tjänst för dig som vågar anta utmaningen att föra befintlig verksamhet och tradition vidare mot framtiden. Särskilt ansvar kring gudstjänstliv och arbetsliv. Kommunikatör Strängnäs stift söker en kommunikatör med särskild inriktning som pressekreterare. Kärnvärden som ska genomsyra all vår kommunikation är närvaro, öppenhet och hopp. För mer information välkommen in på www.strangnasstift.se Komminister 100% ”Församlingspräst med inrikting mot sjukhussjälavård” Du vill jobba med själavård riktad till patienter, anhöriga och personal vid Sollefteå sjukhus men samtidigt behålla kontakten med församlingsarbetet. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/solleftea Svenska kyrkan Falköping söker Tillförordnad Linköpings kyrkliga samfällighet söker en Kyrkomusiker med placering i Mössebergs kyrka 100% under tiden 1/2–1/8 2012 med möjlig övergång till tillsvidaretjänst. Sjukhuspräst Läs mer på: www.svklin.se/Ledigajobb.htm Sista ansökningsdag är 2 januari 2012. Välkommen med Din ansökan! Läs mer om tjänsten på www.svenskakyrkan.se/falkoping # #  " # ! $  !  "  $  "   $   $  "  # "  $      $      ! $  !#    Adolfsbergs Mosjö, Täby pastorat SVENSK Adolfsbergs Mosjö-Täby pastorat är beläget i södra delarna av Örebro kommun, ett expansivt område präglat av landsbygd och stad. Du blir en del av ett kompetent och kreativt arbetslag Du kan arbeta självständigt, vara initiativrik och flexibel Du har ett giltigt körkort och tillgång till egen bil A RKAN P KY Å KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET NORRA ÖLANDS Vi söker dig som är vigd diakon enl Svenska kyrkans ordning Vi erbjuder dig ett utåtriktat och uppsökande diakonalt uppdrag där du möter utsatta människor i alla åldrar. Vi har som målsättning att skapa öppna mötesplatser och lugna oaser. Vi har goda erfarenheter av samarbete med näringsliv, skolor, landsting och kommun och du blir en självklar resurs i detta. För mer information se vår hemsida www.svenskakyrkaniorebro.se Ring också gärna kyrkoherde Mariann Ekman 019-154781 Ansökan senast 15 januari 2012 via e-post adolfsbergs.mosjo.taby.pastorat@svenskakyrkan.se Intervju med domkapitlet Strängnäs stift kommer att ske 9 februari 2012 Norra Ölands kyrkliga samfällighet söker Två präster För mer information, se www.olandskyrkor.com Sista ansökningsdag 2011-12-28 AND ÖL

Sid 1 - NUMMER 50 KYRKANS TIDNING TORSDAG 15 DECEMBERI 2011 25 PLATSANNONSER PLATSANNONSER   Sid 3 - NUMMER 50 KYRKANS TIDNING TORSDAG 15 DECEMBER 2011 27 PLAT SANNONSER Komministe  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.